Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


ELITKÉPZÉS, VAGY MISSZIÓ?

Kultúra

2006-08-01


Veszélyben a protestáns iskolák

A protestáns oktatási rendszer szerkezetéről és jövőképéről tartottak kerekasztal-beszélgetést a Budakeszi Protestáns Kör szervezésében június 16-án a budakeszi Kálvin-teremben. A beszélgetés résztvevői Papp Kornél, a Magyarországi Református Egyház Zsinata Oktatási osztályvezetője, zsinati tanácsos és Ódor László, a fasori Evangélikus Gimnázium igazgatója voltak.


A Gyurcsány-kormány liberális politikája az oktatás színvonalának lesüllyesztésével, a rendszer szétzüllesztésével, a „pénzfegyverrel” akarja megszüntetni a szolidaritást a társadalom tagjai között, szétdúlni a természetes közösségeket. Az állami költségvetésből az állami iskolák részére az önkormányzatok által kifizetendő kiegészítő támogatás 2004-ben még 156 ezer forint volt évenként és tanulóként. Az egyházi iskoláknak csak 133 ezer, 2006-ben pedig már csak 129 ezer jutott, ami a működésre sem elég. Az intézmények siralmas helyzetbe kerültek, 2005-ben a 13. havi fizetéseket sem tudták kifizetni, és az általános iskolai fizetésemelést intézményeinek töredéke tudta csak megoldani. A protestáns iskolák kevésbé központosítottak, aminek egyik előnye, hogy a fenntartás helyi energiákat mozgósít, s nem lehet központi intézkedésekkel felborítani a rendszert. Hátránya pedig például a fenntartó részéről tapasztalható szakértelemhiány.  26 óvoda, 54 általános iskola, 25 középiskola, 5 szakiskola, 11 művészetoktatási intézmény, 21 internátus, pedagógiai szakszolgálat, gyógypedagógiai intézmény, összesen 107 közoktatási intézmény 73 fenntartó között oszlik meg, amiből 61 egyházközségi.
Pap Kornél álláspontja, hogy bár a jelek szerint a szolidaritás egyre inkább megszűnni látszik az anyagi szükség miatt, az egyházi iskolai művészetoktatást nem szabad feladni. A pénzhiány elleni egyik megoldás, hogy a kistelepülések iskoláit a nagyobbak alá szervezzék.
Ódor László nem tartja helyesnek, hogy az iskolatípusok is politikai hovatartozás alapján orientálnak. Míg a baloldali szülők állami, addig a jobboldali szülők egyházi intézménybe adják gyermekeiket és nincs átjárás a kettő között. Bírálható a kormányzat részéről az a döntés is, hogy a 8 osztályos gimnáziumokat 6 osztályossá akarják tenni. Szerinte sokkal több egyházi kollégiumot kéne létrehozni. Ódor László a Fasori Evangélikus Gimnázium igazgatója, volt svájci nagykövet szerint az egyházi intézmények nem számíthatnak jóra Hiller István minisztersége idején sem, s csalódniuk kell azoknak is, akik Hillerben eddig a „népi baloldalit” látták, hiszen a minisztert köti a pártja, s már ő maga is kijelentette: hivatali ideje alatt politikájában elődje, Magyar Bálint nyomdokain halad majd.
Galgóczy Zsuzsa


Vissza