Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Karácsonyi üzenet

> Páty

2005-12-01


Az év végéhez közeledve hétköznapjainkat és vasárnapjainkat jelentősen meghatározza a karácsonyi készülődés. Az ezredfordulót pár évvel elhagyva még mindig eszünkbe jut, hogy Krisztus születésének világraszóló eseményét az egész világ ünnepli azáltal, hogy az időszámításunk ehhez igazodik.A karácsony várásának időszaka az advent, ami szó szerint eljövetelt jelent (az „Adventus Domini” = „az Úr eljövetele” latin kifejezésből). Amilyen vágyakozva várták annakidején a Messiás eljöttét, úgy várjuk mi is Urunk dicsőséges eljövetelét. Ez a kettős várakozás tölti be a hitvalló keresztyének szívét: „... fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától... ...ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat...”

A karácsony ünnepe előtti négy vasárnap jelzi az adventi időszakot. Szép szokás az adventi koszorú négy gyertyájának egymás utáni meggyújtása: jelzi, hogy egyre nagyobb a világosság, amit Jézus hozott nekünk. “Fényt, éltet hozva jő...” - énekeljük egyik adventi énekünkben. Jézus érkezésével teljesedett be az ószövetségi prófécia: „A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot...” (Ézsaiás 9,1). Mivel karácsony első napja idén vasárnapra esik, adventünk a lehetséges leghosszabb: négy teljes hét. Ezt a négy hetet nagyon szépen megtölthetjük tartalommal, ha a bevásárlási láz kapkodásai között esténként el tudunk csendesedni és Istenre figyelni. Érdemes elolvasni az Ószövetségből Ézsaiás (Izajás) próféta könyve 9. és 40. fejezetét, az Újszövetségből pedig Máté evangéliuma 1-2. fejezetét, valamint Lukács evangéliuma 1-2. fejezetét. A legtöbb énekeskönyvben (egyházi énekgyűjteményben) egy csokorban találjuk az adventi és karácsonyi énekeket, ezeket imádságképpen olvasgathatjuk. Így nemcsak az adventi koszorú gyertyái világítanak, hanem szívünkben is világosságot gyújt a mi Istenünk, akinek csodálatos szeretetét hirdeti a karácsony: „Úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János evangéliuma 3,16).

Karácsonyra elsősorban nem azt kívánom a Kedves Olvasóknak, hogy szép nagy karácsonyfájuk legyen sok-sok ajándékkal, hanem sokkal inkább azt, hogy töltse be szívüket szeretet, öröm és békesség!

Vizi István lelkész


Vissza