Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A Comenius program Zsámbékon

Kultúra > Zsámbék

2009-04-18


Az Európai Unió Comenius programja az iskolai oktatás erősítését, az óvodák, elemi iskolák és középiskolák, többek között a szakközépiskolák közötti kapcsolatok, együttműködés támogatását tűzte ki célul. Ennek keretében március első hetében külföldi tanárküldöttség látogatott a Zichy Miklós Általános Iskolába, ahol 2008 és 2010 között folytatják a kultúrákat összehozó oktatási tevékenységet.

Az Európai Unió Comenius programja az iskolai oktatás erősítését, az óvodák, elemi iskolák és középiskolák, többek között a szakközépiskolák közötti kapcsolatok, együttműködés támogatását tűzte ki célul. A program jelenlegi szakaszában a nyelvtanulás elősegítésére, a minőségi oktatásra és kultúra közötti kapcsolatok fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Egyúttal serkenti a multikulturális környezetben történő tanulást, támogatja a hátrányos helyzetű csoportokat, és a tanulásból való kirekesztés elleni harcot. Ennek keretében március első hetében külföldi tanárküldöttség látogatott a Zichy Miklós Általános Iskolába, ahol 2008 és 2010 között folytatják a kultúrákat összehozó oktatási tevékenységet.

A programban kilenc ország (Ausztria, Svédország, Észak-Írország, Belgium, Spanyolország, Olaszország, Írország, Franciaország és Magyarország) vesz részt. Magyarországra 5 ország 12 tanára látogatott el 2009. március 1-6. között Észak-Írországból, Ausztriából, Svédországból, Belgiumból és Franciaországból.

A „Playground Games Across Europe” című Comenius programnak két célkitűzése van: az alapprogram az, hogy megismertesse a gyerekekkel az európai gyermekjátékok sokszínűségét. Felfedezik a különbségeket és hasonlóságokat, nemcsak a játékokban, de életmódjukban és felfogásukban is. A tanárcsere program keretében a programban résztvevő tanárok ellátogatnak egymás országaiba, és részt vesznek egymás iskolai munkájában, bekapcsolódnak az oktatásba is, ezzel sokrétű módszertani ismeretre tesznek szert. A külföldi pedagógusok nagy ámulattal figyelték a zsámbéki gyerekek lelkesedését az iskolában folyó zeneoktatás iránt, valamint a hagyományápolás mindennapi jelenlétét Zsámbékon.

Az iskola már másodszor pályázott sikeresen a Comenius programra és szinte önerőből valósította meg azt. Most 200 alsó- és felső tagozatos gyerek vett részt a tanítási gyakorlatban. A projekt legizgalmasabb része természetesen a március 1-6. közötti hét volt, amikor a külföldi oktatók oktattak, de ezt a hetet egy intenzív 3 hetes felkészítő szakasz előzte meg. A gyerekek kutatómunkát végeztek az interneten és a könyvtárban, és plakátokat készítettek. Érdekes színfoltja volt a hétnek az iskolai könyvtárban rendezett külföldi ételek és italok kiállítása. A külföldi vendégtanárok országaikat és húsvéti szokásaikat mutatták be. A következő időszakban a diákok az oktatókkal együtt a megszerzett ismereteket rendszerezik, valamint a szülők, segítők elmondhatják tapasztalataikat, véleményüket a programról.

Mind a gyerekeknek, mind a tanároknak újszerű feladatokat hozott ez a hét. Sikerült úgy együtt dolgozni a vendégtanárokkal, hogy a gyerekek jókedvűen és hatékonyan végezték el feladataikat, a gyermekek érdeklődését sikerült a nyelvtanulás és az európai kultúra felé fordítani.

A program koordinátorai Michaliczky Katalin és Uhrinyiné H. Etelka.
Bőhm András


Vissza