Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Július 15-re tolták a szabályozási terv hatályba lépését

Közélet > Páty

2010-04-01


A március 29-i rendkívüli testületi ülésen 9-4 arányban nem fogadták el a képviselők a jelenlegi Páttyal közel azonos méretű "golfvárost" engedő szabályozási terv visszásságaira figyelmeztető ombudsmani jelentést és egyben - határidőhöz kötötten és határozatba foglaltan - újabb vizsgálatokra tettek javaslatokat a jövő nemzedékek országgyűlési biztosának.

Nem fogadta el a széleskörű lakossági tiltakozás ellenére megszavazott pátyi golf-projekt visszásságaira figyelmeztető ombudsmani észrevételeket a helyi képviselőtestület, hanem az önkormányzat szakértővel vizsgáltatja meg a beruházás tervezői és jogi hátterét, majd 30 napon belül a kérdést újratárgyalja. A képviselők egy másik határozatban örömüket fejezték ki a amiatt, hogy az állampolgári biztos kiemelt figyelmet szentel  a Zsámbéki-medence lakóinak életét és környezetét komolyan meghatározó szabályozásokra és a jövő nemzedékét érintő fejlesztésekre, s április 30-ig kérték az ombudsmant, hogy a pátyi beruházás után vizsgálja meg a Telki, Budajenő, Budakeszi, Herceghalom, Perbál és Zsámbék szerkezeti terveit is, és azokról is készítsen állásfoglalást.

Elfogadták a székesfehérvári ingatlant a hárommilliárd jelzálog fedezeteként

A képviselő-testület többsége tehát nem tekinti akadályozó tényezőnek, hogy az Ombudsman Alkotmánybírósághoz fordul a golfprojektre vonatkozó önkormányzati döntések megsemmisítése érdekében, így elfogadta a golf-projekt beruházójával, a spanyol Grupo Miltonnal kötendő településrendezési szerződést és a beruházó jelzálog-bejegyzésre vonatkozó ajánlatát is.

Míg az önkormányzat értékbecslője, az Eston Zrt. 2,71 milliárd forintra értékelte a spanyol cég által jelzálogként felajánlott székesfehérvári ipari ingatlant, addig a tiltakozó civilek bejárást tartottak a területen, és saját szakértőjük megállapítása szerint a legelő besorolású terület legfeljebb 1,5 milliárdot ér, s ezen összegnek is csak az egyharmadára javasolt a jelzálog megkötése. A székesfehérvári ingatlanon egy szennyvíztároló található 500 négyzetméteres védősávval, egy véderdő terve is szerepel a dokumentumokon, vagyis a felajánlott ipari ingatlan esetleges beépítése erősen korlátozott. A legelő értékét csökkenti a rajta keresztülmenő számos közmű, s hogy úttól, autópályától távol található. Az ingatlan jelzálogként való elfogadása Tollner József képviselő szerint felvetheti a hűtlen kezelés gyanúját, hisz ez a telek semmiképp sem fedezné az önkormányzat kárát abban az esetben, ha a spanyol beruházó mégsem építené meg a golf-projekt első lépcsőjeként beígért, 3 milliárd forintnyi elkerülő utat Páty térségében.

Ha a jelzálogot a pátyi, érintett ingatlanokra jegyeznék be, érintettség miatt a pátyi önkormányzat kizárható lenne a spnyol beruházó építési emgedélyeinek a kiadásából, s más építéshatóság, esetleg Budakeszi feladata lenne kiadni az építési engedélyeket.

Július 15. a hatályba lépés legújabb határideje

A képviselők többségi szavazással megerősítették a február 22-én jóváhagyott új, Telki határában Páttyal közel azonos méretű település létrejöttét lehetővé tevő szabályozási tervet, ami március 31 helyett csak július 15-én lépne hatályba.

Az ombudsman leghamarabb július 15. után kérhetné csak az Alkotmánybíróságtól a határozat megsemmisítését, hiszen egy, még hatályba sem lépett határozatot nem lehet megsemmisíteni. A zavaros helyzet tisztázását és az álláspontok, a települések és lakóközösségek között egyre jobban elmérgesedő vita megoldását sokkal könnyebé tené, ha a magyar kormány nem szüntette volna meg a közigazgatási hivatalokat 2009. januárjában, amellyel gyakorlatilag megszüntette az önkormányzatok döntéseinek törvényességi ellenőrzése. ét. Ezt a feladatot eddig a megyei közigazgatási hivatalok végezték, amelyek 2009. január elsejétől papíron megszűnnek. Az állampolgár törvényességi kifogásaival saját helyi önkormányzatával szemben jelenleg csak az Alkotmánybírósághoz fordulhat.

