Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Kistérségi központ a Zsámbéki – medencében

Közélet > Zsámbék

2009-03-27


Zsámbék kétszer volt mezőváros a történelem során: egyszer Mátyás királytól kapta meg a mezővárosi rangot, másodszor pedig Mária Teréziától. Jelenleg közel 5200 bejelentett lakos él a községben, amely idén másodszor nyújtotta be várossá válási pályázatát. Lovas Lajos polgármestert Koós Hutás Katalin kérdezte.

-     Teljes intézményhálózattal rendelkezünk, tehát van általános iskolánk, óvodánk, bölcsődénk, ami még a kistérségi központunkban, Pilisvörösváron sincs. Zsámbékon minden belterületi út szilárd útburkolatú, a csatornázás közel százszázalékos. Van öregek napközi otthona, mentőállomás, önkéntes tűzoltóság, orvosi ügyeletünk, amely kilenc települést lát el, Komárom-Esztergom megyébe és Fejér megyébe is átnyúlva. Működik egy katolikus általános iskola és gimnázium, szakközépiskola a premontrei rend fenntartásában, egy szakiskola, regionális munkaügyi központ, regionális Tourinform-iroda, volt főiskola. Tárgyalásokat folytatunk annak érdekében, hogy ismét legyen felsőoktatás Zsámbékon. Jelenleg a keresztes nővérek tulajdonában van a kastély, akik bérbe adták egy magánszemélynek magánegyetem és magánfőiskola beindítására. A másik bérlő, a premontrei Keresztelő Szent János Általános Iskola és Gimnázium. Azt remélem, hogy megegyeznek és az épületben az általános, közép- és felsőfokú oktatás is megvalósul. Német és cigány önkormányzat is működik a településen. Ez utóbbi szavazóinak a száma nem éri el az ötvenet.

-    Mekkora a település költségvetése?
-    A költségvetésünk főösszege 1,370 millió Ft, de ebben benne van az óvodaépítésre uniós pályázaton nyert 437 millió forint is. Ha lecsupaszítjuk a számokat, akkor nagyságrendileg 900 millió forint jön ki. Ami az állami normatívákat illeti, azok nominálisan maradtak a helyükön, de az inflációval mindenképpen csökkent az értékük. Az áfa-emelés érint majd még súlyosan bennünket, és az adóbevételeinket is kénytelenek voltunk a tavalyi szint alá tervezni, hiszen az ország válsága a mi cégeinket is sújtja. Az iparűzési adónk százalékát már korábban 2-ről 1,9 %-ra csökkentettük. Az ebből származó bevétel tavaly 140 millió forintot tett ki. Fejlesztésre csak néhány millió forintot tudtunk fordítni, a tervezett bevételek befolyásától függően.

-    Említette az óvodaépítésre nyert pályázatot. Mekkora összeget nyertek?
-    437,5 millió forintot. Az impozáns külsejű óvoda építését még ebben az évben elkezdjük. Az új nyolc csoportos intézmény a jelenlegi létszámigényeknek megfelel, és további két csoporttal bővíthető. A bölcsődénkre is ráférne a felújítás. Talán, ha felépül az új óvoda, akkor a régi intézmény két épületéből a nagyobbikba beköltözhet a bölcsőde. A településközpontunk kialakítására is pályázunk a KMOP kiírásai közül, ugyanis önerőből ekkora változtatást nem tudunk végrehajtani a városban.

-    Milyen fejlesztéseket tervez még az önkormányzat?
-    Tervezzük új egészségház építését vállalkozók bevonásával. Az elmúlt évben elkészült a Törökkút-tér középkori hangulatot árasztó kiskockaköves burkolása, abból a kockakőből, ami régen a településközponttól a romtemplomig vezető utat borította, de mára nem sok maradt belőle. Építettünk a múlt év végén hatszáz méter járdát. Az öregek napközi otthonától a Dózsa György útig az iskola irányába. Idén további egy kilométer járda építését tervezzük a Zsámbék Nagyközségért Közalapítványunk jellemzően a nagyobb vállalkozásoktól erre a célra gyűjtött adományainak felhasználásával. Buszmegállók és parkolók építését is tervezzük. De számos magánerős fejlesztésről is beszámolhatok. Most épül Zsámbékon a Volánbusz alvállalkozójának, a Kontaktbusznak az egyik központja. Áprilisban avatják a Zsámbéki-medence első négycsillagos szállodáját a Herceghalmi út mellett, ahol lesz wellness centrum, bowling-, squash-, tenisz- és focipályák működnek majd. Mindez a Medicontur új épülete mellett, ahol beültethető szemlencséket gyártanak. Tavaly épült fel a DAF-nak a 24 ezer négyzetméteres csarnoka, amelyben a cég közép- és kelet-európai logisztikai központja működik. Idén adóznak először: építményadóban jelentős bevételt remélünk tőlük. 

