Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Új igazgató a művelődési központ élén

Kultúra > Budakeszi

2007-12-17


Kocsis Liza november tizenötödikével vette át a budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ vezetését. Első benyomásairól, feladatairól, terveiről kérdeztük a Fővárosi Művelődési Házból Budakeszire érkezett új igazgatót.

Jelenleg az intézmény átadásán, s a jövő évi költségvetés és a munkaterv elkészítésén dolgozunk. Az elmúlt évek igazgatóváltásai alaposan „megtépázták” az intézményt. Az a szándékom, hogy az itt dolgozó szakembergárdát „feltápláljam”, mert olyanok, mint az árva gyerekek, akik mintha azt kérdeznék: te is visszaadsz három hónap múlva? A belső stabilitását kell visszaszereznie az intézménynek, hogy a kezdeményezést magához ragadva Budakeszi életében élenjáró szerepet tölthessen be.

Kocsis Liza, a Fővárosi Művelődési Ház korábbi szakmai irányítója huszonegy év után, hagyta el az intézményt. Előző munkahelye ingatlanértékesítés áldozatául esett, az értékes ingatlant eladták és lebontják, helyén irodaházat építenek, s a telek egy csücskében a közművelődés háza is helyet kap majd. Ebben a leépülésben annyi befektetett munka után már nem kívánt rész venni.
A Szolnoki Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban kezdett három országos fesztivál felelőseként. Tizenkét év után váltott az Országos Rendező Iroda (ORI) kedvéért, de ez csak rövid kitérő volt, amit a Fővárosi Művelődési Házban eltöltött húsz év követett. Szakmai referenciái között szerepel a Szombathelyi Savaria Játékok, Városligeti Gyereknap elindítása, benne volt az országos „nyitott ház”-kísérletben, de a Budaörsi Repülőnapok elindításában is. A sorban szerepel még a Városligeti Majális, a Mesterségek Ünnepe, a Kelenföldi Napok, a Szent Imre-napi rendezvények és a Visegrádi Palotajátékok.
Mindenkihez kell tudnunk szólni. A társadalom legkisebb közösségével, a családdal kell kezdeni. A jó gyerek- és családi programok kulcsfontosságúak.
A civil szervezetekkel való zökkenőmentes együttműködés a másik legfontosabb feladat.
Január közepén az önkormányzattal együttműködve, egy civil fórumot szervezünk.  Nagy szükségét látom egy civil pályázatírói tréning létrehozásának is, hogy mint főállású pályázatírók, hatékony segítséget tudjunk nyújtani a tapasztalatlanabb civil szervezeteknek.
Természetemnél fogva optimista alkat vagyok. Projektekben gondolkodom, hiszem pontos elképzelésekkel, kidolgozott tervekkel kell rendelkeznünk ahhoz, hogy időpontokról, rendezvényekről, pénzről tárgyalhassunk, hogy támogatókat szerezhessünk, s ha elakadunk az egyik úton, próbálkozzunk másként a másikon. Eredményes együttműködést remélek Budakeszi kulturális rendezvényeinek más helyszíneivel, így a Prohászka gimnáziummal, a Szent László Közösségi Házzal, a Kálvin-teremmel, hogy a rendezvényeink ne üssék, hanem erősítsék egymást. Ebben bizonyára a Kulturális Bizottság is segítségemre lesz.
Budakeszi múltjában kutatva felfedeztem, hogy nem csak Budaörsön volt Passió-játék, hanem Budakeszin is. Fotók őrzik az eseményt, a jelmezeket. Igen szép hagyományt lehetne feléleszteni ezeknek az emlékeknek az életre keltésével. De fontos célkitűzés lehet az Erkel Napok Zenei Fesztivált országos szintre emelni, hogy legalább egy olyan rendezvénye legyen ennek az eseménynek, amiből országosan bevezetett rendezvény válhat. Nagy fantáziát látok a vitorlázó repülőtér adottságaiban is.
A jelenlegi épület nem méltó a városhoz. Nem baj, ha foltos a ruhánk, de legalább tiszta legyen. A tatarozás elengedhetetlen lenne, a csinosítás viszont elkerülhetetlen. Ne legyen letört lépcső, amit senki nem javít meg, vagy kiüresedett virágtartók, amiről senki sem gondoskodik. Még ha szerény és egyszerű is, de családias, meleg és otthonos legyen, a gondosság érzetét keltse a rendezvényekre, fórumokra, tanfolyamokra vagy könyvtárba ide érkezőkben.

Véget ér-e a budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ kálváriája?

Pék Lajos két évtizedes igazgatóságát követően 2004. december 1-jén a budakeszi Dalotti Tibort nevezték ki öt évre a budakeszi művelődési központ igazgatójának. S bár önkormányzati hatáskörben elfogadhatták volna ötéves szakmai gyakorlatnak a világhírű Botafogó Táncegyesület élén eltöltött 12 évét, a „biztonság okáért” a kulturális miniszter felmentő nyilatkozatát kérték az öt éves, közművelődési intézményben eltöltött szakmai gyakorlat alól. A miniszter nem adott időben választ, Dalottit kinevezték, ezután érkezett a miniszter nemleges válasza. Dalotti ellenlábasai jogi útra terelték az ügyet, s a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételének elutasítását követően a közigazgatási bíróság kinevezése ellen döntött.  Az önkormányzat új pályázatot írt ki, s átmenetileg a könyvtár igazgatóját, Béresné Dávid Magdolnát bízta meg jogilag a művelődési központ igazgatói feladataival, de a szakmai irányítást továbbra is Dalotti Tibor végezte. Az új pályázatra egyedül Dalotti Tibor jelentkezett, miután másfél évig sikeresen működött az intézmény élén, de most nem nevezték ki, hanem előzetesen újra az öt éves szakmai gyakorlat alóli felmentését kérték Hiller minisztertől. Ismét nem kapta meg, így 2006. augusztus 1. óta már nem vesz részt a művelődési ház munkájában.
Újabb pályázati kiírást követően 2007. január 18-án újra igazgatót választott a testület, az érdi Szabó Lajost harminc éves szakmai múlttal a háta mögött, akit viszont négy és fél hónap után a Józsefvárosi Kulturális Központ csábított el június 15-i határidővel.
Újabb pályázat, melyről 2007. október 20-án döntöttek. Négy jelölt közül a budapesti Kocsis Liza került ki győztesen.


Vissza