Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Entente Florale – Összefogás a virágosításért

Életmód

2006-10-30


Az évezredes magyar kultúra szerves része és kísérője a virág. A magyarság történelme során a virágot, a virágmotívumokat gyakran használták az uralkodók, a nemesek, a polgárság, a köznép. A templomok freskóin az uralkodói ábrázolásokon, a könyvekben, a címereken, a népművészetben és a népdalban, de a népszokásokban is a tiszteletet, a szépséget, a szeretetet, a békességet és a tisztaságot jelképezik a virágok.

„Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet” hirdeti egy magyar szólás, de az az ember sem lehet gonosz, aki a virágosítást megtervezi, megszervezi, virágot nevel, ültet és gondoz. A települések virágosítása közügy és magánügy egyaránt. Fontos szerepe van ebben az önkormányzatoknak, a helyi vállalkozásoknak és a lakosságnak. A virágos, tiszta, gondozott település nemcsak emberi, hanem gazdasági erőforrássá is válhat. Észak-Rajna-Westfáliai testvértelepülésünkön, Westenholzban megtapasztalhattuk, hogy a helyi vállalkozások mily ügyesen használták ki az elmúlt évtizedekben a szövetségi szintű elismerést, a GOLDDORF címet, amelyet környezetszépítő, virágosító munkájukért kaptak.
A virágosításnak hazánk újabb kori történelmében is voltak hagyományai, de ezek átfogó országos mozgalommá nem nőtték ki magukat. Az európai virágosítási mozgalmaktól a kelet-nyugati politikai elkülönülés szigetelte el ezeket a kezdeményezéseket. A Virágos Városok és Falvak (Entente Florale) európai virágosítási mozgalom a rendszerváltáskor érkezett meg hazánkba. Az első lépéseket a kertészeti és a turisztikai szakterület tette meg. Hazánk 12 éve teljes jogú tagja a mozgalomnak és annak szabályai szerint folyamatosan és sikeresen vesz részt az európai virágosítási mozgalomban. A hazai versenyben résztvevő települések száma azóta folyamatosan növekszik, és 2006-ban már meghaladta a háromszázat. A versenybe nevezett települések listáját áttekintve sajnálattal állapítottam meg, hogy a budai hegyvidék települései közül az elmúlt években csak Budaörs és Törökbálint pályázott. Szomszédaink felismerték a verseny szépségét, közösséget teremtő erejét, gazdasági jelentőségét. Öröm az ürömben, hogy néhány helyen, többek között Budakeszin is évente megszervezik a helyi virágosítási versenyeket. Ez azonban kevés! Itt az ideje annak, hogy a helyi civil mozgalmak és az önkormányzat a lakossággal összefogva megkezdje az egész településre kiterjedő virágosítási programját és elinduljon az országos versenyen.
A verseny célja, mindannyiunk célja kell, hogy legyen:
-  a magánkertek és a közterületek, az intézmények, az ipari-szolgáltató létesítmények szépítése, virágosítása annak érdekében, hogy a helyi lakosság egészséges, megnyugtató és felüdítő környezetben élhesse mindennapjait;
-  a település vonzóvá tétele a hazai és a külföldi idegenforgalom számára, ezzel a gazdasági, a sport és a gyógyászati tevékenység fellendítése, a közösség és az egyén boldogulásának elősegítése;
-   a helyi társadalom, a lakosság és a vállalkozók szép, rendezett környezet iránti igényének felkeltése, erősítése, a közintézmények, a magánházak és a kertek virágosítására. Az együttműködés és a közös munka ösztönzése;
-   a helyi és a térségi kertészeti és dísznövénytermesztő, valamint kereskedelmi vállalkozások számára üzleti lehetőség teremtése, és ezzel is a helyi gazdaság fejlesztése;
-  a nemzetközi és hazai mozgalom átfogó céljainak teljesítése (2006-ban a hazai verseny kiemelt célkitűzése az 1956-os forradalom emlékhelyeinek kialakítása, ápolása és virágosítása volt).
A versenyre bármely település előzetes feltételek nélkül benevezhet. Ehhez jelentkezési lapot szükséges kitöltenie és azt a Magyar Turizmus Zrt-hez kell elküldenie. A versenyben résztvevők teljesítményét helyszíni szemlék alapján szakemberekből álló regionális és országos zsűrik értékelik. Az értékelés során az alábbi főbb szempontokat érvényesítik:
-  a település általános, kedvező megjelenését, a zöldfelület gazdálkodás tervszerűségét, a kivitelezések szakszerűségét, a tisztaságot, a gyommentességet és az infrastruktúra, valamint az épület állomány, az utca bútorok állapotát;
-   a helyi önkormányzat szervező és előkészítő munkáját, a közösen végzett munkába a helyi társadalom bevonását, a lakosság, a helyi egyesületek és gazdasági vállalkozások aktivitását, az ifjúság bevonását;
-  a virágosítás egységességét, harmóniáját, gondozottságát, a növénykiültetések formai megjelenítését, összhangját a tájjal és az épített környezettel;
-  a virágos kertek talajának jó termőképességét, a helyi mikroklímával és hagyományokkal összhangban álló növényi állományt, a gondozás technikai és személyi feltételeinek meglétét, a finanszírozás biztosítását.
A Budán inneni települések, közöttük Budakeszi kedvező földrajzi fekvése jó alapot ad ahhoz, hogy az országos virágosítási versenybe bekapcsolódjon és ott sikereket érjen el. Hatására az életfeltételeink tovább javulnak, és ez többlet gazdasági lehetőségeket és hasznot is hozhat a helyi vállalkozóknak. Mindezek okán ajánlom az újonnan alakuló önkormányzati képviselő-testületnek, továbbá a lokálpatrióta szerveződéseknek az országos mozgalom internetes honlapjának tanulmányozását (www.viragos.info.hu) és a cselekvést.
A Nemzetközi Olimpiai Mozgalom jelszava: „nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos”. A szlogent mi helyi lakosok a virágosítási versenyre vonatkoztatva is elfogadhatjuk, hiszen mindannyian szeretünk szépen élni, versenyezni, és amennyiben Keszi benevez a versenybe, előbb vagy utóbb nyerni is fog. Az ENTENTE francia szó, jelentése EGYETÉRTÉS, ÖSSZEFOGÁS. Legyen ez lakóhelyünk fejlesztésének is a mottója.

                                Dr. Szalóki Gyula
                              a Virágos Magyarországért Mozgalom
                              Országos Szervező Bizottságának tagja

Vissza