-     A helyben működő vállalkozások mennyiben kötik le a helyi munkaerőt?
-     Zsámbék lakosságának 22%-a vezető értelmiségi, főként a betelepültek, 23% pedig egyéb szellemi tevékenységgel keresi a kenyerét. A szolgáltatásban 15% dolgozik, a mezőgazdaságban 1%, az ipar- építőiparban 29%. A zsámbéki munkavállalóknak közel fele jár el a fővárosba vagy más településre dolgozni, de sokan jönnek is ide a környező falvakból is.  

-    Zsámbék tele van műemlékekkel, számos neves ember, írók, képzőművészek, tudósok élnek itt, s pezseg a közösségi és a kulturális élet.
-    Négy múzeum van Zsámbékon: a Romtemplom múzeum, a Lámpamúzeum, a Szent Vendel Tájház és a legfiatalabb a rakétabázison nyílt Földi Telepítési Magyar Légvédelmi Tematikus Múzeum. Itt működik a Színházi Bázis, de a Zsámbéki Szombatok Nyári Színház is ott és a romtemplomnál tart előadásokat.  Minden évben sok kulturális rendezvényünk van, melyekkel igyekszünk hagyományokat teremteni. A zsámbéki nyári színház és a művészeti bázis mellett ott a Jazz Open, amit a Bartók Rádió is közvetít, s koncertjeinket átveszi az Európai Rádiók Szövetsége is. Három éve indult a Napfordulós rendezvény-sorozat, a pálos napfordulók időpontjaihoz kötődően évente négyszer, melyek sorában most a tavaszi napfordulón íjász ünnepet rendezünk a Hagyományőrző Baráti Kör szervezésében. Erre több ezer embert várunk, hiszen itt a kirakodóvásártól kezdve a bábszínházon, játszóházon át különféle előadásokig, koncertekig sokszínű programokat biztosítunk igen széles kör számára. A Zsámbéki Lovas Napok szintén több ezer embert vonzanak. Idén harmadszor rendezzük Október Fesztivált, ahol Zsámbékon is a müncheni fesztiválon mért sört csapolják. A különféle show elemekkel pl. motorosok akrobatikus mutatványaival tarkított rendezvény egyben német nemzetiségi találkozó is. ide Zsámbékra. 

-    Melyik település Zsámbék testvérvárosa?
-    A Hessen tartománybeli Wettenberg. Ide telepítették a második világháború után a zsámbéki svábokat. 

-    Hogyan állja meg a helyét Zsámbék a kistérségben?
-    A zsámbékiaknak el kell hinniük, hogy büszkének kell lenniük erre a falujukra. Azon dolgozunk, hogy a település visszanyerje azt a rangját, ami volt valamikor. Igaz, örököltünk 30 millió forint mínuszt hitelben és kifizetetlen számlában. Emiatt megtakarítási csomagot léptettünk életbe, felmondtuk az előnytelen szerződéseket. Az így megfogott pénzek segítségével sikerült normalizálni az önkormányzat helyzetét, sőt elkezdtünk erősödni. Sikeresen pályázunk, s ha apró lépésekkel is, de önerőből is tudunk haladni előre.  Építettünk teret, járdát, amit idén folytatni fogunk. Az elmúlt két évben sikerült elérni, hogy alközpont lettünk a Pilis-Buda-Zsámbék Kistérségben az egységes pedagógiai szakszolgálatunkkal. Ez azt jelenti, hogy a kistérségben foglalkoztatott gyógypedagógusoknak és logopédusoknak a mi központunkban kell alkalmazásban állnia. A kistérségtől kaptunk egy orvosi ügyeleti autót is. Két hete pedig megválasztottak a Zsámert, a Zsámbéki-medence Regionális Településfejlesztési Társaság elnökének. Zsámbék tehát valóban megkezdi kisközponti működését.

 

 


Vissza