Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Megalakul a Megyei Értéktár Bizottság

Közélet > Pest megye

2012-10-28


Július 1-jén hatályba lépett a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, amely az alapjait fekteti le annak a szabályozási rendszernek, amely meghatározza, felkutatja, dokumentálja, rendszerezi, népszerűsíti, a jelenlegi és a jövő nemzedékkel megismerteti és ápolja a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok körét. A rendszer első lépcsői a települési önkormányzatok, amelyek fakultatív feladatként megalakíthatják a települési értéktár bizottságaikat, amelyek elkészítik a települési értéktárat.

A Pest megye helyi hagyományait, helyi specialitású ételeit, italait, egyedi termékeit, helyi kézműves munkáit, mezőgazdasági különlegességeket, növényeket, állatokat, kiemelkedő természeti értékeket, egyéb, kiemelkedőnek tartott, egyedi értéket hordozó tárgyakat, szokásokat védő törvény keretében a megyei önkormányzat megyei értéktárat, azaz a megye területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt hozhat létre, valamint Megyei Értéktár Bizottságot alakíthat, amelynek feladatai a megye területén azonosított települési és tájegységi értéktárak adatainak összesítése, megyei értéktár létrehozása és annak megküldése a Hungarikum Bizottságnak.

A nemzeti értékek azonosítása az úgynevezett nemzeti értékpiramisban történik. A rendszer első lépcsőfokán a települési önkormányzatok helyezkednek el, amelyek fakultatív feladatként megalakíthatják a települési értéktár bizottságaikat, amelyek elkészítik a települési értéktárat, azaz a településen fellelhető nemzeti értékek adatainak gyűjteményét. A települési önkormányzatok a gyűjteményt megküldik a megyei értéktár bizottságoknak, illetve, amennyiben nem működik az adott megyében megyei értéktár bizottság, úgy közvetlenül a Hungarikum Bizottságnak.

A második lépcsőfokot a megyei önkormányzatok jelentik, melyek fakultatív feladatként létrehozhatják a megyei értéktár bizottságaikat. Ezek a bizottságok rendszerezik a települési értéktárak adatait, továbbá saját gyűjtőmunkát is végeznek. Az így elkészített megyei értéktárat a Hungarikum Bizottságnak küldik meg. Pest megye önkormányzata október 26-án a Megyei értéktár Bizottság megalakításáról döntött.

Bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, és csoportosulás kezdeményezheti valamely nemzeti érték felvételét bármelyik értéktárba, a hozzá megküldött listákat a Magyar Értéktárban összesíti és rendszerezi majd a Hungarikum Bizottság. Az ebből az értéktárból kiválasztott, hungarikummá minősített értékek kerülnek a Hungarikumok Gyűjteményébe.

Magyar Nemzeti Értékpiramis


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg