Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Szolgáltatóváltás Budakeszin

Gazdasági rovat > Budakeszi

2013-11-04November 1-től a Fővárosi Vízművek vette át Budakeszin a szennyvízszolgáltatást is az önkormányzati tulajdonú Keszivíz Kft-től. A mai tapasztalatok alapján azonban a váltás nem megy simán, főleg ami a szippantás megrendelését illeti.


A jogalkotói szándék

A magyar országgyűlés még 2011 decemberének végén elfogadta a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt, amelynek értelmében a Magyar Energia Hivatal gyakorolhatja a víziközmű-szolgáltatók szakmai és gazdasági felügyeletét, valamint az ármegállapítást is. Eszerint szolgáltatót magáncégnek eladni nem lehet, de a korábbi eladások nem tehetők semmissé.

A jogszabály értelmében a víziközmű olyan közcélú létesítmény, amely egy vagy több település ivóvízellátását és szennyvízelvezetését biztosítja. Az ivóvízellátásba beleértendő az ivóvíztermelés, az ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelem, az ivóvízkezelés, a tárolás, a szállítás és az elosztás. A közműves szennyvízelvezetés során - bizonyos esetben a csapadékvíz elvezetést is ideértve - a szennyvíz összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését jelenti.

Az ország 3209 településén 5 többségi állami tulajdonban lévő, továbbá 2 fővárosi és 390 önkormányzati tulajdonban lévő szolgáltató biztosítja a víz- és csatornaszolgáltatást. A hét nagy cég látja el a lakosság 35 százalékát, míg a 65 százalékot az önkormányzati társaságok. A szétaprózódott tulajdonosi szerkezet a működési nehézségek mellett jelentősen eltérő szolgáltatásminőséget és fogyasztói árakat eredményezett, az átfogó fejlesztések elmaradását, késedelmét okozta. A törvény alapján a jövőben egységes elvek szerint történik a kommunális szolgáltatás.

Az ügyintézés Budakeszin

A Fővárosi Vízművek október 30. óta honlapján arról tájékoztatja a budakeszi ügyfeleket, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései, valamint Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testületi döntése alapján a Keszivíz Kft. 2013. október 31-én befejezi Budakeszin a víziközmű-szolgáltatást, amit 2013. november 1-től a Fővárosi Vízművek Zrt. lát el a településen. Azt is közli, hogy a szolgáltató-váltásról és az azzal kapcsolatos tudnivalókról, teendőkről a Fővárosi Vízművek Zrt az érintett fogyasztókat levélben tájékoztatja. Az adminisztrációs kötelezettségek átfutási ideje miatt a Keszivíz Kft. 2013. október 31-én még nem szűnik meg, a társaság továbbra is működni fog.

Ezzel ellentétben tudomásunk szerint a Fővárosi Vízművek nem tájékoztatta levélben az érintett fogyasztókat. A Keszivíz Kft. ügyfélszolgálati irodája nem elérhető. Az eddig használt telefonszámukat (06-23-451-777) átirányították a Fővárosi Vízművek vízvonalára, az 535-445-ös számon pedig egy fax jelentkezik. A Keszivíz Kft. még elérhető honlapjának tájékoztatása szerint várhatóan az év végéig még működik a cég. Az önkormányzat honlapján ezzel kapcsolatban semmilyen tájékoztatás nem található.

Lapunk felhívta azt a szennyvíztelepi telefonszámot, ahol eddig a szennyvízszippantást megrendelni lehetett, mivel az átállás várhatóan ebben a szolgáltatási formában okozza a legtöbb nehézséget. Arról tájékoztattak, hogy a szennyvízszippantást továbbra is ők végzik, de rendelést már csak a Fővárosi Vízművek vízvonalán, az ingyenesen hívható 06-40-247-247-es telefonszámon vesznek fel, ahol egyébként a Fővárosi Vízművek összes szolgáltatási módozatával kapcsolatos ügyeket is intézik egyben.

