Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Református kórustalálkozó Budakeszin

Kultúra

2006-06-01


„Mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket” (Zsolt. 47,8)
2006. május 13-án Budakeszin, a Határon túli Magyarok Református Emléktemplomában és a Kálvin-teremben a Budakeszi Református Énekkar tartott kórustalálkozót, melyen részt vett az erdélyi, Kolozs megyei Méra község református gyülekezetének vegyeskara (karnagy: Mezei Tünde nagytiszteletű aszszony), a szegedi Honvéd téri gyülekezet vegyeskara (karnagy: Nagy Kornélia), valamint a vendéglátó Budakeszi Református Vegyeskar (karnagy: Zákányi Zsolt). A kórusok különböző – elsősorban protestáns hagyományokon alapuló – korszakok egyházzenei műveiből adtak elő, majd a három énekkar közösen Händel Messiás című oratóriumából a Győzelmi kórust énekelte. Orgonán közreműködött Pető László orgonaművész.


A gyülekezeti kórusokat elkísérték lelkipásztoraik: Méráról Mezei Csaba, Szegedről Kereskényi Sándor nagytiszteletű urat köszönthette a budakeszi gyülekezet egy hónapja szolgáló új lelkésze, Boros Péter nagytiszteletű úr.
A méraiakat a budakeszi énekkar és a református gyülekezet tagjai szállásolták el és látták vendégül két napig. A szegedi testvéreket a kórustalálkozó napján szeretetvendégségre várták. A közös éneklést követően a kórusok közös vacsorát költöttek el a Kálvin-teremben. A feltálalt ízletes pincepörköltet Kiss Iván főzte a parókia udvarán és nagy sikert arattak a budakeszi asszonyok sütötte finom sütemények is. A vacsorát népdaléneklés követte Danhauser Zoltán és fia zenei kíséretével, sokan táncra is perdültek.
A mérai vendégek másnap részt vettek az istentiszteleten, ahol ismét énekeltek. A koncert közönsége, majd a vasárnapi istentiszteleten a református gyülekezet is gyönyörködhetett a méraiak gazdagon díszített, színes (kalotaszegi) népviseletében, a vendéglátó családoknak pedig alkalma nyílt az egyes ruhadarabokat kézbe venni, akár fel is ölteni, megismerkedni a viselésükkel kapcsolatos szokásokkal, a készítésük módjával.
A kórustalálkozó szervezése és rendezése során széleskörű összefogás bontakozott ki Budakeszin a gyülekezetben és a városban is. A Budakeszi Református Vegyeskar köszönetet mond anyagi vagy természetbeni támogatásáért a Budakeszi Önkormányzatnak, Merétey Sándor nyugalmazott lelkipásztornak, a Jobbkor Polgári Körnek, az Erkel Ferenc Művelődési Háznak, a Tarkabarka Óvodának, az Angyal Patikának, a Pizza Portának, Tóth Zoltán zöldségesnek, Pénzes Kálmánnak, a Ludwig és Mentesi Pékségnek, Gräfl szódavizesnek, a Szöszi Cukrászdának, Kórósi Miklós vegytisztítónak és a Kiskápolna Könyvesboltnak.
A Budakeszi Református Vegyeskar a kórustalálkozó előtt két héttel az Erkel Ferenc Művelődési Házban szerepelt önálló koncerttel. E koncerten és a kórustalálkozón is adományokat gyűjtöttek, s a befolyt összegből jelentősen hozzájárulhattak erdélyi testvéreik útiköltségéhez. Ezúton is köszönik önzetlen adományokat.
S ha tervenk valóra válhatnak, akkor jövő év májusában ismét találkozik a három kórus, ugyanis a szegedi és a budakeszi kórus meghívást kapott Mérára, a mérai napok rendezvényeire.                 

Marosi Zsuzsa


Vissza