Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Nyertes pályázattal is elúszhat a makkosi és nagyszénászugi csatorna-beruházás?

Közélet > Budakeszi

2007-03-09


Veszélybe került az útépítésre már elnyert 65 millió forint, valamint a makkosmáriai és nagyszénászugi csatornázásra és korszerűbb szennyvíztelep építésére európai uniós pályázaton remélt 3,5 milliárd forint támogatás folyósítása, mert a támogatási szerződésben az önkormányzatnak két évre visszamenőleg „rendezett munkaügyi kapcsolatairól” kell nyilatkoznia. Ezt a nyilatkozatot azonban 2008. december 15-ig Budakeszi önkormányzata nem adhatja ki egy munkaügyi perben 2006. december 15-én Budakeszi jegyzőjét másodfokon is elmarasztaló ítélet miatt.

A február 27-i képviselő-testületi ülésen a polgármester arról tájékoztatta a képviselőket és a lakosságot, hogy külső forrásból szerzett tudomást arról a 2006. január elseje óta érvényes jogszabályról, amely szigorít az önkormányzatok által igénybe vehető pályázati pénzek felhasználásán. Többek között a polgármesteri hivatalnak nyilatkoznia kell arról, hogy két évre visszamenőleg a munkaügyi kapcsolatai rendezettek. Ezt a nyilatkozatot azonban Budakeszi nem tudja kiadni a 2006. december 15-én a hivatal hibájából másodfokon is elvesztett munkaügyi per miatt, ami ráadásul még tízmillió forintjába is kerül az önkormányzatnak. A rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló nyilatkozat hiánya megkérdőjelezheti az útépítésre elnyert 65 millió forint és a Kohéziós Alaptól csatornázásra és új szennyvíztelepre remélt 3,5 milliárd forint, sőt két éven belül minden pályázati pénz  folyósítását. Mivel „a történtek következményét végső soron a város lakóinak kell megfizetniük, a politikai felelősség pedig a képviselő-testületé”, a polgármester felkérte a testület tagjait, nevezzék meg a várost érő milliárdos hátrányokozás felelősét, hogy a jövőben hasonló esetek ne történhessenek. Amennyiben a testület nem hajlandó a felelősség megállapítására, s ilyen egyértelmű kérdésekben sem tud egyértelműen állást foglalni, akkor a város jövőjét ismét a választókra kell bízni, s a testület önfeloszlatását fogja indítványozni. „Magam eddig is, és ezután is azon fogok dolgozni, hogy Budakeszi háza táját rendbe tegyem.” – zárta napirend előtti tájékoztatóját Tagai István polgármester. 

Mint ahogy már egy hónappal ezelőtt Ismét berekesztéssel ért véget a testületi ülés című írásunkban is hírt adtunk, Budakeszi jegyzője felmentéssel megszüntette (a mellékelt törvények értelmében ez köztisztviselő esetében rendes felmondásnak minősül) egyik vezetője köztisztviselői jogviszonyát, aki történetesen szakszervezeti vezető is volt. A bírósági ítélet szerint a felmentés időpontjában az önkormányzatnál ez a szakszervezet működő szakszervezet volt. Bár a jegyző vitatja, de a bíróság ezt állapította meg. A választott szakszervezeti képviselő esetében a felmentéshez a törvény előírja a felsőbb szakszervezet előzetes egyetértő nyilatkozatát, melyet az megtagadott. A jegyző úgy járt volna el jogszerűen, ha először pert indít a felettes szakszervezeti szerv ellen a hozzájáruló nyilatkozat megszerzéséért, majd ezután menti fel beosztottját, de nem ezt tette. Felmentette beosztottját, és ezt kövezően perelte be a felettes szakszervezetet a hozzájáruló nyilatkozat megszerzéséért. Az elbocsátott vezető munkaügyi pert indított és első fokon pert nyert. Az elsőfokú ítélet egyértelműen rögzítette a jegyző, mint munkáltató felelősségét a munkaviszony szabálytalan megszüntetésében. Célszerűnek mutatkozott volna tehát, hogy a másodfokú peres eljárás időszakában a jegyző megkísérelje a munkavállalóval egy egyezség létrehozását. Így a tízmillió forintos kártérítés is a töredékére csökkenhetett volna és elmarasztaló ítélet hiányában Budakeszi önkormányzatával szemben sem lenne megállapítható az állami támogatás igénybevételét kizáró ok. De nem ez történt. Bár az első fokú bírósági döntés nem hagyott kétséget afelől, hogy másodfokon is a munkavállaló fog nyerni, a jegyző fellebbezett, s a bíróság pedig helyben hagyta az elsőfokú ítéletet. 

E munkaügyi perben született elmarasztaló ítélet következményeként Budakeszi Önkormányzata, illetve Polgármesteri Hivatala a jogerős ítélet meghozatalától (2006. december 15.-től) számított  két évig nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényi előírásainak, így 2008 végéig az önkormányzat a központi költségvetésből vagy elkülönített állami pénzalapokból támogatást nem vehet igénybe. Ez jelen pillanatban sajnálatosan érinti az útépítésre elnyert és már igényelhető 65 millió forintot és a júniusig elbírálásra kerülő, 3,5 milliárd forintos európai uniós pályázatunkat Makkos és Nagyszénás csatornázására és az új szennyvíztelepre. Ekkora összegű beruházásra a hétéves uniós költségvetés ideje alatt bizonyosan nem számíthatunk. Maga a pályázatra való felkészülés eddig Budakeszinek közel 100 millió forintját emésztette fel.

Megjegyzendő, hogy a támogatás jogosulatlan igénybevételnek minősül, ha a támogatás folyósítását követően derül ki, hogy az önkormányzat a támogatás igénylésének időpontjában nem felelt meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott feltételeinek. Ebben az esetben a támogatás összegét vissza kell fizetni, a jogosulatlan gazdasági előny megszerzőjét pedig a Btk. öt évi szabadságvesztéssel bünteti. (Törvényi hivatkozások)

A jegyző álláspontját is kikértük az ügyben, ő azonban nem válaszolt felkérésünkre.

Képviselői kérdésre azonban a február 27-i ülésen a jegyző általánosságban vitatta a polgármester állításait. Az Áht 15. szakaszára hivatkozva azt taglalta, hogy nem a polgármesternek, hanem a jegyzőnek kell nyilatkoznia. Ez valótlan nyilatkozat esetében Budakeszi számára mindegy, mert a támogatás összegét mindkét esetben vissza kell fizetni. A jegyző elismerte, hogy a polgármester helyes jogszabályra hivatkozott, s rendezett munkaügyi kapcsolatra nyilatkozatot nem lehet tenni abban az esetben, ha az elmarasztaló ítélettől számítva a két év még nem telt el. De véleménye szerint ez csak abban az esetben áll fenn, ha a választott szakszervezeti képviselő szakszervezete működik, a felperes szakszervezete viszont nem működött szerinte. A bíróság az ítéletben nem ezt állapította meg. A jegyző elmondta még, hogy eddig még egyetlen pályázathoz sem kértek ilyen nyilatkozatot, persze ez nem jelenti azt, hogy ezután sem fognak kérni.

Egy képviselő még azon nézetének adott hangot az ülésen, hogy a lezárt per nem jelent rendezetlenséget a kapcsolatainkban. Valóban nem a lezárt, hanem az elmarasztalással lezárt per lehetetlenítheti el a támogatások felvételét. (ld. mellékelt törvényi részletek)

Vélemények a Fórumon

Kapcsolódó cikkek

Nem mindenki kap uniós csatornát Makkoson és Nagyszénászugban

Ismét berekesztéssel végződött


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg