Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Szekrénymesék a tájházban

Múltunk tanúi > Zsámbék

2020-01-15


Felhívás településtörténeti archív anyagok, fotók, viseletek, tárgyak, személyes történetek gyűjtésére a Szent Vendel domborműves népi lakóház új termes kiállításának létrehozásához az önkormányzat Kubinyi Ágoston Programján nyert sikeres pályázat támogatásával. Ennek köszönhetően 2020-ban a Lámpamúzeum végre új mosdókat kap, a tájházban megnyílik a Szekrénymesék kiállítás. A határidő április 30.

Előzmények

Az eredetileg 4 osztatú épület hátsó két helyiségét 1945 tavaszán bombatalálat érte, így az 1992-ben megnyílt tájház eredetileg a tisztaszobában és a szabadtüzű kéményes konyhában mutatott be enteriör kiállítást a zsámbéki svábok jellegzetes kézzel festett bútoraiból, használati tárgyaiból és viseleteiből. 2006 nyarán az EMMI pályázati támogatásának köszönhetően felépülhetett még egy lakószoba.

Ennek berendezése már kevésbé lett egységes, mint az előző két helyiségé, s e szakmai probléma akkor még csak fokozódott, mikor a rá következő években egyre több ruhás szekrényt ajánlottak fel adományként, melyek nagy része zsámbéki öreg házakból és padlásokról került elő, egy darab pedig a dunamenti svábok ulmi múzeumából került haza. Ezeket természetesen befogadtuk, így keletkezett egy vegyes gyűjtemény, mely már nem felel meg az enteriör kiállítás követelményeinek, hisz 5 db ruhásszekrény soha, egy sváb háztartásban sem volt fellelhető.

Eddig ezt a furcsa helyzetet úgy próbáltuk hasznunkra fordítani, hogy a szekrényeken bemutattuk a látogatóknak az idő változásával a bútorfestés divatjának változását, illetve egy-egy asztalos mester motívumfestésének jellegzetességeit. Régóta gondolkodtunk azon, hogy ezen túl hogyan tudnánk funkcióval ellátni a „szekrényszobát”.

Az ötlet

Miért ne használhatnánk a restaurált szekrények belsejét akár kiállítótérként is? Az ajtók kinyitásával egy-egy külön világ tárulhat fel, mely közelebb hozhatja a látogatókhoz az egykor itt élt emberek életét. A gyerekek különösen szeretik, ha egy bezárt ajtó egyszer csak megnyílik és ajtaja mögött titkok tárulnak fel – e forma biztosan jó lehetőséget teremt majd a későbbi múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz. Célunk tehát az, hogy az épület megfelelő előkészítése után, a restaurált szekrényeket berendezve, interaktív elemekkel tegyük színessé, érthetővé a múlt egy-egy szeletét.

Technika

A „szekrénymesék” tematikus kiállítás anyaga fotókból, hangzó anyagokból, vetített interjúkból, használati tárgyakból, szöveges leírásokból és viseletekből épül majd fel. Minden esetben szem előtt tartjuk, hogy a szekrények műtárgyak. Ezért a különböző eszközöket nem közvetlenül a szekrénybe szereljük fel, hanem szükséges fából tartószerkezetet készíteni. Az installáláshoz, ahol lehet, a szekrények saját polcait és fogasait, akasztóit használjuk fel, ahol erre nincs lehetőség, egyedi mobil polcszerkezetet készíttetünk, melyet nem kell rögzíteni a bútorokhoz, egy mozdulattal behelyezhetők, illetve kiemelhetők. A vetítéshez és hanganyag lejátszáshoz technikai eszközök beszerzését is tervezzük. A szekrények megvilágítását diszkréten elhelyezett, öntapadó ledcsíkokkal szeretnénk megoldani.

Tematika
1. A betelepítéstől az elűzetésig
Egy 1922-ben készült szekrény 1946-ban, a zsámbéki németek kitelepítésekor Németországba került, majd onnan vissza a tájházba. Ebben a szekrényben a németek betelepítését és elűzetését mutatjuk be térképek, statisztikák, levelek segítségével, továbbá filmet szeretnénk készíteni a szekrény egykori tulajdonosával, illetve leszármazottaival. A film részleteit a szekrénybe helyezett monitoron lehet megnézni.
2. Átmeneti rítusok
A születés, elsőáldozás, házasság és halál szokásvilágát a 20. század első feléből származó fényképek segítségével mutatjuk meg, ehhez képnézegetőt teszünk a szekrénybe.
3. Jeles napok
A tájház homlokzatán egy Szent Vendelt ábrázoló dombormű látható. Az ő ünnepe mellett karácsony, farsang, húsvét, a búcsú és a búcsújárás köréből mutatunk be néhány jellegzetes szokást.
4. Gyermekélet
Az egykori játékok nemcsak a szórakozást szolgálták, hanem egyúttal a munkába nevelődés eszközei is voltak. Ezek mellett palatáblát is helyezünk itt el, utalva az oktatás módszerére. Továbbá a látogatók kipróbálhatják a gót betűk írását is.
5. Bútorfestés, restaurálás
A helyi mintakincs motívumainak felhasználása mai környezetben, a kisebb gyerekek egy-egy motívumot rajzolhatnak, színezhetnek ki. A szekrények belső oldala a családi emlékezet helyszíne is volt, ide írták fel a fontos évszámokat. Ezeket is szeretnénk felgöngyölíteni, egy-egy konkrét történetet ismertetni.

FELHÍVÁS
A kiállítás létrehozását a helyi közösség bevonásával szeretném létrehozni, dr. Vass Erika néprajzos-muzeológus (Szentendrei Skanzen) szakértői közreműködése mellett. Kérek minden kedves zsámbékit, aki kedvet érez ahhoz, hogy részt vegyen ebben az izgalmas értékmentő munkában, jelentkezzen a
cikk végén megadott elérhetőségek valamelyikén!

A kapcsolódás lehetőségei magánszemélyek és civil szervezetek számára:

- a témákhoz köthető írott helytörténeti forrás anyag, családi fotó, levél, képeslap, régi újság adományozása, vagy másolásra átadása
- kiállítható használati tárgy, gyermekjáték, viselet adományozása, vagy kölcsönzése fotózáshoz, vagy kölcsönzése mintaként, demonstrációs tárgy készítéséhez
- adatközlőként interjú vállalása, személyes történetek megosztása kép- és/vagy hangfelvétel készítése formájában
- közreműködés interjúk készítésében
- részvétel az anyagok rendszerezésében, digitalizálásában, a kiállításra való előkészítésében
- többnyelvű feliratok szakszerű fordítása (magyarról németre és svábra, valamint angolra)
- technikai segítség az új kiállítás kialakításában
- szereplés, közreműködés a megnyitó ünnepségen
+ PÁLYÁZAT elsősorban diákoknak, fiataloknak (12 éves kortól)

"MESÉLD EL, NAGYI!" címmel pályázatot hirdetünk diákoknak, fiataloknak, akik jól kezelik a modern technikai eszközöket, mint pl. az okostelefonokat és a felvett kép-, illetve hangfájlokat le tudják menteni számítógépre. Szeretnénk, ha a gyerekek beszélgetnének a régi időkről nagyszüleikkel, dédszüleikkel, idős rokonaikkal és a visszaemlékezéseket telefonjuk kamerájával, de lagalább a hangrögzítőjével felvennék. Ezeket a filmeket és hangzó anyagokat várjuk a fenti témakörökben, digitalizált formában a pályázatra.

Célunk e pályázattal az anyaggyűjtésen túl az is, hogy töltsenek együtt több minőségi időt a különböző generációk, beszélgessenek és a fiatalok tudjanak meg többet arról, milyen volt az élet Zsámbékon 6-8 évtizeddel ezelőtt. A tanulság nyilván az lesz, hogy gyerekként, fiatalként-  bár más körülmények között-, de ugyanazok a dolgok foglalkoztatnak minden embert: család, játék, tanulás, barátok, pályaválasztás, szerelem, párválasztás, szórakozás, ünnepek, étkezés, lakáskultúra, divat, stb....Az életmóddal, szokásokkal, hagyományokkal kapcsolatos kutatás mellett kiemelt téma a kitelepítés és a betelepítés.

A régi zsámbéki sváb családok ez irányú emlékein kívül fontos számunkra az is, mi történt a Felvidékről kitelepített, Zsámbékra került felvidéki magyarokkal és miről szólnak az Alföldről, a Kunságból és Jászságból, valamint Erdélyből a településre költözött "új telepesek" történetei.

Számítunk a helyi pedagógusok segítségére abban, hogy felhívják a diákok figyelmét erre a pályázatra.
A benyújtott pályamunkákat értékelni és díjazni is fogjuk.

HATÁRIDÕ: 2020. április 30.

Balázs Mónika Csilla intézményvezető
Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár


Vissza