Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Jelölés környezetvédelmi díjra

Közélet > Pest megye

2012-08-28


Civil szervezetek és magánszemélyek is tehetnek javaslatot, hogy idén kik kapják a Pest megye Környezetvédelméért Díjat. Jelölni szeptember elsejéig lehet. A díjat 2010-ben a telki KOKUKK Egyesület, 2011-ben a pátyi Zsarnóczay István kapta.

 FELHÍVÁS „Pest Megye Környezetvédelméért Díj” adományozására 
 
Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megye lakossága, valamint közösségei által az épített és természetes környezet állapotának megóvásáért, jobbításáért és fejlesztéséért tett erőfeszítéseket, ezért e területen elért kiemelkedő teljesítmények elismerésére 2008. évtől Pest Megye Környezetvédelméért Díj elnevezéssel kitüntető díjat alapított. 

1. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Pest Megye Környezetvédelméért Díjat adományoz azoknak a Pest megyében élő magánszemélyeknek, illetve Pest megyében tevékenykedő közösségeknek (civil szervezeteknek, helyi egyesületeknek stb.) akik/amelyek Pest megye épített és természetes környezetének megóvása, illetve fejlesztése, a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében magas színvonalú, kiemelkedő értékű és eredményes munkát végeznek, vagy végeztek, melynek eredménye az adományozást megelőző évben valósult meg.
 
A díjból évente összesen négy darabot osztanak ki: 2-2 magánszemélyek és közösségek számára.
 
A díj odaítélését, a beérkező javaslatok elbírálásával a Közgyűlés jogi, Ügyrendi, összeférhetetlenségi és önkormányzati bizottsága készíti elő. A díjak kiosztására a december 4-i Megyenap alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor. A Díjazottak névsorát Pest Megye Önkormányzata Közlönyében teszi közzé. A díjjal egy oklevél és egy emlékplakett jár.
 
2.  Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozására javaslatot tehetnek Pest megye települési önkormányzatai, Pest megyében élő magánszemélyek, illetve Pest megyében tevékenykedő társadalmi szervezetek, civil szervezetek, helyi egyesületek.

3.  A javaslattevő és a javasolt neve, címe, elérhetőségének megadása mellett a javasolt személy, vagy közösség tevékenységének rövid (néhány A/4 gépelt oldal terjedelmű) összefoglaló jellegű bemutatása, amely a végzett környezetvédelmi munka eredményességének, színvonalának, kiemelkedő értékének írásos, esetleg fotódokumentációval kiegészített bemutatására, dokumentálására fókuszál. A bemutatásnak azokat a szempontokat kell érintenie, amelyek a végzett tevékenység értékét, kiemelkedő színvonalát és eredményességét támasztják alá.
 
4.  A javaslatokat a fenti feltételek szerint írásban Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Területfejlesztési Koordinációs és Irányítási Iroda címére, postai úton lehet benyújtani. A borítékra kérjük, írják rá:
„Pest Megye Környezetvédelméért Díj”
1052 Budapest, Városház u. 7.
1364 Budapest Pf.: 112
     
A javaslatok benyújtási határideje: 2012. szeptember 1.


Vissza