Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Herceghalmi pályázat telekhasznosításra

Gazdasági rovat > Herceghalom

2013-04-09


Herceghalom önkormányzata pályázatot ír ki 2018-ig terjedően a belterületi önkormányzati építési telkek hasznosítására. Az arra rászoruló herceghalmiak ingyenes területhasznosításra pályázhatnak, melyért cserébe a terület hasznosítója a használatba vett terület és az előtte lévő közterület gyommentesítésére kötelezettek.

A pályázat nem korlátozza a gazdasági célú hasznosítást sem. Az a pályázó szerzi meg a jogot a hasznosításra, aki az adott terület használatáért a legmagasabb díj fizetését vállalja.

A pályázat elbírálásánál a herceghalmiak előnyt élveznek. A pályázat határidőhöz nem kötött, a pályázatokat a beérkezés sorrendje szerint bírálja el a helyi képviselő-testület.


Vissza