Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Élni, és élni hagyni...

Közélet > Remeteszőlős

2007-10-01


...avagy közigazgatási terület- és vagyonmegosztás Nagykovácsi és Remeteszőlős között

 Közismert, hogy az 1999-ben megtartott népszavazás alapján Göncz Árpád, az akkori köztársasági elnök sokak megdöbbenésére Remeteszőlőst önálló településsé nyilvánította, majd az első helyi választások után megalakult a település első önálló önkormányzata is. Ezt követően 2003 elején úgy Nagykovácsiban, mint Remeteszőlősön ad hoc bizottságok jöttek létre a szétválás konkrét részleteinek kidolgozására. Sajnálatos módon az egyeztető tárgyalások hamarosan kudarcba fulladtak, mivel a terület- és vagyonmegosztásra vonatkozó ellentétes álláspontok nem közeledtek egymáshoz. Később a Belügymisztérium a két önkormányzat peren kívüli megállapodását sürgette, de ez sem vezetett eredményre, így Remeteszőlős önkormányzata keresetet nyújtott be a Pest Megyei Bírósághoz. Az önkormányzatok vagyongazdálkodási helyzetét különösen megnehezíti, hogy a perben mindeddig nem született ítélet. Józan számításokat alapján az esetleges fellebbezéseket is figyelembe véve jogerős ítélet 2011, illetve 2015 előtt nemigen várható. Ez a körülmény mindkét települést hátráltatja a fejlesztési elképzelések megvalósításában, továbbá a vitatott területeken nincs lehetőség a tervezett beruházások jogszerű szabályozására sem, viszont a Többcélú Kistérségi Társulás tagjaiként a közös feladatok a települések együttműködését igénylik. Nem mellékes az sem, hogy a Remeteszőlősön lévő zárolt vagyon vonatkozásában a tulajdonosi kötelezettségeknek a Nagykovácsi önkormányzatnak kell eleget tenni; pl. az érintett terület kaszáltatása, stb. Mindezeket figyelembe véve a két önkormányzat úgy döntött, hogy a vitatott kérdéseket kölcsönös előnyökkel járó kompromisszumok megkötésével kívánja rendezni, melynek egyes részleteit a Megyei Közigazgatási Hivatallal és a Területfejlesztési és Önkormányzati Minisztériummal kell egyeztetnie.
A készülő megállapodást többen ellenzik, és azzal szemben számos kifogást is megfogalmaznak. A tisztán látás érdekében figyelembe kell venni, hogy az leválás tényét csak egy újabb népszavazás változtathatja meg. A perrel töltött további idővesztegetés viszont a két település fejlődését és egyben jövőjét is veszélyezteti. 

Antalóczy Péter


Vissza