Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Jegyzőt keres Perbál

Közélet > Perbál

2008-01-04


A perbáli önkormányzat pályázatot írt ki a polgármesteri hivatal jegyzői álláshelyének betöltésére.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori, vagy okleveles közigazgatási menedzseri képesítés, jogi, vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Ktv. szerint megadott mentesítés, legalább két éves közigazgatási gyakorlat.

A pályázathoz csatolni kell: a részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolatát (eredetiben a meghallgatáskor kell bemutatni), három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzeléseket, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, illetve, hogy hozzájárul-e pályázatának nyílt ülésen való tárgyaláshoz, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázatban résztvevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul.

A kinevezés – 6 hónap próbaidő kikötésével- határozatlan időre szól. A munkakört teljes munkaidőben kell ellátni.

Az illetmény és az egyéb juttatások megállapítása a Ktv. És az 1/2002.(I.28.) önk. rendelet alapján történik. Szolgálati lakás megoldható.

A pályázatokat Varga László polgármesternek címezve (2074 Perbál, Fő u. 6.) kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Jegyzői pályázat”.

A pályázat beérkezésének határideje: a Belügyi Közlönyben való megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázat elbírálása a lejárati határidőt követő testületi ülés. A döntést bizottság készíti elő. Az álláshely a Képviselő-testület döntése után azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatos információ a polgármestertől kérhető: Varga László, (06-26-570-027, vagy 06-30-9520-887).


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg