Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Felhívás valamennyi földhasználóhoz

Gazdasági rovat > Pest megye

2013-01-18


A földhasználati nyilvántartás teljes körűvé tétele érdekében a Magyar Országgyűlés döntése alapján módosult a termőföldről szóló törvény. A 2013. január 1-jével hatályos rendelkezés szerint már nem kizárólag az egy hektárt meghaladó termőföldet használó, hanem valamennyi földhasználó köteles bejelentést tenni a területi járási földhivatalnál, március 30-ig.

2013. március 30-ig az illetékes járási földhivatalhoz be kell nyújtani magánszemély földhasználó személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványmásolatát, a gazdálkodó szervezet földhasználó statisztikai azonosítóját, cég esetén pedig a cégjegyzékszámát.

Amennyiben a földhasználó családi gazdálkodónak minősül, a családi gazdaság nyilvántartási számát is be kell jelenteni, valamint szükséges annak megjelölése, hogy a földterület a családi gazdasághoz tartozik. Az a földrészlet tartozik a családi gazdasághoz, amelyet a megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága a családi gazdaság használatába regisztrált.

A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhető a földhivataloknál, vagy letölthető a www.földhivatal.hu honlapról.

A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót az földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.


Vissza