Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Eladnák a művelődési házat

Gazdasági rovat

2011-12-22


A művelődési központ-funkciót egy mindössze háromszáz fős rendezvényteremre és kiszolgáló helyiségeire cserélné a város, miközben a pályázati kiírás a Nagy Gáspár Városi Könyvtár elhelyezésére nem tér ki, s úgy tűnik, a szabadtéri színpad is megszűnne.

Nyilvános ajánlattételi felhívásában eladásra kínálja Budakeszi önkormányzata a Budakeszi 1385-1388 helyrajzi szám alatt található, Erkel Ferenc Művelődési Központ épületét is magában foglaló ingatlanegyüttesét azzal a feltétellel, hogy a város kulturális és közösségi központjaként a művelődési ház funkció az ingatlanon megmaradjon, és a Fő utcához csatlakozóan egy köztér jöjjön létre. A leendő vevőnek az ingatlanon legalább 300 fős rendezvénytermet kellene kialakítania, és az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, gyermekorvosi, védőnői és fogászati ellátás) szolgáltatóinak is helyet kellene biztosítania. A rendezvényterem és kiszolgálóhelyiségei az önkormányzat tulajdonába kerülne. Az ingatlanon közművelődési és egészségügyi funkción túl kereskedelmi, szolgáltató vagy lakás funkció egyaránt kialakítható.

Az ingatlanok területe 3645 m2, ebből az építmény hasznos alapterülete összesen 1219 m2: szuterén: 246 m2, földszint: 272 m2, emelet: 429 m2, tetőtér: 272 m2. Az épület felújítható vagy bontható.

Az ingatlanok a hatályos Helyi Építési Szabályzat szerint a Vt2 övezetbe tartoznak, amelyben
– a beépítettség legfeljebb 30 %, saroktelek esetében, ha a gépkocsi-elhelyezés telken belül biztosítható, legfeljebb 50 %,
– a legkisebb kialakítható telekterület 1200 m2,
– az építménymagasság lakó, kereskedelmi és szolgáltató, valamint az azokat kiegészítő épületeknél 3,0-7,5 m közötti, kulturális, szociális, oktatási, egészségügyi, egyházi épületeknél – ha azt az OTÉK 36. § előírásainak betartása lehetővé teszi – 3,0-9,0 m,
– a legkisebb zöldfelületi arány 30 %,
– az előkert legkisebb mérete 0-6 m közötti, a kialakult viszonyok figyelembe vételével.

A jelenleg hatályos Helyi Építési Szabályzat előírásaitól eltérő ajánlattétel is lehetséges 2012. január 6. déli 12 óráig.


Vissza