Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A szükségesnél kevesebben mentek el szavazni

Közélet > Páty

2010-02-15


Érvénytelen a pátyi népszavazás, mivel a választásra jogosult választópolgároknak csupán 43,2 százaléka járult az urnákhoz a minimálisan szükséges ötven százalék helyett. A település lakosságának véleményét a Páty és Telki határába tervezett, a település lakosságát akár meg is duplázó golf-lakópark miatt kérték ki. A résztvevők kétharmada elutasította a beruházást.

A 6744 lakosú Pátyon az 5249 választópolgár közül 2269-en (43,2%) jelentek meg a szavazó helyiségekben, ahol hat érvénytelen szavazat mellett 2260 érvényes szavazat született. Az érvényes szavazatok 66%-a, összesen 1494, elutasította a szabályozási tervmódosítással tervezett, az ellenzők szerint kétezerháromszáz, a beruházó szerint ezernyolcszáz lakóingatlant magába foglaló "újpátyi" golfpark-beruházást, míg az egyharmada, 33%, azaz 766 szavazó támogatta azt.

A helyi népszavazás érvényes, ha a választópolgárok több mint a fele szavazott, és eredményes, ha a szavazóknak több mint a fele, vagyis a választópolgároknak több mint az egynegyede a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott. Jelen esetben hiába adott a kérdésre azonos választ a szavazók több mint kétharmada, ha az érvényes népszavazáshoz még minimálisan szükséges 359 szavazópolgár nem ment el szavazni. Emiatt a népszavazás eredménye az önkormányzat számára nem kötelező érvényű.

A szavazólapokon a következő kérdésre kellett igennel, vagy nemmel válaszolni: Egyetért-e azzal, hogy a képviselő-testület ne fogadja el a Telki út melletti golfpálya és környezete településszerkezeti és szabályozási tervének olyan módosítását, amely a beépíthető terület növelését vagy építési övezeti besorolásának változását teszi lehetővé a jelenleg érvényes szabályozáshoz képest?

Michels Gábor alpolgármester lapunknak adott korábbi interjújában azt nyilatkozta, hogy ha eredménytelen lesz a népszavazás, mert nem kellő számban mennek el szavazni, akkor a kérdés eldöntése visszakerül a képviselő-testület kezébe.

Tollner József független önkormányzati képviselő, a pátyi népszavazás kezdeményezője az MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy szerinte a képviselő-testületi többség nem a szerényebb, hanem a beruházó Grupo Milton által kezdeményezett, grandiózusabb terv megvalósulása mellett dönt, amely miatt rövid időn belül megduplázódna Páty lélekszáma.

forrás: www.paty.hu

Kapcsolódó cikkeink:
Elmaradtunk a felelősségtudat fejlődésében - 2010-02-07
Egyelőre szántó marad a fejlesztendő terület - 2010-02-05
Érvek és tények - 2010-02-04
Pátyé lehet a régió legerősebb gazdasága - 2010-02-03
Budakeszi a pátyi beruházás ellen szavazott - 2009-12-17
Mi készül Pátyon? - 2009-12-04
Február 14-én szavazhat a nép - 2009-12-03
Településméretű lakópark Páty és Telki között - soha nem látott lakossági ellenállás szerveződik - 2009-12-01
Falugyűlés.hu - 2009-11-30

Kapcsolódó cikk: Kipukkadt a golflabda - 2009-12-27 (golfportal.hu)


Vissza