Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Zöldút, ami visszavezet a tájba

Életmód > Perbál

2008-03-05


Töki templomrom
A Buda-vidék Zöldút első szakaszának avatása május 10-én, a Madarak és Fák napján lesz. Bárcziné Kapovits Judit tájépítésszel, a Zsámbéki-medence Tájvédelmi Egyesületének tagjával és Farkas Csilla közművelődési szakemberrel, a Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesületének tagjával Kúti Anna beszélgetett.


A Buda-vidék Zöldút Szövetség 2007. április 23-án alakult azzal a céllal, hogy a Zsámbéki-medence tíz települését (Biatorbágy, Budajenő, Herceghalom, Etyek, Páty, Perbál, Telki, Tinnye, Tök, Zsámbék), valamint Nagykovácsit és a Budakeszi Vadaspark területét nem motoros úthálózattal összekösse. E térségfejlesztési program a környezettudatos közösségfejlesztésen alapul. A Szövetség tagjai jórészt a Zsámbéki-medencében évtizedek óta működő civil szervezetek. Csaknem egy éves közös tevékenységüket az Ökotárs Alapítvány Zöldút-programjához kapcsolódva végzik.

- Melyek azok a lényeges elemek, amelyek a Zöldút programot jellemzik?
Farkas Csilla: - A legfontosabb, hogy ez egy nagyon reális és könnyen megvalósítható program. Különböző burkolatú utakat jelöltünk ki, amelyek szándékoltan elkanyarodnak a főútvonalaktól, és biciklivel vagy gyalogosan járhatóak. Egy olyan úthálózatot kívánunk útjelzőkkel ellátni és megismertetni az itt élőkkel, amelyeket történelmi utaknak tekinthetünk. Ezek most is használhatók, csak csekély javításra szorulnak.

Nyakas-tető
Az egyik fontos jelmondatunk: „szekérutak, amelyek visszavezetnek minket a tájba”. Természeti és kulturális örökségünk olyan rejtett kincseit tárnák fel ezek az utak, ahol nincs múzeum vagy műemlék, de rejtőzik egy érdekes formájú kő, egy szép nagy fa vagy olyan kilátó pont, amely a helyieknek mégis fontos érték. Kiemelt szerepet kapnak programunkban a helyi közösségek, a helyi értékek és a helyi termékek, ezek tehetik valóban emberivé a térséget. Fontosnak tartom ugyanakkor hangsúlyozni, hogy nem idegenforgalmi fejlesztést szeretnénk megvalósítani. Az elsődleges szempont számunkra egy szemlélet közvetítése, amely értékeink megőrzését célozza, hogy az itt élők tudatosabban figyeljenek az őket körülvevő értékekre. Csak ezután lehet egy külső vendégkört megcélozni, akik hasonló szemléletűek.
Kapovits Judit: - Fontos elvünk, hogy jellemzően a meglévő földutakat alakítjuk úthálózattá, és nem célunk aszfaltos kerékpárutak létesítése, de szeretnénk a helyi településfejlesztésekbe beilleszteni az elképzeléseinket. Ezért lehetnek olyan esetek, amikor hosszabb-rövidebb szakaszokon aszfaltos kerékpárút a megoldás arra, hogy két település között megmaradhasson, vagy létrejöhessen a kapcsolat.

- Kik vesznek részt a munkában?
Farkas Csilla: - Több, régóta működő szervezet, mint a Zsámbéki-medence Tájvédelmi Egyesület, a Tourinform Iroda, az Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület, a Biatorbágyi Tájvédőkör, valamint a Zsámbéki-medence Életminőség Egyesület mind-mind hasonló szellemiségű feladatokat vállaló egyesület. A szövetséghez csatlakozott még a Budakeszi Vadaspark, akik a Zsámbéki-medencébe nyíló „kapu” szerepét vállalták. Mindenki felismerte programunkban tevékenységének azokat a elemeit, amelyek összecsengenek sok-sok éves törekvéseikkel. Létrehoztuk a Buda-vidék Zöldút Szövetség nevű munkacsoportot és műhelymunkák során hozzáláttunk a program helyi alkalmazásához. Az első szakaszban elkészülő útvonalakat május 10-én, a Madarak és Fák Napján, ünnepélyes keretek között adjuk át kerékpártúra formájában. Az első szakasz megvalósításához az ÖKOTÁRS Alapítványtól sikerült támogatást elnyernünk: ebből készíttetjük az útjelző oszlopokat, melyek a régi határkövekhez fognak hasonlítani.

- Milyenek tapasztalatokat szereztek az eddigi szervezés során?
Kapovits Judit: Egyre nagyobb az érdeklődés és a támogatói kör. Szövetségünk tagjai között vannak pedagógusok, akik iskolájukban népszerűsítik a programot és több gyermekorvos, akik az egészséges életmód elterjedésének lehetőségét látják benne. A helyi települési önkormányzatokkal egyeztettünk, és örömmel mondhatjuk, hogy mind támogatóinkká váltak. De fontos partnereink lehetnek azok a vendéglátóhelyek is, amelyek hosszabb távon a Buda-vidék Zöldút pihenő- és információs pontjai lehetnek. A programot össze kell hangolni a hagyományokon alapuló és a táj varázsát is jelentő tevékenységekkel, mint a mezőgazdaság vagy az erdőgazdálkodás. Egy-egy javasolt útszakasz sokszor több tulajdonoshoz tartozik, a teljes szakaszok kijelölése csak az összes tulajdonos beleegyezésével történhet. Vannak olyan tájhasználati konfliktusok, amelyekre éppen a Zöldút jelenthet megoldást, mint például az engedély nélküli hulladék lerakás. Itt megpróbáljuk elérni az önkormányzatoknál, hogy fokozottan figyeljenek a zöldútvonalak környezetére.

- Mi lehet a Zöldút szerepe a Zsámbéki-medencében?
Kapovits Judit: - A Zsámbéki-medence a főváros tövében van, mégis megmaradt a vidékies jellege, és ennek megőrzésére jó lehetőség a Zöldút. A táji adottságokra építve egy olyan új dolgot hozunk létre, amire évek óta igény volt.
Farkas Csilla: - Fontos különbség a bicikli út és a Zöldút között: amíg a bicikliút arra szolgál, hogy a legrövidebben eljussunk oda, ahova szeretnénk, addig a Zöldút visszavezet a tájba, szándékosan elvezet a rövidebb, de forgalmas utaktól és a biztonságos közlekedést tartja szem előtt.  


Vissza