Tanácsok:

- a telefonhívásokat reggel hét és este hét között (csütörtökönként este nyolcig) fogadja a Fővárosi Vízművek az ingyenes vízvonalon (06-40-247-247), ezért érdemes munkaidőn kívüli időpontot választani, mert akkor nagyobb az esély a kapcsolatfelvételre.

- Ha ez mégsem sikerül, a külföldről telefonálók számára megadott, nem ingyenes telefonszámmal is próbálkozhatunk, mert azt némi várakozás után csúcsidőben is felveszik (+36-1-465-3200)

- A szennyvízszippantást a telefonos menürendszer 1. pontjába (Hibabejelentés) illesztették be utólag, ezért a többi szövegnél sokkal halkabban és más hangon hallható, érdemes tehát jól odafigyelni.

- a telefonhívást egy korábbi vízszámla birtokában tanácsos kezdeményezni a szennyvízszippantás megrendelésekor is, mert különböző kódokat kér róla az ügyfélszolgálati munkatárs a gyorsabb ügyintézés érdekében. E kódok nélkül megeshet, hogy nem veszik fel a megrendelést, s akkor a kódok birtokában kezdhetjük elölről a kapcsolatfelvételi procedúrát.

- a megadott időszakban érdemes otthon ügyeletet tartani, mert ha érkezéskor nem találnak otthon senkit, az új szolgáltató aznap már nem engedi vissza a szippantós kocsit ugyanarra a címre, hanem a hivatalos úton új időpontot kell kérni, s ez több napos késedelmet is jelenthet.

- A szippantásért az új rendszerben nem a helyszínen kell fizetni, hanem egy munkalapot kell aláírni, amelynek egyik példánya a megrendelőnél marad. Célszerű ellenőrizni, hogy azon hány forduló szerepel, mert a postán érkező csekken aszerint kell majd fizetünk.

A Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. (BVV Kft. Erdő u. 70. T: 451-305) vezetője, Kovács Lajos Attila lapunknak elmondta, hogy a Keszivíz Kft. 2013. október 31-ét megelőző ügyeihez kapcsolódó ügyintézést a BVV Kft. veszi át. Új ügyek azonban már csak a Fővárosi Vízműveknél intézhetők.

***

frissítve 2013. november 5. 14 óra

Ohr Alajos, Budakeszi városüzemeltetési tanácsnoka meglepődve hallgatta lapunk munkatársának beszámolóját arra vonatkozóan, milyen anomáliákkal szembesülnek azok, akik hétfő óta történetesen szennyvízszippantást szeretnének rendelni Budakeszin.

Ohr Alajos elmondta, hogy a szolgáltatóváltásnál az volt céljuk, hogy a lakosság minél kevesebbet érezzen meg a változásból. A Fővárosi Vízművektől arra kapott ígéretet, hogy a Keszivíz Kft. eddigi ügyfélszolgálatán, a Fő u. 111. alatt a Fővárosi Vízművek is ügyfélszolgálatot tart fenn, ahol a jövőben vízügyeket is intézhet a budakeszi polgár. Arról nem tudott, hogy a 451-777-es telefonszámot a vízvonalra irányították, az 535-445-öds telefonon pedig csak egy fax jelentkezik, az ügyfélszolgálat pedig zárva van. Tájékoztatása szerint az ügyfélszolgálat három korábbi munkatársát a vízművek átvette, akik másodállásban helyileg a BVV Kft-nél intézik majd a Keszivíz visszamenőleges ügyeit. Az októberi számlát is még ők küldik ki.

Arra a kérdésre, hogy a lakosság kapott-e valamilyen tájékoztatást az átállás utáni ügyintézés lehetőségeiről, azt a választ kaptuk, hogy ez a helyi jegyző feladata volt. Hogy ezentúl milyen jogszabály vonatkozik a helyi szennyvízszippantás feltételeire és áraira, ezzel kapcsolatban szintén a jegyzőhöz irányított, akitől még várjuk a választ.

Koós Hutás Katalin

               A Keszivíz Kft.              A Fővárosi Vízművek

 


Vissza