Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót fogadott el az önkormányzat.

Közélet

2005-05-01

A jelenlegi intézményrendszer (Híd Családsegítő Szolgálat, a Támasz Gondozó Intézet és az Idősek Napközi Otthona) működőképességének megőrzése és a helyi intézmények akadálymentesítése a cél. Hároméves távlatban még mindig az akadálymentesítés a feladat a pszichiátriai és szenvedélybeteg-gondozás, az utcai szociális munka elindítása, nappali melegedő és idősek átmeneti otthonának létrehozása mellett. 2009-re éjjeli menedékhely létrehozása a cél.33/2005.(II.15.)


Lényegi módosítás az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában

Közélet

2005-05-01

Az önkormányzat számos módosítást hajtott végre szervezeti és működési szabályzatán, melyek egy kivételtől eltekintve lényeges változtatást nem jelentenek az eddig kialakult helyzethez képest. Az elmúlt 15 évben a minisztériumi feladatellátást is leképezve általában az Oktatási és Kulturális Bizottság végezte az önkormányzat lapjával, a Budakeszi Hírmondóval kapcsolatos testületi döntések előkészítését. A rendeletmódosítás most elveszi ezt a feladatot a bizottságtól.


Felfüggesztett bizottsági ülés

Közélet

2005-05-01

Az Oktatási és Kulturális Bizottság (OKB) 2005. április 5-i ülésén mind a hét tagja jelenlétében, hat igen szavazattal az ülés felfüggesztéséről döntött. A döntés két napirendi pont eredményes megtárgyalása után, majd a bizottság munkájában soha nem tapasztalt éles szóváltások nyomán született meg. A vita a jelen lévő aljegyző törvényességi észrevétele miatt robbant ki, mivel egy eddig nem megfelelően kommunikált önkormányzati szmszmódosítás következményeként az eddig illetékes bizottság 14 év után már nem láthatja el a szakmai felügyeletet a az önkormányzat lapja, a Budakeszi Hírmondó felett.  A felmerült kérdések többségére az aljegyző asszony helyben nem kívánt válaszolni, állásfoglalását 15 napon belül, írás ígérte.


Vízió egy tanuszodáról

Közélet

2005-05-01

A 2005. február 15-i testületi ülésen Lendvay Endre alpolgármester előző napi egyeztetéséről számolt be a Nemzeti Sporthivatallal, ahol egy tanuszoda létesítését helyezték kilátásba négy településsel egy „csomagban” (Abony, Gyál, Szob és Budakeszi).

Évi kétmillió a most alakuló polgárőrségnek

Közélet

2005-05-01

Asztalos Gyuláné képviselő a Városfejlesztő Egyesületből (elnök Kulcsár András) létrejövő polgárőrség alakuló közgyűlésére hívta fel a figyelmet. Mint arról márciusi lapszámunkban már beszámoltunk, a Képviselő-testület már december 14-i ülésén jóváhagyta azt a megállapodást, amelynek keretében az önkormányzat évente, az elmúlt 15 évre visszatekintve rekord összeggel, kétmillió forinttal támogatja a Városfejlesztő Egyesületből Karvaly Nándor elnökletével alakuló polgárőrséget, melyet az anyagi támogatás mellett szolgálati helyiséggel, MATÁV-vonallal és 50%-os súlyadókedvezménnyel is támogat az önkormányzat.

Ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét kezdeményezi Budakeszi

Közélet

2005-05-01

A KT igényt nyújtott be a Kincstári Vagyonigazgatósághoz (KVI) a 25/4 hrsz-ú ingatlanra „csapadékvíz elvezetés” önkormányzati feladatra hivatkozva, vagyongazdálkodási céllal. 29/2005.(II.15.)

Sok a kifogás a Polgármesteri Hivatal működése miatt

Közélet

2005-05-01

A jegyzői beszámolót a hivatal 2004. évi tevékenységéről a KT elfogadta annak ellenére, hogy az utóbbi időben a testületi üléseken sok kifogás hangzott el a hivatal működésével és munkájával kapcsolatban, elsősorban a szakmai előkészítő munka hiánya, a hivatal tehetetlensége és az interpellációk teljesítésének késedelme és hiányosságai miatt.


A 2005. évi költségvetés sem lesz jobb, mint az előző évi volt

Közélet

2005-05-01

Dr. Bernula Pál, könyvvizsgáló szerint pénzügyi szempontból a 2005. év nem lesz jobb, mint a 2004-es év volt. Nagyon feszes, nagyon jó gazdálkodást igényel a testület, a bizottságok, illetve a hivatal munkatársai részéről. Likviditási probléma esetén azonnali beavatkozás szükséges.


Környezetvédelmi vita a 10-es út körül

Közélet

2005-04-01

Miután a másodfokú környezetvédelmi hatóság is elutasította a Levegő Munkacsoport fellebbezését, a Piliscsabáért Egyesülettel közösen a Fővárosi Bíróságnál támadták meg a 10-es úttal páthuzamos, 27 km-es elkerülő út első 4 km-re kiadott környezetvédelmi engedélyt.Vissza a főoldalra