Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Szentmise az épülő templomban

Kultúra > Páty

2008-10-03


2008. szeptember 20. nevezetes dátum a pátyi katolikus közösség életében. Első alkalommal gyűltek össze a hívek szentmisére az épülő új pátyi Szent Imre templom falai közé abból az alkalomból, hogy véget ért az építkezés első, egyben leghosszabb kivitelezési üteme, a beton vázszerkezet megépítése.

A hálaadó szentmisét, melyre a hívek és az érdeklődők mellett nagy szeretettel hívtak meg mindenkit, aki adományaival már eddig is segítette a templom építését, Hajdú Ferenc provikárius kanonok atya celebrálta megyés püspök atya képviseletében.
          Az esős idő ellenére is mintegy 350 jelenlévő előtt provikárius atya kiemelte: egy templom építéséhez nemcsak építőanyag, szaktudás és pénz szükségeltetik, hanem Isten szándéka is, amellyel támogatja az építőket. Pátyon létrejött egy közösség, amely mer a jelenben jövőt tervezni. Aki templomot épít, a jövőbe tekint: hisz a katolikus magyarság lélekszámának gyarapodásában.
          Harkai Gábor pátyi plébános atya köszönetet mondott minden pátyi támogatónak, valamint azoknak is, akik bár nem Pátyon élnek, szívügyüknek érezték a templomépítés megsegítését. Elmondta, hogy céladományokból jövő tavaszig lehetővé válik a harangtorony és a kerítés megépítése, valamint még az idén elkezdődik a teljes tetőzet megépítése, melynek költségeiből mintegy 20 millió forint még hiányzik.
          Budavári Zoltán, a Pátyi Római Katolikus Egyházközség világi elnöke beszédében rámutatott, Pátyon eddig csak egy kis katolikus kápolna épült. Most, mintegy 250 esztendővel később ismét létrejött egy közösség, amely elkötelezte magát egy új, az eddiginél sokkal nagyobb templom építése mellett.
          Dr. Bognár András, Páty polgármestere felhívta a figyelmet arra, hogy a pátyi katolikusok erőfeszítéseit szimpátiával figyeli a helyi református gyülekezet is - melynek tagjai a hálaadó szentmisén is nagy számban megjelentek - valamint a község vezetése és minden jóakaratú pátyi polgár. Ígéretet tett arra, hogy a község továbbra is segíti a templom építését és a leghatározottabban leszögezte: az új templom fel fog épülni!
 Gutowski Robert, a templom tervezője beszédében rámutatott: a templomépítés eddig igazi sikertörténet, egyben ékes cáfolata annak, hogy a magyar ember eleve vereségre ítéltetett. A Pátyon épülő Isten háza egyben az „élet háza” is lesz hittan termeivel, gyermekfoglalkoztató helyiségével, a paplakkal és a plébániával egyetemben.
          A szentmisét megelőzően a sátoraljaújhelyi Dr.Nagy-Bozsoki József és neje Szent Kereszt ereklyét adományoztak az Egyházközségnek. A fatalapzaton álló fakereszt metszéspontjában a Szent Kereszt egy darabkája látható, valamint a kereszt vízszintes és függőleges szárán olvasható a 12 apostol és más szentek neve is egy-egy apró ereklyével.
          A szentmiseáldást megelőzően provikárius atya ígéretet tett arra, hogy az Egyházmegye erejéhez mérten a továbbiakban is támogatja majd az új templom építését. Ezt követően ismételten elhelyezésre került - immár végleges helyére - az új templom alapköve

Adományokat a Pátyi Római Katolikus Egyházközség az Inter-Európa Banknál vezetett
11103303-19835972-36000001
számú vagy a Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány a Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet pátyi kirendeltségén vezetett
64500027-13400022
számú bankszámlájára vár. A felajánlásokat hálás szívvel fogadjuk.

Az egyházközség hírei a www.ude.hu honlapon olvashatók. Levelezési cím: titkar@ude.hu.

Kővágó István jegyző
         Pátyi Róm.Kat.Egyházközség


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg