Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Templomépítés előtt

Közélet > Páty

2007-03-01


Dr. Zsolnay Béla atya megrendült egészségi állapota miatt múlt év december 1-jétől hivatalosan is Harkai Gábor budajenői plébános, mint teljes plébánosi jogkörrel felruházott adminisztrátor látja el Páty lelkészi teendőit.

- Semmiképpen sem szeretnék panaszkodni, mert látom a családomban dolgozó emberek leterheltségét, és szintén látom a nem vérszerinti családomban – a három településen élők – áldozatos munkáját is. Látom a küzdelmüket, hogy el tudják tartani a családjukat. Azonban azt sem szeretném, ha az a kép alakulna ki, ami sok olyan emberben él, akik a mi életünket kevésbé ismeri, hogy reggel tíz órakor kelek, elmondok egy misét és a többi időt sziesztázással, könyvek olvasásával töltöm, mert ez a másik véglet sem igaz. Próbálok ténykedni, nem keveset, a budajenői, telki és most már a pátyi egyházközség ügyeiben is. Ezek feladatok, megpróbálom ellátni, mely bőséges leterhelést ad számomra. Ez nem panasz, ez szolgálat. 
-  Béla atya továbbra is tart miséket, ami fizikailag megterhelő a számára. Talán könnyebb lenne számára, ha adminisztrációs feladatokat vállalhatna inkább.
-  Béla atya nagyon kedvelt személyiség Pátyon. Tudom, hogy az atyának mit jelent a pátyi közösség, az itt zajló fontos munkák. Ez mind erkölcsi, szellemi, lelki tartalommal átitatva, erős hittel végzett munka eredménye, melyet nem lehet egyik napról a másikra félretenni. Nem is kell, mert az atya segítsége számomra nélkülözhetetlen, az életbölcsességére mindannyiunknak szüksége van.  Ebből a hivatásból nem lehet egyszerűen úgymond „kiszállni”, ez holtig tartó szolgálat.  Az adminisztrációs munka ellátásához igen komoly felkészültség kell, ma, amikor szinte negyedévente változnak a különféle törvények, előírások, a változások szinte követhetetlenek. Egy 90 éves embertől azt kívánni, hogy az állandóan változó törvényeknek megfelelően vezesse az egyházközség adminisztrációját, nos ez képtelenség. Templomépítés előtt állunk és ennek a gondjait sem szeretnénk az ő vállára rakni. Tudom a misézés is megterhelő, fizikailag nehéz Béla atyának, de minden papnak a leginkább szeretett tevékenysége a szentmise bemutatása, melyre igen nagy lelki igénye van. Ettől megfosztani az atyát, melyet ő sem akarna, nem szeretnénk
-  Mit jelent a teljes plébánosi jogkörrel felruházott adminisztrátor kinevezés? 
-  A mi egyházmegyénkben az a gyakorlat, hogy egy lelkipásztort azon a plébánián nevez ki a püspökatya plébánosnak, ahol az ő lakása is található. A többi hozzá csatolt plébániát, mint adminisztrátor látja el. Minden olyan feladatot, mely egy plébános jogköréhez tartozik, köteles vagyok elvégezni, erre van a püspökatyától felhatalmazásom.  Feladatom a misézés, keresztelés, esketés, más szentségek kiszolgáltatása, a hitoktatás megszervezése és ennek ellenőrzése. Én vagyok a felelős az egyházközség anyakönyvi és anyagi ügyeiért is. Természetesen nem mindent én csinálok, a munkatársaim segítségemre vannak ebben, de a felelősség az enyém.
-  Hogy áll az új templom építésének ügye?
-  A február 9-i egyháztestületi ülésen a templomépítést koordináló bizottság tájékoztatta a testületet arról, hogy megérkezett a Közigazgatási Hivatal engedélye a templomépítésre. Szeretnénk a munkálatokat mielőbb megpályáztatni, március vége felé pedig kiválasztani a legalkalmasabb kivitelező céget. Isten segítségével és nagyon sok imával április hónapban szeretnénk az építkezést elindítani.

h.

A Pátyi Római Katolikus Egyházközség számlaszáma: 12023008-00153937-00100003

A Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány bankszámlaszáma: 64500027-13400022
Adószáma: 18687996-2-13


Vissza