Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Felhívás földhasználóknak

Közélet > Pest megye

2013-08-08


A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet változása miatt valamennyi járási földhivatalnál regisztrált földhasználó köteles bejelenteni:

- magánszemély földhasználó esetében a személyi számát és az állampolgárságát,
- gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai azonosítóját.

A fentiek alapján 2013. szeptember 30-ig az illetékes járási földhivatalhoz be kell nyújtani a 2013. január 1-ét megelőzően már regisztrált földhasználóknak a fenti adatokat tartalmazó földhasználati azonosító adatközlési adatlapot.

A földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhető a földhivataloknál, vagy letölthető a www.földhivatal.hu honlapról.

A bejelentést határidőben elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti aranykorona értékének ezerszerese azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.


Vissza