Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Szerkesztőváltás

Közélet > Páty

2009-08-12


Lemondások, felmondások, zűrzavar jellemzik hónapok óta a pátyi közéletet.  Óvodai elbocsátások, személycserék, iskolabotrány…  Akiknek a kezébe tettük falunk irányítását, most mintha cserbenhagynának minket.  Újabb kérdés:  Miért távozott a Pátyi Kurír felelős szerkesztője olyan hirtelen? A májusi számot megszerkesztette, de már nem ő korrektúrázta. Erről kérdeztük Ferichné Döme Erzsébetet, a pátyi önkormányzati lap volt szerkesztőjét.

-   Igaz-e, hogy távozásának köze van az iskolabotrányhoz, ahol pro-kontra polgármester-képviselők a viaskodók?
-   Néhány hónappal ezelőtt Páty polgármestere ebben a lapban arról adott számot, hogy a falu vezetői a lényeges dolgokban egyetértenek. Az interjú megjelenése előtt, még március elején, egy rendkívüli ülésen - amelyen a polgármester nem vett részt, mert szabadságon volt -, vizsgálóbizottságot hozott létre a képviselő-testület az iskolaépítés körülményeinek vizsgálatára. Március közepén a Pátyi Kurírban is olvashattuk a polgármesteri interjút, amelyben véleményét fogalmazta meg az önkormányzatiságról és néhány pénzügyi számadatot pontatlanul közölt. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozatot és a képviselő-testület által javított polgármesteri interjút egy Kurír különszámban jelenteti meg.
Szerkesztőként jeleztem a képviselő-testületnek, hogy a tájékoztatás így egyoldalú: a testület több tagja más véleményt képviselt, a nyilvánosságot nekik is biztosítani kell. Nem értettünk egyet, sőt a testület utasítani akart a határozat végrehajtására, pedig a testület nem utasíthatja a szerkesztőt, csak felkérheti arra, hogy hozza nyilvánosságra az elfogadott határozatait. Végül az általam már elkészített újságot egy másik nyomdában, a fejléc megtévesztő megváltoztatásával adták ki. Emiatt hihette minden olvasó azt, hogy a pátyi képviselő-testület hírlevelében egységes vélemény jelent meg egy különszámban.
Április 22-én aztán egy testületi ülésen határozatot hozott a képviselő-testület egy szerkesztőbizottság létrehozásáról, amelybe a két alpolgármestert jelölték. Az előterjesztésről az ülésre szóló meghívóban senki sem olvashatott, mert azt csak az ülés előtt osztották ki. A napirend tárgyalására én sem kaptam külön meghívást, mint a Kurír szerkesztője.
Közben egy bizottsági ülésen felmerült, hogy takarékossági okokból nyomdát változtatna az önkormányzat. Erről nem értesítették a nyomda vezetőjét. Majd a soron következő testületi ülésen, május 13-án mégis a közel húsz éve a pátyi újságot előállító nyomda mellett maradtak.

-   Felmondott vagy lemondatták?
-   Május 13-án, a testületi ülés előtt egy órával értesültem arról – nem hivatalosan! -, hogy az egyik előterjesztés szerint a képviselő-testület azonnali hatállyal fel akarja bontani velem az újság szerkesztésére vonatkozó szerződést. A határozat végül egy hónapos felmondási időt kötött ki, mert az azonnali felmondáshoz bírósági határozat kellett volna. Semmi törvénybe ütközőt nem követtem el, ami indokként felmerülhetett volna a leváltásra. Ugyanezen határozat alapján a szerkesztőbizottság öt főre bővült azzal a céllal, hogy segítsék a szerkesztő munkáját, de számomra feladatkörük tisztázatlan maradt.
Május 15-én végül úgy döntöttem, hogy lemondok. A sok indok közül az első a testület részéről mutatott bizalmatlanság volt. A második: a hangulat. Csak hideg fejjel lehet jó döntéseket hozni. Ezekben a hetekben, hónapokban már senki sem gondolkodott, csak az érzelmek irányították a cselekedeteket. Azóta sem kaptam választ, hogy elfogadták-e a lemondásomat. Csak az új szerkesztőről hallottam, aki a májusi újságot már úgy adta ki, ahogyan én javasoltam a testületnek.

-   Mióta látta el az olvasókat a falu híreivel?
-   Hetedik évet kezdtem el. Nagyon megszerettem. Igazi közösségteremtő eszköznek tartom az újságszerkesztést. Fontosnak érzem az objektív, a tényekre épülő hírszolgáltatást. Néhány éve sikerült rendszeresen aktivizálni a falu tevékeny tagjait. Nagyon sokan írtak híreket az újságba, információt terjesztettünk együtt, egymásnak. Nem utolsó sorban a falu történetírását is pótoltuk a Pátyi Kurírral.

-   Kitől kapta a legtöbb kritikát az elmúlt hónapokban (olvasók, önkormányzat)?
-   Igen, ez egy komoly kérdés. Az olvasók közül sokan várták az újság megjelenését minden hónapban. Ezt én pozitív bírálatként értékeltem. Viszont az utóbbi időben kialakult helyzetben sokan sokféleképpen viselkedtek velem szemben. A képviselők elvárták tőlem az együttműködést, de a másik oldalról tartanom kellett magam a törvény betűjéhez, ahhoz, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága, a tárgyilagos tájékoztatás megvalósuljon. A véleményeink pedig lehetnek különbözők, ezt a tényt el kell fogadni. Azt gondolom, hogy viselkedésünkkel saját magunkat minősítjük.

-   Nagyon nehéz önkormányzati lapot szerkeszteni, mert nem könnyű a lap függetlenségét megőrizni. Volt az évek folyamán olyan helyzet, hogy meghasonlott önmagával?
-   Az önkormányzati újságoknak muszáj tényeket közölniük, mert közszolgálati kötelezettségük van. Függetlennek kell lenniük a pártoktól, érdekcsoportoktól, egyes képviselőktől, a polgármestertől. Közös pénzből a közösségünket szolgálják. A lap szerkesztőjének önállóan kell tevékenykednie, saját maga határozza meg a lapban megjelenő írások témáját, stílusát, műfaját, sorrendjét, terjedelmét. A szerkesztő a felelős az első megjelenő betűtől az utolsóig. A szerkesztőt nem lehet utasítani arra, hogy mi jelenjen meg vagy mi ne jelenjen meg a lapban. Az utóbbi időben ez nálunk nem így működött. Ráadásul a képviselők – pályázati kiírás nélkül – csak Pátyon kívül találtak megfelelő személyt a szerkesztői feladatok ellátására. Valószínűleg a költségei is nagyobbak lettek, hogy nem pátyi lakos. Azért, hogy valósághűen tudósítani tudjon, sokszor el kell jönnie majd Pátyra.

-   Köszönöm a beszélgetést.

Hájas Ágnes

A beszélgetés 2009. június közepén készült.


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg