Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Állami kitüntetést kaptak

Ki-kicsoda > Budakeszi

2011-05-21


A magyar honvédelem napja, Buda várának 1849. május 21-i visszafoglalása alkalmából dr. Simicskó István, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára első osztályú Magyar Hadisírgondozásért kitüntető címet adott át Bánkuti Ákosnak és Herein Gyulának, a Budakeszi Kultúra Alapítvány tagjainak május 19-én a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísztermében.

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum ünnepi állománygyűlésén a parlamenti államtitkár rövid köszöntőjében méltatta azt a példaértékű tudományos tevékenységet, amelyet a magyar katonai múlt írott és tárgyi emlékeinek, hagyományainak gyűjtése, megőrzése, tudományos feldolgozása és bemutatása érdekében folytatnak a múzeum munkatársai. Az államtitkár hangsúlyozta az országhatárokon belül és kívül található hadisírok és hadiemlékművek gondozásának és nyilvántartásának fontosságát: ezt a munkát meg kell becsülni, hiszen nemzeti múltunkat őrzik az utókor számára.

A köszöntőt dr. Hermann Róbert főtanácsos ünnepi beszéde követte, majd a Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének határozata alapján a magyar hadisírok, hadiemlékművek és kegyeleti helyek ápolásának és gondozásának, valamint e tevékenységek támogatásának elismeréséül a magyar honvédelem napja alkalmából Simicskó István I. osztályú Magyar Hadisírgondozásért kitüntető címet adott át dr. Havasi Jánosnak, az MTV főszerkesztőjének, Bánkuti Ákosnak, a Budakeszi Kultúra Alapítvány kuratóriumi tagjának, Herein Gyulának, a Budakeszi Kultúra Alapítvány tagjának; Renato Tubaronak, az Isonzó Baráti Kör első olasz alelnökének, illetve Ciman Stefannak, az Isonzó Baráti Kör szlovén elnökének a magyar hadisírok, hadi emlékművek és kegyeleti helyek ápolása, gondozása érdekében huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréséül. A II. és III. osztályú Magyar Hadisírgondozásért kitüntető címet további öt-öt fő vehette át.

dr. Havasi János a Sírjaik hol domborulnak? című hadisírgondozó műsor szerkesztésével és a www.haboruskeresoszolgalat.hu című honlap működtetésével érdemelte ki a kitüntetést.

Bánkuti Ákos és Herein Gyula a Budakeszi Kultúra Alapítvány keretében a történelmi Magyarország legkeletibb határán fekvő Gyimesbükkön széleskörű adománygyűjtéssel támogatták azt a helyi kezdeményezést, mellyel katonai emlékhelyet alakítottak ki a háborúk és forradalmak gyimesbükki áldozatainak és a Gyimesbükk környéki harcokban elesett katonáknak. A kontumáci kápolna elõtti emlékhely márványtábláin elsõ lépésként több mint ötszáz elesett, eltűnt katona neve szerepel. A gyimesbükkiek és a Budakeszi Kultúra Alapítvány közös csapata a helybéliek emlékezetében és a levéltári térképeken fellelt katonai sírok közül 2010 tavaszán, elsõ lépésként húszat, kereszttel jelölt meg. A keresztek felállításáról, a helyszínekrõl készült fényképek, a katonasírok történetének és a pontos helyüket jelölõ GPS-koordináták felhasználásával a Budakeszi Kultúra Alapítvány megjelentette első, katonasírokat feltüntető térképét. A gyimesbükki katonai emlékhelyet idén Hende Csaba honvédelmi miniszter is felkeresi. 

                                        dr. Havasi János, Bánkuti Ákos és Herein Gyula

A Magyar Hadisírgondozásért kitüntető címben évente – a magyar honvédelem napja alkalmával – osztályonként összesen öt fő részesülhet. A kitüntető cím mindhárom osztálya csak egyszer adományozható. Az egyes osztályok adományozása között legalább három évnek kell eltelnie.

1992-től minden év május 21. a Magyar Honvédelem Napja, amikor Buda várának 1849. évi visszafoglalására emlékeznek. A várnegyed déli részén található Dísz téren emelték 1893-ban a Honvéd-szobrot a budai hősök emlékére (Zala György alkotása). A szobor egy zászlót tartó, harcba rohanó fiatal katonát mintáz, a talapzaton található felírás: „1849. május 21. Szabad hazáért!”.

Koós Hutás Katalin


Vissza