Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Nagycsaládos, nyugdíjas, fogyatékos és táboroztató üdülési pályázatok

Gazdasági rovat > Pest megye

2013-01-25


A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány nagycsaládosok, nyugdíjasok és fogyatékossággal élők számára szóló üdülési pályázatain január 15-tól folyamatosan lehet indulni március 20-ig. A tematikus és általános gyerektáborok pályázatai szintén január 15. óta folyamatosan elérhetők.

Nagycsaládosoknak szóló pályázati felhívás

Pályázhat az a belföldi magánszemély, aki munkavállalónak minősül és a pályázat beadását megelőző hónapban munkaviszonnyal rendelkezett, valamint akinek a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg 2013. január 1-jén érvényes minimálbér összegét, továbbá három vagy több - 20. életévüket a pályázat benyújtásának napjáig be nem töltött - gyermeket nevel saját háztartásában, akik után jogosult családi pótlékra, valamint aki a fenti adatokat munkáltatói igazolással igazolni tudja.

Nyugdíjasoknak szóló pályázati felhívás

Pályázhat az a Azon belföldi, 60. életévét betöltött személy, aki öregségi nyugellátásban részesül, rendszeres havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a 2013. január 1-jén érvényes minimálbér másfélszeresét, és más adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik.

Fogyatékossággal élőknek szóló pályázati felhívás

Pályázhat az a belföldi, 18. életévét betöltött, fogyatékossággal élő személy, aki a pályázat benyújtásakor fogyatékossági támogatásban és/vagy vakok személyi járadékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül, és havi teljes összegű ellátása nem haladja meg a nettó 150 000 Ft-ot.

Önrész felnőttek részére 5000 Ft, kísérő részére 2500 Ft.


Vissza