Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Hetvenmilliós magánerős közműberuházás a Darányiban

Gazdasági rovat > Budakeszi

2011-03-09


Tizennyolc évnyi szervezőmunka után február 28-án megalakult a Darányi Víziközmű Társulat a budakeszi művelődési központban. A közel száz telket és 225 tulajdonost érintő összefogás mintegy 70 millió forintos magánerős közműberuházást tervez a területen.

A két évtizednyi előkészítő munka a kárpótlással kezdődött, amikor sikerült elérni, hogy a Darányi területe a budakeszi polgárok számára is fejleszthető terület legyen. Ezt követte a belterületbe vonás, a megfelelő szabályozás és a szükséges víz- és csatornakontingens elérése.

Jelenleg a víz, villany, gáz és csatorna közül egyik sincs a területen. A Helyi Építési Szabályzat azonban előírja, hogy az építési engedély kiadásának feltétele az összközmű kiépítése és az utak szilárd burkolata. A tíz önkormányzati tulajdonú utat is magába foglaló 98 érintett ingatlan tulajdonosa az ivóvíz gerincvezeték és a csatornahálózat kiépítésére vállalkozik a társulat keretei között. A területen tulajdonos a Magyar Állam is. A vagyonkezelő illetékese a társulathoz intézett levelében kötelezettséget vállalt az állami tulajdont érintő költségek kifizetésére.

Az intéző bizottság elnökének az ezen a téren igen nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkező Juhász Ágostonnét választották, aki 2002-ben a tagok kérésére egy rendőrségi nyomozással terhelt helyzetben vállalta a Nagyszénászugi Víziközmű Társulat ügyeinek rendezését, amit 2007 tavaszára teljesített is. A hatszázmillió víziközmű vagyon azóta a város tulajdona.

Az alakuló ülésen Budakeszi önkormányzatát Szabó Ákos Péter infrastruktúra-fejlesztési tanácsnok képviselte.


Vissza