A beruházó hátrább lépne

Mervó József, az ingatlanfejlesztő cég vezetője az index.hu hírportálnak úgy nyilatkozott, hogy a következő testületi ülésen bejelenti, hogy csökkenteni szeretnék a fejlesztés méreteit.

*

Az ombudsman kifogásai

Jogszabályellenes a pátyi önkormányzat golfpályaprojekttel kapcsolatos eljárása – állapította meg Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa március 26-án kelt állásfoglalásában. Az ombudsman kezdeményezte, hogy 2010. március 30-ig az önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésen helyezze hatályon kívül a golfpályaprojekt megvalósítását lehetővé tevő rendeletét.

Az ombudsman szerint
- az önkormányzat új szabályai több szempontból is ellentétesek a budapesti agglomeráció területrendezési tervéről szóló törvénnyel, a fenntartható fejlődést és a környezet védelmét szolgáló garanciális rendelkezésekkel.

- a szabályozás Telki közigazgatási határától számított 200 méteren belül jelölt ki új beépítésre szánt területet, ami megsérti a törvény harmonikus térszerkezet kialakítására vonatkozó előírását.

- a szabályozás a korábbi golfpályaprojekt teljes területét beépíthetővé minősítette, amely szintén ellentétes a budapesti agglomeráció területrendezési tervéről szóló törvény előírásaival.

- a 2006. évi szabályozás elfogadásának időpontjában a hazai jogszabályi környezet nem tette lehetővé a projektben megjelölt területen golfpálya elhelyezését, ezt a testület mégis lehetővé tette.

- az önkormányzat nem vette figyelembe a Pest Megyei Földhivataltól érkezett, a termőföld védelmét szolgáló, a fenntartható településfejlődést szolgáló észrevételt.

- alkotmányossági szempontból aggályos, ha a településrendezési eljárást és a településrendezési döntéseket a közösségi érdek háttérbe szorulásával a beruházói érdekek elsődleges érvényre juttatásának rendelik alá-; kivált, ha a lakossági észrevételeket nem veszik figyelembe a döntéshozatalban.

- az eljárás során nem tárták fel megfelelő mélységben a beruházás összetett hatásait, ugyanis egy olyan mértékű beruházás valósulhatna meg az agglomeráció környezeti szempontból egyik leginkább igénybe vett területén, ami hozzájárul a térség környezeti problémáinak súlyosbításához, sőt újabb környezeti konfliktusokat idéz elő, ezért nem felel meg a fenntartható fejlődés és településfejlesztés követelményeinek. Így a döntés az egészséges környezethez való alkotmányos jog érvényesülésével kapcsolatos visszásságot okoz.

Fülöp Sándor felhívta az önkormányzat figyelmét, hogy amennyiben nem fogadja el az állásfoglalásban javasolt intézkedéseket, az Alkotmánybírósághoz fordul az ügyet érintő önkormányzati döntések megsemmisítése érdekében.

szöveg: Koós Hutás Katalin
fotó: Salamon László

Kapcsolódó cikkeink:
Ülést tart a pátyi testület - 2010-03-29
Tüntettek a pátyi golfváros ellen - 2010-03-24
Tollner: A spanyol módszer - beváltatlan ígéretek, elmaradt beruházás, kártérítési perek - 2010-03-23
A golfpark megrengette a Zsámbéki-medencét - 2010-03-12
Mi történt a népszavazás óta? - 2010-03-08
Kizárhatják a pátyi fideszeseket a pártból - 2010-02-25
Lemondott a polgármester - 2010-02-24
Szabad út a golfvárosnak - leleplezik a beruházót - váratlanul lemond a polgármester Telkiben - 2010-02-22
Rendkívüli ülésen döntenek Pátyon a golfváros sorsáról - 2010-02-20
A szükségesnél kevesebben mentek el szavazni - 2010-02-15
Elmaradtunk a felelősségtudat fejlődésében - 2010-02-07
Egyelőre szántó marad a fejlesztendő terület - 2010-02-05
Érvek és tények - 2010-02-04
Pátyé lehet a régió legerősebb gazdasága - 2010-02-03
Budakeszi a pátyi beruházás ellen szavazott - 2009-12-17
Mi készül Pátyon? - 2009-12-04
Február 14-én szavazhat a nép - 2009-12-03
Településméretű lakópark Páty és Telki között - soha nem látott lakossági ellenállás szerveződik - 2009-12-01
Falugyűlés.hu - 2009-11-30


Vissza