Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Műszaki vezetőt keres a vízgazdálkodási társulat

Gazdasági rovat > Pest megye

2012-08-18


A Közép-Duna menti Beruházó Szolgáltató és Kereskedelmi Vízgazdálkodási Társulat pályázatot hirdet műszaki vezetői munkakörének ellátására. A pályázati határidő augusztus 31., péntek 12 óra. Döntés tizenöt napon belül várható.

A műszaki vezető főbb feladatai a következők:
- a Társulat szakmai tevékenységéhez szükséges eszközrendszer és a pénzügyi lehetőségek összhangjának megteremtése,
- pályázatok felkutatása, pályázatok elkészítésének koordinálása, részvétel a pályázatok pénzügyi beszámolóinak elkészítésében,
- a Társulat kommunikációs munkájának szervezése-, vezetése és fejlesztése,
- a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alapján végzi feladatait,

- a Társulat igazgatójának helyettesítése esetén az alábbiak:

- a Társulat fizikai munkavállalóinak irányítása, koordinálása,
- a Társulat terepi munkáinak irányítása, koordinálása,
- az igazgató helyettesítésére a műszaki vezető jogosult, aki őt távolléte, betegsége, akadályoztatása esetén minden joga gyakorlásában és kötelezettsége teljesítésében helyettesít,
- a társulat gazdasági tevékenységét ellátó munkaszervezet irányítását önálló hatáskörben látja el,
- a tevékenységét jelen alapszabályban és a társulat belső szabályzataiban meghatározottak szerint végzi,
- a társulat munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.

A műszaki vezetői munkaviszony határozatlan idejű, az annak ellátására irányuló pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. A műszaki vezető felett a munkáltatói jogokat a Társulat Intéző Bizottságának Elnöke gyakorolja. A műszaki vezető bérezése: versenyképes jövedelem a munkaszerződésben megállapított feltételek szerint. Pályázhatnak azok a magyar állampolgárságú, büntetlen előéletű cselekvőképes szakemberek, akik rendelkeznek:
- okleveles agrár vagy műszaki képzési szakterületen szerzett mérnöki egyetemi végzettséggel,
- az elmúlt 10 évben legalább 5 év munkában eltöltött idővel legalább középvezetői munkakörben,
- gazdasági társaság élén betöltött legalább 3 éves vezetői tapasztalattal.

A pályázatnál előnyt jelent:
- pénzügy szakon szerzett felsőfokú végzettség,
- az elmúlt 5 évben szerzett legalább 3 éves vízitársulatokkal kapcsolatos tapasztalat,
- pályázatírási, vagy pályázatkezelési tapasztalat,
- hivatalnál szerzett tapasztalat,
- legalább alapfokú angol nyelvtudás.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó részletes életútját bemutató szakmai önéletrajzot, az eddigi munkahelyek és munkakörök feltüntetésével, szakmai munkájának részletes ismertetésével,
- az iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi keletű erkölcsi bizonyítványt,
- orvosi igazolást, amellyel a pályázó a vezetői munkakör ellátására alkalmas egészségi állapotát igazolja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 31. (péntek) 12 óra

A határidőre benyújtott pályázatok a beadási határidőtől számított 15 napon belül elbírálásra kerülnek.

A pályázatokat postai úton vagy személyesen az Társulat címére (2013 Pomáz, Rákóczi út 74.) kell benyújtani 2 eredeti példányban. A borítékra kérjük ráírni: „Társulat műszaki vezetői pályázat”.

A pályázatok a jogszabályban meghatározott módon kerülnek kezelésre. A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: dr. Török Balázs intéző bizottsági elnök T: 20/549-5549, polgármesteri hivatal: 26/503-347, e-mail: torok.balazs@ph.szentendre.hu.

dr. Török Balázs
intéző bizottsági elnök


Vissza