Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!”

Kultúra

2006-02-01


December 23-án 17 órakor tizennegyedik alkalommal emlékeztek közösen az egybegyűltek a Templomtéren a két évezreddel ezelőtti decemberre a város hagyományos karácsonyi ünnepségén.

Az évek óta az önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága és a Hagyományőrző Kör közös szervezésében létre jött rendezvényen a Szivárvány Óvoda Fecske csoportja Bokorné Ildikó vezetésével, Mayer Zita és Mayer Lili a Mezei Mária Művészeti Iskola növendékeiként és a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 6.a. osztályos tanulói Székely Hajnalka betanításában mutatták be karácsonyi műsorukat.
Bechtold Gábor, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke és Lendvay Endre alpolgármester köszöntő szavai után az ebben az évben nyugdíjba vonuló Merétey Sándor református tiszteletes búcsúajándékként a következő szavakat üzente Budakeszi népének: „Ajándékok, melyek nem kerülnek pénzbe. Egy jó szót szólni, egy beteget felvidítani, valakinek kezet nyújtani. Megdicsérni az ételt, valakinek a közeli születésnapjáról megemlékezni, óvatosan csukni az ajtót, minden apróságnak örülni, mindenért hálásnak lenni.
Valakinek jó tanácsot adni, egy levélírással örömet szerezni, jogos panaszt ismételten nem felhánytorgatni. Más hibáját nem tenni szóvá feltétlenül, nem neheztelni, ha háttérbe szorulunk. Levert hangulatot nem venni komolyan, nem megsértődni egy félresikerült szó miatt. Megtalálni az elismerő szót a jóra, egy tréfás szót szólni a gyermekeknek, meleg kézszorítással vigasztalni a megszomorodottakat. Becsületesen beismerni az elkövetett hibát, örülni a holnapi napnak, a nehezebb dologra aludni egyet, mindenre kellő gondot fordítani – egyszóval mindenkihez szeretettel lenni úgy, ahogy a mi Urunk, Jézus Krisztus, a karácsonykor született Megváltó mondta:’Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.’”
Szuhánszky Gábor, budakeszi metodista lelkész szerint a legszebb dolog a karácsonyban a gyerekek számára az ajándék, de mindannyian szeretnénk megajándékozottak lenni. „Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?” Isten adta és adni akar újra. Sokféle módon ajándékokat készít számunkra egymásban, de az igazi ajándék csak vele együtt, csak Krisztussal együtt lehet a miénk.

Vissza