Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Tizenöt éves testvérkapcsolat

Közélet > Perbál

2012-05-30


Május harmadik hetében közel százfős küldöttség érkezett Burgwaldból Perbálra, hogy együtt ünnepelhessék a két település partnerkapcsolatának 15. éves jubileumát.

A küldöttségben a vezetőkön, elöljárókon kívül helyet kaptak kulturális csoportok is, amelyek a perbáli csoportokkal együtt bemutatták műsorukat az érdeklődőknek a Partnerkapcsolat napján. Az elmúlt másfél évtizedet a két település jelenlegi és volt polgármesterei, a burgwaldi Partnerkapcsolati Egyesület jelenlegi és volt vezetője méltatta.

A II. világháború után Perbálról is kitelepítették a német ajkú lakosság jelentős részét. z elűzött svábok Burgwaldban találtak új otthonra. Az egymástól elszakadtak mindig is tartották a kapcsolatot, de hivatalosan a két település csak 1997-ben kötött partnerkapcsolati szerződést. Azóta számos kölcsönös látogatás gazdagította ezt a kapcsolatot, melyek közül kiemelkedőek a különböző ünnepségek mellett a határjárások (Burgwaldban és Perbálon), a két település fiataljainak találkozása a futball események kapcsán, valamint a diákcsere program. Az idei jubileumi ünnepség ismét egy mérföldkő a két település életében, amelyen új barátságok kötődtek és a régiek tovább erősödtek. Legközelebb szeptemberben a határjárásra várják a perbáliakat német barátaik.

Tóth Anna

 Vissza