Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


ÉLETFA - Kárpát-medencei összefogást hirdetnek

Közélet > Páty

2009-09-25


Régi hagyomány, hogy a magvető ember az elvetésre kerülő búzát megáldatta, majd mikor befejezte a vetést, akkor az üres vetőabroszt az ég felé dobta. Üzenve az égieknek, hogy segítő áldást kér a munkájára, az elvetett mag megfoganásához, bőséges terméséhez. Tudta, hogy bár önmaga a földi létének keretein belül mindent megtett, de ez mégsem elég.

Az önös érdekek által számtalan darabbá zúzott országot újra egyesíteni kell. Ebben az elérhető legteljesebb egységben új élet kell, hogy meggyökerezzen, ragaszkodva tiszta hagyományainkhoz, de megértve a mai kor azon hívásait, amelyek nem veszélyeztetik önálló nemzeti létünk fennmaradását. Ez áldozatos és kitartást követelő munka, de hinnünk kell önmagunkban, hogy jót és jól cselekszünk. Az ebben való hit azonban kevés. Ezért meg kell teremteni azt a szakrális közeget, amely hívőnek és nem hívőnek egyaránt megélhető, és egyetemes üzenete miatt nyitott minden jóakarattal közeledőnek. Ennek a keretét adja meg az a Hegykőről elinduló mozgalom, amely a valódi tettek mellett szimbolikusan is végigjárja a megújulás útját, „ég felé dobva a vetőabroszt”.

Hegykő patriótái minden magyarországi településről, és az elcsatolt részeket egyként-egyként tisztelve, egy-egy maréknyi földet gyűjtenek össze az ott élők segítségével. Az összegyűjtött földet, mint szimbolikus országot egy ünnepség keretein belül Hegykő községben egyesítik. Az így eggyé vált föld minden kis része az egész Kárpát-medencét hordozza magában. Az egyesített föld egy kicsiny részét ültető gödörbe szórva, fölé egy életfát, egy nagylevelű hársfa-csemetét ültetnek. Elsőként Hegykőn, de reményeik szerint nem egyetlenként. Hegykő patriótái elviszik és elültetik az eggyé vált földbe az Élet fáját a nemzet szakrális kegyhelyein is. Legyen hordozója e szimbólum a nemzet egységének, kifejezve azt a hitet, hogy minden közösség bár önmaga földjébe ülteti fáját, de annak gyökerei az egész nemzetet átszövik.

A hegykői szervezők felhívásához csatlakozva Pátyon egy ünnepség keretében gyűjtötték össze a zsámbéki-medence egyes településeinek földadományait, melyet a rendezvényen vendégként résztvevő hegykői küldöttségnek át is adtak. A műsorban felléptek a Biatorbágyi Népdalkör, az Õszidő Hagyományápoló Tánccsoport Biatorbágyról, a Budakeszi Népdalkör és a Bojtár Népzenei Egyesület Budakesziről, a pátyi Hagyományőrző Tánccsoport, a Fürgelábú Romatáncosok és Farkas Lajosné versmondó Pátyról, a perbáli Tücsök Citerazenekar, a töki Kotkoda Asszonykórus és Keresztes Nagy Árpád énekmondó Zsámbékról.
A rendezvény vendégei voltak még Bíró Ildikó és Gulyás Dénes országgyűlési képviselők, Eperjes Károly színművész, Hegykő küldöttsége és a programban résztvevő települések küldöttei.

Képriport a rendezvényről


Vissza