Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Református kórustalálkozó Szegeden

Kultúra

2005-12-01


Október 22-én a szegedi Honvéd téri református templom adott otthont az öt gyülekezeti énekkar kórustalálkozójának, melyet dr. Kereskényi Sándor nagytiszteletű úr nyitott meg.A vendéglátó Honvéd téri gyülekezet kórusa (karnagy Nagy Kornélia) mellett a bajai református gyülekezet énekkara (karnagy Gál Zoltánné), az erdélyi Mezőségből, Méráról érkezett, gyönyörű népviseletbe öltözött református kórus (vezényelt Mezei Tünde tiszteletes), a temesvári Új Ezredév református templom énekkara (karnagy Szabó Gabriella) mutatta be műsorát. A budakeszi gyülekezetet a Határon túli Magyarok Emléktemplomának kórusa képviselte Zákányi Zsolt karnagy vezényletével. Az énekkarok gyülekezeti énekek négyszólamú feldolgozásaiból (Gárdonyi Zoltán, Halmos László, Karai József) és egyházzenei darabokból (pl. Palestrina, Kodály, Bach) állították össze műsorukat. A jó hangulatú találkozót a mintegy 80 kórustag és a megjelent hallgatóság közös éneklése zárta Lisznyai Gábor feldolgozásában a Zengd Jézus nevét, zengd világ kezdetű dicsérettel és közös vacsorával, ahol az ízletes ételek mellett kötetlenül beszélgethettek örömeikről és gondjaikról. A méraiak megmutatták népviseletük készítésének és viselésének titkait, a temesváriak örömmel beszéltek épülőben lévő templomukról, és természetesen sor került a kották és postai címek, telefonszámok cseréjére is abban a reményben, hogy a mostani találkozót továbbiak követik.

Marosi Zsuzsa


Vissza