Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


„Szent Imre herceg Magyarország éke…”

Kultúra > Páty

2008-12-22


Szent István fia, Imre herceg Páty védőszentje.  Az ünnepét, november 5-ét követő hétvégén Pátyon a katolikus plébánián nyílt napot tartottak.  Ennek kapcsán Szloboda Lajos hittanárral és szentszéki ügyvéddel, a nyílt nap szervezőjével Hájas Ágnes beszélgetett.

-  A nyílt nap célja az egyházzal kevésbé kapcsolatban álló emberek megszólítása volt. Fontosnak tartottuk a személyességet, ezért a fiatalok személyesen mentek oda a járókelőkhöz, egy-egy szentírási idézetet nyújtva át, majd a plébániára invitálták őket. A betérők a szentírási idézettel kapcsolatban felmerülő gondolataikat oszthatták meg velünk. Kérdéseikre próbáltunk választ keresni, egy felkínált ima lehetőségével bátorítottuk őket, hogy imádkozzunk együtt. Nagy örömünkre ezt mindenki kérte, aki bejött a plébániára. Emellett meleg teát és szendvicset kínáltunk. A Szentírás-idézetet 30 embernek osztottunk ki, a plébániára tízen jöttek be.

Minden második vasárnap délután görög katolikus misét tartanak. Mennyire áll ez közel a római katolikus hitvalláshoz?
-  A belső hitvallásban, teológiában teljesen egyek, ugyanolyan katolikusok vagyunk. A teljes katolikus hitet élik meg velünk együtt. A külsőségeikben viszont a bizánci egyház hagyományait hordozzák, és semmiképpen sem keverendőek össze az ortodoxokkal. A görög katolikusok a katolikus egyházhoz tartoznak a szó teljes értelmében. A római pápa fennhatósága és vezetése alatt állnak. A katolikus egyház színességét fejezi ki a sokféle rítus, azaz a hit egy sajátos módon való megélése, egy saját jogú egyházban, de mégis katolikus egységben. A katolikus egyház 22 rítusból áll, azaz 22 saját jogú egyházból, ebből 21 saját jogú keleti rítusú egyházat különböztetünk meg, és a nyugati rítusú római egyházat.  A magyar görög katolikusok a bizánci, keleti tradíciójú egyházak közé sorolandók. A különbség a szertartás külsőségében, a liturgia nyelvezetében van, saját törvénykönyvvel rendelkeznek, amely pontosan szabályozza az egyházfegyelmet. Fegyelmi rendjük nős férfiak pappá szentelését is lehetővé teszi. Minden katolikus érvényesen vesz részt bármely más katolikus rítus szerint szentmisén, szentségekhez is járulhat. A Szentszék igen fontosnak tartja, hogy minél színesebb legyen az Egyház a különböző rítusoknak köszönhetően is.

Végül engedjék meg, hogy lapjuk minden olvasójának ezúton kívánjak kegyelemteljes Karácsonyt. Jézus születésének közeledtével ne csak külsőség legyen a karácsony ünnepe, hanem próbáljuk megtalálni a jászolban fekvő kisdedet ki teljes Isten és teljes ember, mert Õ a legnagyobb szeretettel küldetett hozzánk.

Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg