Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Hatvanöt éve találkoznak

Panoráma > Budakeszi

2011-09-20


Hatvanötödik alkalommal rendezte meg szeptember 18-án Neckarsulmban a kitelepített budakesziek társasága szokásos éves találkozóját, a Kiritogot (Kirchenweihtreffen), amely egyesületük, a Budakesser Gemeinscheft 65. születésnapja is egyben. A szentmisét a Magyarországról érkezett Salat Imre atya celebrálta, majd az ünnepségre hagyományosan rendelkezésre bocsátott Ballei-teremben gyűltek össze az egykori és mostani budakesziek és hozzátartozóik.

               Franz Huber
Huber Ferenc, a Budakesser Gemeinschaft elnöke ünnepi megnyitó beszéde után Joachim Scholz, Neckarsulm főpolgármestere szólt az egybegyűltekhez. A 49 éves politikus a tizenhat éven keresztül regnáló Volker Blust után, aki már nem indult a legutolsó választáson, került a Heilbronhoz közel eső, csaknem harminc ezres lélekszámú baden-württembergi város élére.

Elegáns volt, ahogy a Budakesziről érkező felszólalók egyike sem vett igénybe tolmácsot, hiszen mindegyikük beszélt németül.

A neckarsulmi főpolgármester után felszólaló Schrotti János,
                       Schrotti János
a Budakeszi Német Önkormányzat elnöke köszöntötte az egybegyűlteket és tolmácsolta az otthoniak üdvözletét. Nagy örömmel vette át a Budakesser Gemeinschaft ajándékait: de Ponte József, Budakesziről származó festő, üvegtervező, illusztrátor műveinek sorszámozott albumát, valamint Laschett Irma 1881. Mihály havának 23. napján keltezett bábamesteri bizonyítványát (Urkunde), melyeket a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kiállításán lehet majd megtekinteni a Budakeszi, Fő u. 127.-ben.
  Huber Ferenc, Kőrösi Annamária és Schrotti János 
Hidas Mátyás, a Budakeszi Szépítő Egyesület elnöke, augusztus óta Budakeszi díszpolgára is, megköszönte a magyarországi résztvevők szereplését: Salat Imre atyának a szentmisét, Szabó Lőrinc budakeszi kántor orgonajátékát, Bechtold Fülöp kürtbemutatóját és a Hagyományőrző Asszonykórus műsorát.
        Hidas Mátyás, Kőrösiné dr. Merkl Hilda és
                    Joachim Scholz polgármester
Beszámolt a Szépítő Egyesület felújítási munkáiról Budakeszin, melyeket a Németországban élő budakesziek anyagilag mindig támogattak. Jelenleg az első világháború budakeszi hőseinek emelt emlékművet és környékét újítják fel a városi önkormányzat, a német önkormányzat, a Budakeszi Kultúra Alapítvány és számos helyi civil szervezet, vállalkozás, magánszemély, többek között a Budakesser Gemeinschaft támogatásával. Hidas Mátyás beszédében idézett a Szépítő Egyesület 1896-os építészeti rendeletéből, amely máig megszívlelendő útmutató a fegyelmezett állampolgári magatartásra. Az értékes dokumentum egy példányát ajándékként át is nyújtotta a vendéglátóknak.

Kőrösiné dr. Merkl Hilda, a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium igazgatója tíz évvel ezelőtt a Hagyományőrző Kör elnökeként bábáskodott a Budakeszi és Neckarsulm közötti testvérvárosi kapcsolat létrehozásán, s az évtizedes munka magvetőjeként most láthatta a termést. A neckarsulmi Albert Schweizer Gimnáziummal is jó együttműködést kialakító intézmény vezetője örömmel nyugtázta, hogy az új generáció Neckarsulmban és Budakeszin is folytatja a megkezdett munkát. Példaként említette, hogy 1991-ben a neckarsulmi Budakeszi utca avatásánál akkor még hagyományőrző táncosként fellépők közül Schrotti János ma a budakeszi német önkormányzat elnöke, Kőrösi Annamária pedig a helyettese. Megköszönte Neckarsulm városának kiállását a budakeszi kitelepítettek mellett: 1991-ben Neckarsulm védnökséget vállalt a Németországban élő budakeszi közösség felett, mely vállalását, anyagi és erkölcsi támogatásban egyaránt, azóta is következetesen megtartja. A végül nagy tapssal jutalmazott szónok reményét fejezte ki, hogy az elmúlt, kevésbé mozgalmas néhány évet követően a két város közötti, sokoldalú kapcsolat újra megélénkül.

Deberle Antal, aki a Budakesser Gemeincshaft tagjaként sok munkát végzett a magyarországi kapcsolat megtartása és a sváb hagyományok, a közös múlt bizonyítékainak megőrzése érdekében, kitüntetésben részesült. Rajta kívül bizonyosan számosan megérdemelték volna, de ő a leginkább, mert nagyon sokat tett a kapcsolatok kiépítésében, további elmélyítésében, igazi, lelkes tagja a társaságnak, a kiemelkedő szervezői tulajdonságai is előtérbe kerültek, mindenkihez mindig van egy-két kedves és lelkesítő szava.

A sramlit játszó, csinos népviseletben fellépő egyébként kiváló zenekar mellett nem lehetett igazán beszélgetni. A hatvanhat évvel ezelőtti, kitelepítéskori tinédzserek ma már nyolcvan év körüliek. Alig várják, hogy a régen nem látott ismerőseikkel kicserélhessék gondolataikat nem beszélve arról, hogy bizony vannak közöttük, akik már hallókészülék segítségére szorulnak. A beszélgetés lehetősége azért is fontos számukra, mert a tánc sem megy már mindegyiküknek úgy, mint régen.
             A Hagyományőrző Asszonykórus
Ugyan most is voltak, akik az első taktusokra máris benépesítették a táncparkettet, de olyanok is, akik botra támaszkodva jöttek el a találkozóra és a régi szép időkre emlékezve az asztaloktól nézték fittebb, fiatalabbak társaikat. A Nagyné Starcz Teréz által vezetett Hagyományőrző Asszonykórus éppen azáltal adott kellemes hátteret, hogy nem a hangszórókba énekeltek. Így mindenki jól járt, az is, aki figyelmesen hallgatta őket és az is, akinek éppen akkor jutott eszébe valami fontos mondanivaló az asztaltársa számára.

Az idősebbek körében többek részéről elhangzott, hogy mi lesz az itteni Budakeszi Társasággal, ha már ők nem lesznek, vagy koruknál fogva nem tudnak a találkozókra eljönni. A fiatalabb, itt született generáció láthatóan lelkesen végzi a feladatát, mint például a családfakutatás vezetője Gustav Esterle, akit szinte egész idő alatt az érdeklődők gyűrűje fogott körbe. Reméljük munkájuk nem vész kárba, kár lenne, ha megszakadna a szüleik, nagyszüleik által sok-sok munkával szépen felépített kapcsolat Budakeszi és Neckarsulm között.
 
Sok ismerős, még Frau Bresch, közismert nevén Natto Rici az Einblick in tiefverwurzelte Tradition (Bepillantás a mélyen gyökerező hagyományokba) című könyv szerzője is eljött, akit jó néhány korábbi alkalommal nem láttunk, valamint Ederle József, Holl Jakab, Preiszler András, Müller János, Jerzsabek Károly, de Ponte (Holl) Kató és még lehetne sorolni a neveket.

Spontán egy szűk osztálytalálkozóra is sor került. A budakeszi volt Zárda-iskola valamikori tanulói közül öt osztálytárs jött össze véletlenül 50 év után itt, Neckarsulmban: Geiger Irén, Tiszecker Klári, Steiger Tercsi, Krénn Kati és Fülöp Puci.  Ennyi évtized után jócskán volt mit felidézni.

szöveg: Albrecht György, Koós Hutás Katalin
Fotók: Albrecht (Tiszecker) Klári és a Budakeszi Német Önkormányzat

frissítve 2011. szeptember 21.10.30


Vissza