Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Lectori salutem! - Üdvözlet az Olvasónak!

Közélet > Budakeszi

2004-11-01


Latinos műveltségű kontinensünk irodalmi hagyományaihoz híven most induló újságunk, a Budakeszi Iránytű főszerkesztőjeként köszöntöm Önöket, tiszteletemet fejezve ki a sajtó számára a legfontosabb szereplő, az Olvasó iránt.


Önök a Budakeszi Hírmondó főszerkesztőjeként ismerhettek eddig. Hét éven át szerkesztettem az önkormányzat lapját, melynek főszerkesztői munkáira az önkormányzattal kötött szerződésem 2003. december 31-én lejárt. Azóta néhány hónapos hosszabbítások után legutoljára 2004. szeptember 30-án szűnt meg a megbízatásom. Az önkormányzat pályázatot írt ki az egyébként jól működő lap főszerkesztői feladatainak ellátásra. Indultam a pályázaton, melynek néhány részletét és az arról született döntést e lap 15-16. oldalán megismerhetik.
A pályázat keretében lezajlott meghallgatások légköre bennem sajnálatosan azt a benyomást keltette, hogy a képviselőtestület jelentős része nem a szakmai képzettség, nem a felmutatott eredmények, nem a helyismeret és a Budakeszi iránti elkötelezettség, de még csak nem is a jövőre vonatkozó elképzelések mérlegelésével döntött a főszerkesztő személyéről. Ezt bizonyítja a szavazás eredménye, amely éppen akkora támogatottságot mutatott az eddigi főszerkesztő irányában, mint a Budakeszin teljesen ismeretlen és tapasztalatlan, és jóval szerényebb főszerkesztői jártassággal és eredményekkel rendelkező jelölt esetében.
A testület október 19-én a pályázatot eredménytelennek nyilvánította és új pályázat kiírásáról döntött. Az átmeneti időszakra azonnali (!) határidővel megbízott a főszerkesztői és felelős kiadói feladatok ellátásával. November 8.-ig - mindössze egy héttel a lap menetrendszerű megjelenése előtt - azonban még semmilyen hivatalos értesítés, felkérést, megbízást nem kaptam, melyre akár igennel, akár nemmel válaszolhattam volna. Ezek után kötelességemnek éreztem tájékoztatni Polgármester Urat, hogy a főszerkesztői teendőket a továbbiakban csak képviselőtestületi döntés eredményeként megkötendő szerződés keretében kívánom ellátni.
 Elkötelezettségem az önkormányzat lapja iránt nem változott, és budakeszi szerkesztőségi munkatársaimmal együtt továbbra is hivatásunknak tekintjük a település polgárainak tájékoztatását. Keressük a lehetőséget, hogy lelkesedésünkkel és tapasztalatainkkal minél nagyobb részt vállalhassunk e feladat ellátásában. A szerkesztőség kizárólag budakesziekből álló, városát szerető és ennek érdekében tenni is akaró munkatársaival úgy határoztunk, hogy Budakeszi Iránytű címmel megindítjuk új lapunkat, ahol kamatoztatni szeretnénk azt a sok munkát, tapasztalatot, elhivatottságot és lelkesedést, melyet remélem, hogy az elmúlt években Önök is érzékeltek.
A Budakeszi Iránytű vállalt feladata azonos a szerkesztőség eddigi célkitűzéseivel: a helyi közügyekről hitelesen tájékoztató, szolgáltató havi lapot készítünk Budakeszi polgárainak, amely továbbra is kiemelt figyelmet szentel a helyi hagyományok felkutatásának, megismertetésének és ápolásának.
A Budakeszi Iránytű a sokoldalú, hiteles és pártatlan tájékoztatás követelményeinek kíván megfelelni. Tudósításainkat minden hónapban 5500 példányban ingyenesen juttatjuk el minden budakeszi háztartásba.  
Határozott szándékunk, hogy fél éven belül önálló honlapot is indítunk, megteremtve ezzel a Budakeszi Iránytű On Line (Internetes) változatát. Ezzel naprakész információkat, részletesebb híranyagokat és folyamatosan teljes archívumunkat is olvasóink rendelkezésére tudjuk bocsátani.

Lectori salutem! Köszöntjük az Olvasót!

Fontos mondat, fontos pillanat egy induló lap életében. Az elmúlt években munkatársaimmal kiálltuk a helyi lapkészítés minden próbáját. Lapunk azért készül, hogy szűkebb hazánkban, Budakeszin közös kultúránk, közös hagyományaink nyomdokaiba léphessünk.
Remélem, hogy Ön nem csak olvas bennünket, de velünk együtt gondolkodik majd, s talán együtt írni is lehetőségünk lesz a Budakeszi Iránytű hasábjain.
 
Budakeszi, 2004. november 15.
 
Tisztelettel
Koós Hutás Katalin
főszerkesztő


Vissza