Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Elkészült a vitaanyag - a polgármesterek véleményét várják

Gazdasági rovat > Pest megye

2012-06-01


A területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvénymódosítás január 1-jétől a megyei önkormányzatok feladatává tette a helyi és térségi fejlesztések tervezését, a területfejlesztés középszintű képviseletét. Pest megye közgyűlése ennek megfelelően területfejlesztési koncepciója és stratégiája megújításáról döntött és közzé tette az erről szóló vitaanyagot. A leghangsúlyosabb célkitűzés, hogy Pest megye a fővárostól elkülönülten, önálló régióként pályázhasson az uniós forrásokra.

A megye és az ország gazdasági-társadalmi helyzetében, a hazai közigazgatásban, az Európai Unió gazdaságában, politikai céljaiban és támogatási rendszerében olyan széleskörű és mélyreható változások történtek az elmúlt évtizedben és történnek ma is, amelyek indokolttá teszik a megyei területfejlesztési koncepció és a területfejlesztési stratégia felülvizsgálatát és megújítását. Nemzeti szinten is megkezdődött a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal közreműködésével az Országos Fejlesztési Koncepció (OFK) és az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) kidolgozása.

A készülő dokumentumok – a megyei területfejlesztési koncepció, valamint a területfejlesztési stratégia – célja a hazai fejlesztési célok és igények meghatározása, ami összességében a 2014-2020-as európai uniós tervezési és költségvetési időszakra készülő tervdokumentumok megalapozását is szolgálja. Pest Megye Önkormányzata a törvénymódosítás értelmében minden, a korábban a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács és részben a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács által ellátott feladatot átvett, majd haladéktalanul megkezdte a felkészülést a 2014-2020 közötti fejlesztési időszakra, a mai napig érvényes, 1997-ben elfogadott Pest Megyei Területfejlesztési Koncepció és a 2003-ban elfogadott Pest Megyei Területfejlesztési Stratégia és Operatív Program megújítására.

Az április végén elfogadott és széles körben egyeztetésre szánt vitaanyag Pest megye hosszú távú jövőképét tartalmazza. A vitaanyagot Pest Megye Önkormányzatának Hivatala, valamint a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft munkatársai készítették.

Célkitűzések

A vitaanyagban megfogalmazott cél az unió 2014-2020 közötti prioritásaival egyetértésben az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés, aminek az alapja a képzettség és a készségek növelése, a K+F+I (kutatás + fejlesztés + innováció), a digitális gazdaság, az ipar szerkezetváltása, az erőforrások hatékonysága.

Számadatokra lefordítva mindez a következőket jelenti
- a 20–64 évesek foglalkoztatottsági aránya el kell, hogy érje a 75%-ot.
- a GDP 3%-át kutatásba és fejlesztésbe kell fektetni
- az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%, de akár 30%-kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez képest
- a megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni.
- az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani
- a 30 és 34 közöttiek legalább 40%-a rendelkezzen felsőfokú végzettséggel.

Pest megye önálló régió legyen

Az Uniós Strukturális és Kohéziós alapokból a források 63,6%-a várhatóan 2014 után is azokba a "legfejletlenebb” térségekbe jut, ahol az egy főre jutó GDP az uniós átlag 75%-át nem éri el. Ide tartozik az összes magyarországi régió, kivéve a közép-magyarországi régiót, amely a főváros miatt az uniós átlag 107%-án áll, miközben a főváros Pest megye nélkül a hazai középmezőnyben, az uniós átlag 54,2%-át érné csak el. 

Összegszerűen mindez azt jelenti, hogy az unió következő költségvetési ciklusában az egy főre jutó támogatás értékére a közép-magyarországi régióban várhatóan 173 euró adódik, míg az összes többi, fejletlenebb hazai régiókban 1364 euró lesz ez az összeg. (A 2007-2013-as uniós költségvetési időszakban ez az érték 707 euró volt a központi régióban.) A becslések szerint mindez csupán 130-150 milliárd forintos fejlesztési program megvalósítását tenné lehetővé a 2014-2020-as időszakban a Közép-magyarországi régióban, szemben a jelenlegi 558 milliárd forintos fejlesztési kerettel.

Pest megye, amennyiben önálló régió lehetne, 2009-es lakosságszáma és a tervezett támogatási érték alapján mintegy 1677 millió euró támogatást hívhatna le, ami 450-500 milliárd forintnyi támogatást jelenthetne. Ha Budapest és Pest megye egy régió marad, a strukturális alapok támogatása a negyedére esik vissza a 2007-2013-as időszakhoz képest.

A vitaanyag egyértelműen leszögezi: indokolt a közép-magyarországi régiót alkotó Pest megye és Budapest önálló régióba sorolása, még akkor is, ha a folyamat nem zárul le a 2014-es költségvetési periódus elejéig. A jelenlegi Pest megyei mutatók alapján a megye még hosszú ideig jogosult lenne kevésbé fejlett régióként a támogatásokra, amelyek nélkül a megye egésze, az itt élő 1,24 millió ember jár rosszabbul, s a megye kifejezetten hátrányos helyzetű térségei pedig (Ipolymente, Galgamente, Tápiómente, Ceglédi - Nagykőrösi térség) még jobban leszakadnak. Hazai költségvetési források ilyen nagyságrendben egészen biztosan nem tudják majd kompenzálni a térséget ért veszteséget, miközben az ország többi megyéjének gondot okoz a számukra jutó többletforrás ésszerű felhasználása. A szétválással Budapest semmit nem veszít, hiszen így is, úgy is a fejlettebb, így kevésbé támogatott régiók közé kerül.

***

Pest megye területfejlesztési koncepciójának várhatóan 2012 decemberéig kell egyeztetésre alkalmas anyagként elkészülnie. A következő lépésben a vitaanyagot a megyei önkormányzat elküldi a polgármestereknek, civilszervezeteknek, kamaráknak. Összegyűjti a visszaérkező észrevételeket, majd szakértői egyeztetések és kistérségi kerekasztal beszélgetések kezdődnek, végül tematikus, ágazati munkacsoportok (civilekkel, vállalkozásokkal, érdekképviseletekkel) alakulnak.

A vitaanyag ide kattintva részleteiben is megismerhető.

Koós Hutás Katalin


Vissza