Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Ora et labora

Kultúra > Budakeszi

2007-01-23


December 15-én ünnepelte a budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium fennállásának 15. évfordulóját. A gimnázium aulájában tartott megemlékezésen részt vettek a gimnázium volt és jelenlegi vezetői, diákjai, a szülők, az egyházközség és az önkormányzat képviselői, az intézményt támogató alapítványok vezetői és tagjai is.

1991. szeptember 1-jén indult meg ismét a keresztény oktatás a budakeszi Zárda iskola falai között, miután az egyház visszaigényelhette ingatlanai egy részét. 1990 tavaszán a római katolikus egyházközség dr. Németh László plébános kezdeményezésére az iskolaalapítás mellett döntött, mely döntést az egyházmegyei főhatóság is támogatta. A szervezőmunkát a négytagú iskolabizottság, dr. Németh László plébános, Szemereki Zoltán, Kőrösiné dr. Merkl Hilda és Mirk István vállalta magára. A szervezés gyakorlati modell és nem egyszer a szükséges törvényi szabályozás hiánya miatt bonyolult feladatot jelentett, így különösen értékes volt dr. Baranyi Károly, Böddiné dr. Schróth Ágnes, Merklné Kálvin Mária, dr. Mezei Klára szerzetesnővér, Hellner Péterné és Borján Tibor piarista igazgató segítsége. A nyolcosztályos gimnázium nevét a székesfehérvári püspökről kapta, aki a Zárdaiskola építésének ügye mellett 1926-ban szót emelt. A gimnázium hat osztállyal, 176 diákkal 14 tanárral kezdte meg az oktatást Nikowitz Oszkár igazgató, latin szakos tanár irányítása alatt. Egy év múlva Hereinné Pfendtner Éva magyar-történelem szakos tanár vezette át a vezetést dr. Fülöp Tibor káplán igazgató-helyettesi támogatásával. A harmadik évben Demeter László biológia tanár kapott megbízást, helyettese Ugrits Tamás káplán lett. A működés feltételeit részben az állami normatív támogatás, részben a budakeszi önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás, részben pedig a Prohászka Ottokár Alapítvány biztosította, melyet Németh László plébános kétmillió forint hozzájárulással, valamint Szemereki Zoltán polgármester és Mayer Ferenc, az egyházközségi képviselő-testület elnöke hoztak létre.
 A demokrácia fénykorának nevezte ezt az időszakot ünnepi beszédében Szemereki Zoltán polgármester, ahol egymásra találtak, és összefogtak a tenni akaró és tenni képes emberek egy-egy cél érdekében, így történhetett, hogy néhány év alatt Budakeszin két iskola is felépült.
 1995 tavaszán a Katolikus Egyházközség pályázatot írt ki a gimnázium bővítésére és felújítására. Az építkezés anyagi alapját az 1993-ban kárpótlás révén a községtől visszakapott 16000 m2-es telek jelentette a mai Barackos területén. Az új épületszárnyat 1996. október 15-én ünnepélyes keretek között szentelte fel dr. Takács Nándor székesfehérvári püspök.
1997 szeptembere óta Kőrösiné dr. Merkl Hilda vezeti az azóta már közel 500 diákot oktató intézményt, aki 15 éves jubileumi beszédében a hála és a köszönet hangjának adta az első helyet. Pilinszkyt idézve: „Az ember itt kevés a szeretetre. / Elég, ha hálás legbelűl / ezért-azért, egyszóval mindenért”. Azért, hogy 1989-90-ben lehetővé vált az egyházi iskolák újraalapítása, hogy Prohászka Ottokárnak, a XX. század szellemóriásának, Magyarország apostolának és tanítójának nevét viselhetik, s hogy annyi embertől kaptak támogatást és segítséget, hogy felsorolni őket szinte lehetetlen lenne. Õk mindannyian egy darabot itt hagytak a szívükből és munkájukból az iskolának. A legnagyobb elismerés azonban évről évre a szülők kezéből érkezik, akik a számukra legdrágábbakat, gyermekeiket bízzák az iskolára. Büszkeséggel beszélt a szép szakmai pályát befutó diákjaikról: vannak, akik az egyházi pályát választották, vannak, akik tanárként visszatértek. Egyikük volt prohászkás diákként idén érettségizteti első osztályát.
A körzeti és országos tanulmányi versenyeken tanulóik sikerrel szerepelnek. A felvételi eredmények 1995. óta 80-95% között mozognak. A nyelvvizsgák száma magas, többen tettek felsőfokú nyelvvizsgát és éltek elért eredményeik alapján az előrehozott érettségi lehetőségével.
Ora et labora! (Imádkozzál és dolgozzál!) – három kicsi szó, egy egész életstratégia, amelyben tanítani próbálják diákjaikat. És amire ma a legnagyobb szükség van: az igaz szóra, a kemény munkára és a szeretetre.

Koós Hutás Katalin


Vissza