Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Alapítványi közlemény

Kultúra > Budakeszi

2007-05-04
A Budakeszi Református Egyházközség Határainkon Túli Magyarok Emléktemploma Alapítvány
(bejegyzési szám: A 2239; végzésszám: 16.Pk.A/62.239/92)

(2092 BUDAKESZI Fő utca 159.; adószáma: 19183914-1-13)
támogatói által felajánlott 2005 évi személyi jövedelemadó 1%-ából 2006-ban

231.669.- Ft-ot

utalt az APEH Alapítványunknak.
Az összeg felhasználásáról az Alapítvány Kuratóriuma az alapító okirat alapján döntött.
2006-ban a parókia felújításának munkálatait támogatta az Alapítvány a kultúrális rendezvények szervezése mellett.

Az Alapítvány pénzügyi beszámolója megtekinthető a templom hirdetőtábláján.
 
Merétey Sándor (ny.lelkipásztor, elnök)


Vissza