Budakeszi > Gazdasági rovat
Takarító-portás-karbantartót keres a budakeszi zeneiskola

2018-08-06 10:12:47
531 olvasás

Portás-karbantartót keres a Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, heti 20 órás munkaidőben (16-20 óra között) a Budakeszi, Iskola köz 3. alatt. Feladatok: portaszolgálat, karbantartási, beszerzési feladatok, takarítás. Pályázati határidő 2018. augusztus 20.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                      
Elvárt kompetenciák:
•         Kiváló szintű együttműködési és kommunkikációs készség, megbízhatóság, jó problémamegoldó képesség,
•         önálló, pontos munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
•         hatósági bizonyítvány a büntetlen élet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését ne teszi lehetővé
•         önéletrajz
•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barcsik Hédi Intézményvezető nyújt, a 06/30-652-1391 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Barcsik Hédi Intézményvezető részére zeneiskola.budakeszi@gmail.com E-mail címen keresztül
• levélben:  2092 Budakeszi, Iskola köz 3.

Az álláshely betöltésének ideje: 2018. augusztus 28.

Nyomtatás :: Bezárás