Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Az alakuló ülésen a polgármester lemondott illetményéről egy alapítvány javára

Közélet > Budakeszi

2006-11-03


Az első operatív testületi ülés döntései október 24-én.

A képviselői eskü szövege

Esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek. Az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm. Megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Budakeszi város javát szolgálom. (Isten engem úgy segéljen.)

OKTÓBER 16-ÁN TARTOTTA AZ ÖNKORMÁNYZAT ÚJONNAN MEGVÁLASZTOTT KÉPVISELÕ-TESTÜLETE ALAKULÓ ÜLÉSÉT. Az eskütételt követően dr. Péter Szabó Ida, a Helyi választási Bizottság elnöke átadta a megbízóleveleket az önkormányzat újonnan megválasztott tisztségviselőinek, és rövid beszédben hívta fel a figyelmüket a tisztségükkel járó felelősségükre. A polgármesternek és a képviselőknek vagyonbevallást kell tenniük és az összeférhetetlenségi törvény előírásainak is alá kell vetniük magukat.

A POLGÁRMESTER LEMONDOTT ILLETMÉNYÉRÕL EGY ALAPÍTVÁNY JAVÁRA. Az alakuló ülésen 460 000 Ft-ban határozták meg a polgármester fizetését, melyet alapvetően törvény szabályoz. A köztisztviselői illetményalap (36 800 Ft) és a településkategória szerinti szorzó (12,5-13,5% között) adja ki a végösszeget. A polgármester kérésére a legalacsonyabb szorzót választották ugyanúgy, mint a polgármesteri költségátalány megállapításánál, amely a havi illetmény 20-30%-a lehet. A legkisebb százalékkal számolva 92 000 Ft. A polgármester egy ezután létrehozandó alapítvány javára lemondott fizetéséről és a polgármesteri gépkocsi használatára sem tartott igényt.

POLGÁRMESTERI PROGRAMBESZÉD. Részlet a zárszóból: „Budakeszin minden fontos döntés az itt élők akaratát kell, hogy tükrözze. A legjobb megoldás ugyanis mindig az, amit a legtöbben támogatnak, a demokráciában talán ez a legfontosabb szabály. A hiteles és sikeres városvezetés érdekében ezért olyan rendszer tervét alakítottuk ki, amely megakadályozza, hogy a megválasztott polgármester és a képviselő-testület az emberek akaratával szemben cselekedjen. Olyan Budakeszit képzelek magam elé, ahol ötvöződik a régi Budakeszi kertvárosi hangulata és egy modern kisváros kényelme, élhetősége, Tágas terek, zöldfelületek, ésszerű forgalomcsillapítás, megfelelő járdák és játszóterek, kényelmes és egyszerű ügyintézés, céltudatos és összehangolt fejlesztés. Olyan Budakeszit látok magam előtt, amely aktívan részt vesz a Zsámbéki-medence életében, de nem dobja el magától a Budapest közelségéből származó előnyöket sem. Budakeszi legnagyobb értéke természeti szépségében és fekvésében rejlik. A régióban mi lehetünk az a zöld pont, ahol a természet és a civilizált városi környezet együtt van jelen. Mi lehetünk a természet kapuja, kiránduló útvonalak kiindulópontja és végállomása. Ez a kisváros lehet a régió oktatási centruma, kiránduló é s rekreációs központja, a gyógyturizmus célállomása. Reményeink szerint Budakeszi saját termálvizét is hasznosítja egyszer, színvonalas gyógyászati szolgáltatással segítheti egészségünk megőrzését és Budakeszi nyugdíjas éveinkben csendes és biztonságos otthonunk lehet.”
Az ülésen ismertetett programhoz egy részletes gazdasági program is tartozik majd, amelynek elkészítésére hatvan nap áll rendelkezésre

A képviselők jellemes, bölcsességgel megáldott, a közösség érdekeit szem elől nem tévesztő, tiszta kezű emberek legyenek

Tisztelt Képviselők, tisztelt Polgármester Úr!

Önök a városunk polgárainak bizalmából lehetőséget kaptak városunk kormányzására, fejlődésének életének irányítására. Megbízásuk, amelyet tisztemnél fogva Önöknek átadtam, négy évre szól. Minden képviselő egyenlő az egyenlők között.

A választók és magam is úgy gondolom, hogy nem csak a négy év lejártával kell, hogy bizonyosságot nyerjen a képviselő afelől, hogy munkájával a választók elégedettek-e. Ez azonban csak úgy működik, ha a kapcsolat a képviselő és az ő választói között folyamatos, őszinte és a kapcsolattartásnak van egy rendje, rendszeressége és így a döntéshozatalkor a képviselő választóival és a lelkiismeretével nem kerül konfliktusba.

