Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Pest Megye környezetvédelméért

Életmód > Pest megye

2016-07-26


Pest Megye Önkormányzata idén is meghirdeti a Környezetvédelméért Díj pályázatát, amivel az épített és természetes környezet megóvásáért, jobbításáért és fejlesztéséért tett erőfeszítéseket ismeri el. A pályázatok beadási határideje 2016. október 3., melyet a decemberi megyenapon adnak át.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozása tárgyában

Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megye lakossága, valamint közösségei által az épített és természetes környezet állapotának megóvásáért, jobbításáért és fejlesztéséért tett erőfeszítéseket, ezért e területen elért kiemelkedő teljesítmények elismerésére 2008. évtől Pest Megye Környezetvédelméért Díj elnevezéssel kitüntető díjat alapított.
Fentiek elismerésére 2016-ban ismét meghirdetésre kerül a „Pest Megye Környezetvédelméért Díj” című pályázat.

A pályázat követelményei
Adományozható a díj azoknak, akik Pest megye épített és természetes környezetének megóvása, fejlesztése, a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében olyan magas színvonalú, kiemelkedő értékű és eredményes munkát végeztek, amelynek eredménye az adományozást megelőző évben valósult meg.
A díjból évente
• Egy adományozható természetes személyek részére. Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés adományozható, amelynek átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.
• Egy adományozható a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek részére.
Nem díjazhatók azok a gazdasági társaságok, amelyeknek gazdasági érdeke, hogy a környezetvédelemre kiemelt figyelmet fordítsanak.

Az adományozás rendje
A díjak odaítélésére az előkészítő eljárás során javaslatot tehetnek:
a) a Pest megyében működő települési önkormányzatok,
b) a területileg illetékes országgyűlési képviselők,
c) a közgyűlés tagjai.
Az önkormányzatok, a területileg illetékes országgyűlési képviselők illetve a közgyűlés tagjai számárta azonban bárki javaslattal élhet.
A benyújtott pályázatok közül a díjak odaítélésére a közgyűlés önkormányzati ügyekkel foglalkozó bizottsága tesz javaslatot. A kitüntető díjak adományozásáról a közgyűlés dönt.

Díjazás módja
A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.
A díjak átadására ünnepélyes keretek között, a Megyenap alkalmából 2016. decemberében megrendezésre kerülő ünnepségen kerül sor.
Formai követelmények
A pályázat szöveges részből és fotódokumentációból áll, egyben összefűzött, vagy egybekötött A/4 formátumban.

Tartalmi követelmények
A benyújtandó dokumentumnak minimum tartalmaznia kell:
• a javasolt személy vagy közösség nevét, címét, elérhetőségeit (cím, telefon, email),
• a javaslattevő nevét, címét, elérhetőségeit (cím, telefon, email),
• a javasolt személy, vagy közösség tevékenységének rövid /néhány A/4 gépelt oldal terjedelmű/ összefoglaló jellegű bemutatása, amely a végzett környezetvédelmi, természetvédelmi munka, tevékenység eredményességének, színvonalának, kiemelkedő értékének írásos, esetleg fotódokumentációval kiegészített bemutatására, dokumentálására fókuszál. A bemutatásnak azokat a szempontokat kell érintenie, amelyek a végzett tevékenység értékét, kiemelkedő színvonalát és eredményességét támasztják alá.

A pályázat beadási határideje: 2016. október 3.

A pályázat beadási helye
A pályázatot személyesen vagy postán lehet eljuttatni az alábbi címre:
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
Elnöki és Területfejlesztési Iroda
1052 Budapest, Városház u. 7.
A borítékra kérjük, írják rá a pályázat címét:
„Pest Megye Környezetvédelméért Díj 2016.”

A hatályos rendelet (6/2015. (V. 11.) önk. rend.) letölthető Pest megye honlapjáról. Felmerülő kérdéssel, problémával a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal, Elnöki és Területfejlesztési Iroda munkatársához: Schindler-Kormos Eleonóra területfejlesztési és területrendezési referenshez lehet fordulni az alábbi elérhetőségeken:

1052 Budapest, Városház u. 7.
Tel: 06-1-233-68-60; Fax: 06-1-233-68-90
Mobil: 06-20-352-9609
E-mail: kormose@pestmegye.hu

A díjak visszavonása
A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. A kitüntető díj visszavonásáról a közgyűlés dönt, az adományozás rendjének szabályai alapján.

pestmegye.hu


Vissza