Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A lakossági összefogásban rejlő erő

Közélet > Remeteszőlős

2010-05-27Szathmáry Gergellyel, a hatszázhetvenöt lakosú Remeteszőlős közügyeit egy négy és fél álláshellyel működő polgármesteri hivatallal és ötfős képviselő-testülettel intéző polgármesterrel Koós Hutás Katalin beszélgetett beruházásokról, pályázatokról, civil összefogásról és a közösség erejéről.


Térfigyelő kamerák a bejövő utakon

-   Tavaly két fejlesztésünk valósult meg. Az egyik a térfigyelő rendszer kiépítése pályázati támogatásból. A felszerelt kamerák segítségével Remeteszőlős négy bejövő útja ellenőrizhetővé válik, indokolt esetben a felvételek visszanézhetők.  A kamerák éjszakai felvételeket is képesek készíteni és a rendszámtáblák felismerésére is alkalmasak. Ennek már hasznát is láttuk egy autólopás felderítésénél. A valódi előnye azonban a megelőzésben, a kamerák visszatartó erejében rejlik. Elég jó a közbiztonsági statisztikánk, szeretnénk, ha ez így is maradna. Ezt segíti a Nagykovácsival közös körzeti megbízott, valamint január elsejétől egy településőr is járőrözik a falunkban, részben a rendőrséggel, részben a jegyzővel együttműködésben. 

Útépítés lakossági összefogással

-   A másik fejlesztésünk az útépítési vállalásunk megvalósítása volt, amit október végére sikerült befejeznünk. Remeteszőlősön ugyanis 30% a szilárd burkolatú utak aránya. Ezen most sikerült javítanunk: három utca lakói összefogtak, hogy megépítsék az útjukat, s az önkormányzat együttműködését kérték. Kilencven százalékot elérő szervezettség alakult ki ezekben az utcákban, s ingatlanonként félmillió forint hozzájárulást vállaltak. Az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a lakókkal, elkészíttette a terveket, lefolytattuk a közbeszerzést és őszre elkészült a 760 méternyi út, csapadékvíz elvezetéssel. Azokat az utcákat, ahol a lakók közösen vállalkoznak az útépítésre, a jövőben is, ütemezetten, szeretnénk támogatni. Már készül egy újabb összefogás a Seregély és a Cinke utca lakói között.

Két nyertes uniós pályázat

-   A Közép-Magyarországi Operatív Program keretében két pályázatot is benyújtottunk. Februárban kaptuk a hírt, hogy mindkettőt megnyertük, így idén, méretünkhöz képest, nagyszabású fejlesztések indulhatnak el. Az egyik a közterületek közcélú fejlesztése Remeteszőlősön, 90%-os támogatású pályázat, így harmincmillió forintból huszonhétmillió forintot támogatásként kapunk. Ennek keretében épül egy játszótér, utcabútorok, irányítótáblák kerülnek elhelyezésre, egy gyalogösvény-rekonstrukció valósul meg az Ördögárok-patak mentén, de sor kerül a patakmeder belterületi szakaszának a kitisztítására és az Amúr utcában egy kisebb parkot is kialakítunk.
A másik a Patak-sétány, a fő utcánk, a gyűjtő utunk nagy részének megépítésére szól. Itt 70%-os a támogatás intenzitása, azaz 143-ból 101 millió forint a támogatás. A csapadékvíz-elvezetés szempontjából több vízgyűjtő területre osztható a Patak-sétány. Ebből a legkisebb vízgyűjtő területen egy 50%-os finanszírozású TEUT – pályázat révén már készül, tizenkétmillió forintos beruházásban, a csapadékvíz-elvezetés és az útburkolat. A két legnagyobb és legbonyolultabb terület a most elnyert uniós támogatással valósul meg, míg a negyedik szakaszt megpróbáljuk önerőből megoldani. Ehhez persze értékesítenünk kell egy önkormányzati ingatlant.

-   Hogyan birkózik meg ezeknek a beruházásoknak a szervezésével és adminisztrációjával egy alig több, mint négyfős hivatal?
-   Hajtunk, mondjuk így. Önérdek ez, hiszen egy-két fővel nagyobb hivatal gyakorlatilag felemésztené az anyagi forrásainkat és még csak kitörési pontunk sem lenne.

-   Milyen főösszeggel fogadták el a költségvetésüket?
-   114 millió forinttal, amiben szerepeltetnünk kell a pályázatokon nyert támogatásokat is. Ezek nélkül kb. hetven millió forint a főösszeg, hasonlóan a tavalyi évhez.

-   Hogyan tudják ezeknek a beruházásoknak az előfinanszírozását, az önrészt biztosítani?
-   Könnyebbség, hogy nem kell előfinanszíroznunk, csupán az önrészt kell kifizetnünk, s a Pro Regio, a finanszírozó szervezet közvetlenül a kivitelezőnek utalja az elvégzett munka ellenértékét, ugyan csak ötmillió forint fölötti számlák esetében. A 43 millió forintnyi önrészünket pedig a Magyar Fejlesztési Bank államilag támogatott infrastruktúrafejlesztési hitele fedezi, aminek az éves kamata alig több mint 3%.

-   Remeteszőlős mennyire érzi meg az önkormányzatok többségét igen érzékenyen érintő állami visszajuttatások csökkentését?
-   Mivel nincsenek intézményeink, a normatívák csökkentését kevésbé érezzük meg, mint más önkormányzatok. Az állam normatív támogatások nyújtásával és a helyben élők személyi jövedelemadójának adott mértékű visszatérítésével juttat pénzt az önkormányzatoknak. Alanyi jogon ez utóbbiból jelenleg 8% jár vissza. Húsz éve ez még 40% volt. Tulajdonképpen ez a 40% most is megvan, csak a maradék 32% egyfajta kiegyenlítő szerepet játszik, amelyből a rossz anyagi helyzetben lévő önkormányzatok többet kapnak, a megbízhatóan és kiegyensúlyozottan működő települések pedig keveset. Mi például semmit sem kapunk. Ha az alanyi visszatérítés javulna, tíz, tizenöt vagy húsz százalék lehetne, nem kényszerülnénk arra, hogy helyi adókat vessünk ki. Az állam évtizedek óta újabb és újabb feladatokat ró az önkormányzatokra, pénzt nem ad hozzá, viszont a helyben keletkező pénzek egyre nagyobb részét viszi el. Ezzel gyakorlatilag rákényszerít bennünket arra, hogy helyi adóval terheljük a lakosságot.

-   Milyen adókat fizetnek a remeteszőlősiek?
-   Építmény- és telekadót, kötelezően a gépjárműadót és az iparűzési adót, ami nálunk 1,4%. Ez az alsó határ, amit még úgymond büntetlenül, állami negatív kompenzáció nélkül alkalmazhatunk. Remeteszőlős erőssége a természet közeli környezet. Olyan iparunk, ami ezt veszélyeztetné, szerencsére nincsen, viszont a több mint nyolcvan bejelentett kisvállalkozástól befolyó iparűzési adó eddig jellemzően hatmillió forint alatt maradt. Persze ezeknek az összegeknek is nagyon örülünk, hiszen ezek az itt élők szorgalmát, erőfeszítését is tükrözik.

-   Milyen a közösségi élet egy többségében a fővárosba ingázó lakossággal rendelkező településen?
-   Remeteszőlősön kialakult egy olyan közösség, amely eredetileg egy baba-mama körből nőtte ki magát, de ma már a település közéletében is olyan szinten részt vesznek, hogy dolgoznak, szervezkednek, játszóteret építenek. Megalapították a Remete Csemete Alapítványt is (www.remetecsemete.com), amely MOL és az Ökotárs Alapítvány közös pályázatán támogatást is nyert közpark kialakítására. A pályázat csak az anyagbeszerzést támogatja, a munkát nekünk, helyieknek kell mellé tenni. Ennek azért is örülök, mert ez is egy igazi közösségkovácsoló munka lesz, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt.

-   Indul-e az őszi önkormányzati választásokon?
-   Sok mindent elindítottunk, amit szívesen végigvinnék. Nemet semmiképpen sem mondanék, de ez egyelőre még nem egy eldöntött kérdés.


Vissza