A választók legfőbb vágya és elvárása, amit nyíltan kifejezésre is juttattak az, hogy képviselőik jellemes, megvesztegethetetlen, a közösség érdekeit szem elől nem tévesztő, egymás nézetének tiszteletben tartása mellett kompromisszumra törekvő, bölcsességgel megáldott, tiszta kezű emberek legyenek.

Lehetnek egyenként nagyszerű emberek, a közösség szempontjából az a leglényegesebb, mit képesek tenni a város, a lakosság érdekében a rendelkezésükre álló lehetőségek és ennek mozgásterében a törvényesség keretei között.

Az elvárás, amit a lakosság Önöktől kér, nem kevés. Hogy ezt teljesíteni tudják, hiszem és vallom, nem pártállás, hanem szigorúan erkölcsi kérdés. Az Önök ereje abban van, ha esküjüket betartják, ha a nehéz döntések meghozatalakor a közjót tekintik elsődlegesnek. Akkor a lakosság, a választók megbecsülése, tisztelete fogja Önöket övezni. Akkor mondhatják el, hogy megfeleltek annak a bizalomnak, amellyel Önöket, mint képviselőket a választók felruházták. Ennél nagyobb érdem és jobb érzés nincs, ezért a választók és a magam nevében ehhez kívánok valamennyiüknek sok erőt és jó egészséget.

dr. Péter-Szabó Ida, a Helyi Választási Bizottság elnökének „útravalója”


A PILIS-BUDA-ZSÁMBÉK KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÜLÉSEIN A POLGÁRMESTER HELYETTESÍTÉSÉNEK RENDJÉRÕL DÖNTÖTTEK az október 24-én tartott, első operatív testületi ülésen. A helyettesítési rend kidolgozásáig Mészner Antal képviselő helyettesíti a polgármestert a Társulás ülésein, ahol Tagai István elnökké vagy az egyik alelnökké választását is javasolják majd. A társulás Pénzügyi Ellenőrző Bizottságába Kertész Ferencet, a Közbeszerzési Bizottságba dr. Csutoráné dr. Győri Ottília képviselőt jelölik majd.

ELÍRTÁK A VÉTELÁRAT EGY SZEPTEMBER 19-I HATÁROZATBAN, melynek kijavítására már csak határozatmódosítással van lehetőség. A Budakeszi, 2306/84. hrsz-ú ingatlanból 225 m2 területet nem 1 715 000 Ft-ért, hanem csak 1 175 000 Ft-ért értékesített az előző önkormányzat.

A TESTÜLET HOZZÁJÁRULT, HOGY GAZDASÁGI TÁRSASÁGAIBAN VEZETÕ BEOSZTÁSBAN MARADHASSON A POLGÁRMESTER, mivel ezt az összeférhetetlenségi törvény a képviselő-testület engedélyéhez köti a választástól számított 30 napon belül. A dolog mégsem volt ilyen egyszerű, mert a napirendek elfogadásánál a FIDESZ frakcióvezetője valamiért a napirend levételét kérte, de a testület ezt nem tette meg. Ha megtette volna, akkor Tagai István csak a cégei vezetéséről való lemondással láthatta volna el a polgármesteri tisztséget. A szavazás előtt fel is szólalt, hogy fizetésének jótékony célra való felajánlását arra alapozta, hogy a cégeiből szerzett jövedelméből megélhet. Amennyiben ehhez a testület nem járul hozzá, úgy fizetésének felajánlását visszavonja és a testület tagjait kéri fel arra, hogy ugyanezt összeget, havi 460 000 Ft-ot saját tiszteletdíjaikból ajánlják fel. Miután az ügyben mindenki támogatásáról biztosította a polgármestert, a FIDESZ frakcióvezetője is megtette, hangsúlyozva, hogy a napirend megszavazása gesztus a részükről, amiért viszonzást várnak a polgármestertől. A polgármester értetlenségének, Szabó Ákos Péter felháborodásának adott hangot. A napirendet 15 igen és két tartózkodással (Bánhidi László, Czifra Zsuzsa) fogadták el.

DECEMBER 31-RE MÓDOSÍTOTTÁK a Zichy Péter utcai ingatlan és a szőlőskerti Foenus Kft. számára értékesítendő ún. rögös út eladási szerződésinek megkötési határidejét. A határidő meghosszabbítására a Helyi Építési Szabályzat vonatkozó részeinek módosítása és az eladások új testület általi újratárgyalása miatt van szükség.

Vissza