Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Évértékelés Varga Lászlóval

Közélet > Perbál

2007-12-13
Az év végéhez közeledve Perbál egy éve megválasztott polgármesterével, Varga Lászlóval az elmúlt költségvetési év tapasztalatairól és a következő év költségvetési helyzetéről, lehetőségeiről és az önkormányzat terveiről beszélgettünk.


-    Egy korábbi nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a 2007-es év költségvetése kapcsán az önkormányzat legfőbb feladatának a működőképesség megőrzését tartja. Hogyan értékeli az elmúlt évet?
-    Úgy gondolom, hogy a működőképesség megőrzése mindenképpen sikerült.
-    Az erre az évre tervezett fejlesztések milyen mértékben valósultak meg, illetve az ehhez kapcsolódó pályázatok forrásait hogyan sikerült kiaknázni?
-    Tulajdonképpen kisebb fejlesztések történtek csak, és az az általános tapasztalatunk, hogy a pályázati források viszonylag szűkösek. Tudni kell, hogy akár 10-20-szoros túljelentkezés is előfordul egy-egy kiírás kapcsán. Ez egy ’90 óta egyre nagyobb mértékben megfigyelhető gyakorlat, mivel az önkormányzatoknak egyre több feladatot kell ellátniuk, amelyekhez nem áll rendelkezésükre elegendő anyagi fedezet. Mintegy „csodafegyverként” jelent meg a pályázat a hiányok fedezésére. De látni kell ugyanakkor, hogy a valós igények és a pályázati források között nagyságrendbeli különbségek vannak. Mielőtt Magyarország EU-tag lett, sokan csodát vártak a belépéstől, de valójában ez sem jelent nagymértékű áttörést. Ráadásul a mi régiónk – a Közép-Magyarországi Régió – hátrányos helyzetben van az EU-pályázatoknál, mivel „fejlettnek” számít a többi hazai régióhoz képest. A tanulság az, hogy más forrásokat is szükséges keresni a nagyobb volumenű beruházások finanszírozására.
-   Hogy gondolja, kell-e esetleg „taktikát változtatni” a fejlesztések tekintetében?
-    A céljaink alapvetően változatlanok, továbbra is az iskola és az óvoda felújítása és bővítése a legfontosabb feladat. Ehhez háromszázmillió forintos beruházás szükséges, de az elmúlt év közel tíz sikeres pályázata sem nyújtott elegendő fedezetet. Ezekből kisebb javítások valósultak meg az oktatási intézményekben, és a Közösségi Házban is történtek felújítási munkálatok, sőt az iskola új sportpályájának finanszírozásában is részt vállalt az Önkormányzat. 
-    Már elkezdődött a jövő évi költségvetés tervezése…
-    Igen, novemberig készült el a költségvetési koncepció, ami tartalmazza, hogy a különböző feladatokra mekkora összeget lenne célszerű elkülöníteni, de a költségvetés tárgyalása csak januárban kezdődik. Addig még – decemberben - elfogadjuk a jövő évi helyi adókat. Ezek közül az iparűzési adó az, ami leginkább hat a költségvetésre, de nem tervezünk komolyabb emelést e tekintetben. 
-     Mennyire tesz lehetővé hosszú távú tervezést a jelenlegi helyzet? 
-     Azt kell mondanom, hogy szinte lehetetlen hosszú távon tervezni, mert nem stabilak a feltételek. A feladatok egyre bővülnek, eközben a terhek, mint például a közüzemi díjak, folyamatosan emelkednek.  
-     Ön a rendszerváltás óta részt vesz a helyi politikai életben és egy éve polgármester. Miben érzi másnak ezt az elmúlt évet?
-     Egészen más volt képviselőként tevékenykedni és más polgármesterként. Az elmúlt évben sok tapasztalattal gazdagodtam és sokkal inkább belelátok a „dolgok folyásába”, megismertem azokat a feltételeket, amelyekhez alkalmazkodni kell. Azt is mondhatnám, hogy azon a pályán kell játszani, ami van és mi „pályán akarunk maradni”…

           Kúti Anna


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg