Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Éhségsztrájkba kezdett a budakeszi Hofher József jezsuita atya

Közélet > Budakeszi

2007-12-20


"Egy nemzet nem nyugodhat bele, hogy gátlástalan anyagiasságtól hajtva, idegen globális gazdasági hatalmak érdekében a törvényesség látszata mellett reformokra hivatkozva, emberek milliót, a jövendő nemzedékeket fosztják meg megélhetésüktől, nemzeti kultúrájuktól, nemzeti intézményeitől megkérdezésük nélkül....Azon honfitársaim, akik imáikkal mellém állnak, kérem, juttassanak el hozzám egy levelezőlapot, január 6-ig, „Magyarország szegényeiért" felirattal. Az így összegyűlt levelezőlapokat eljuttatom majd a Magyar Országgyűlés Elnökéhez."

„A nemzet szegényeivel való szolidaritás kifejezéseként a mai nappal imádságos éhségsztrájkba kezdek.”

Kiáltás a Magyar Parlament képviselőihez Magyarország szegényeiért

„Az Egyház arra törekszik, hogy segítőkészen, de kritikusan, az evangéliumi értékek szem előtt tartásával figyelje az országban zajló társadalmi és gazdasági folyamatokat, kritikusan tekintsen a politikai és gazdasági élet visszásságaira, s szükség esetén fölemelje szavát az igazságtalanság és a megkülönböztetés bármilyen formája ellen, elsősorban a legszegényebbek, a kitaszítottak, az elesettek védelmében. Emellett pedig mindent elkövet azért, hogy – erőihez képest – maga is részt vegyen a nehézségek csökkentésében és a rászorulók szenvedéseinek mérséklésében. A felebaráti szeretet áldozathozatalt kíván, intézményes vagy egyéni részvételt a másik ember nehézségeiben."

(„Igazságosabb és testvériesebb világot" – A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele, 1996.)

* * *

Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak!

Az utóbbi esztendőkben Magyarországon a kisemmizett, szellemileg és anyagilag lezüllesztett, életterében megcsonkított és önbecsülésében megalázott emberek száma egyre növekszik. Mint szerzetespap, nem nézhetem tovább érzéketlenül azokat a cselekményeket, melyeket a magyar néppel szemben sokszor az aktuális hatalom képviselői is elkövetnek. A nemzet szegényeivel való szolidaritás kifejezéseként a mai nappal imádságos éhségsztrájkba kezdek.

Egy nemzet nem nyugodhat bele, hogy gátlástalan anyagiasságtól hajtva, idegen globális gazdasági hatalmak érdekében a törvényesség látszata mellett reformokra hivatkozva, emberek milliót, a jövendő nemzedékeket fosztják meg megélhetésüktől, nemzeti kultúrájuktól, nemzeti intézményeitől megkérdezésük nélkül.

Mivel a mai nap a magyar nemzettel szemben újabb bűncselekmény elkövetésére készül a kormányzat, imádságos éhségsztrájkomat most a karácsonyi időben, az Isten szolidaritásának és emberré válásának ünnepi időszakában, január 6-ig, Vízkereszt ünnepéig szeretném folytatni. Azon honfitársaim, akik imáikkal mellém állnak, kérem, juttassanak el hozzám egy levelezőlapot, január 6-ig, „Magyarország szegényeiért" felirattal. Az így összegyűlt levelezőlapokat eljuttatom majd a Magyar Országgyűlés Elnökéhez.

Kérem, hogy a támogató képeslapokat a Kispesti Jézus Szíve Plébániára juttassák el egyénileg vagy összegyűjtött formában, illetve postai úton. Templomunk címe: Kispest Jézus Szíve plébánia, 1196 Budapest Áchim András u. 78.

Hofher József SJ

Budapest, 2007. december 17.

(A Magyar Parlament által, az egészségbiztosítás privatizálását engedélyező törvényjavaslat szavazása napján)

Váci Egyházmegye/Magyar Kurír


Vissza