Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


A botsáskától a Blairizmusig

Kultúra > Budakeszi

2007-01-24


Bencze Lóránt nyelvészprofesszor, az egri Esterházy Károly Főiskola kommunikáció szakos tanára a budakeszi Széchenyi Baráti Kör rendezvényén a megtévesztés kommunikációjáról tartott előadásában a kommunikáció biológiai szempontú elemzéséből indult ki, mely szerint az állatvilág kommunikációjában is létezik a megtévesztés, amit úgy hívnak, hogy mimikri. A Nílusban táplálékra leselkedő krokodilok fatörzsnek, a sáskák botnak álcázzák magukat. Magatartásuk célja, az életben maradás.

A megtévesztés szinte az emberiséggel egyidős. A beszéddel való becsapás, a deceptiv kommunikáció a demokrácia fontos része, de kultúránként más a megítélése. Míg a görögöknél a hazugságok elleni felvértezést a művészet szolgálta, ma a hazugság fenntartása érdekében végzett manipulációnak sokszor még a művészet is áldozatául esik. Az ókori kötelező és ingyenes színházban a drámák feladata volt, hogy az emberi viselkedés hazugságaira és álságaira felhívja a figyelmet. Homérosz Odüsszeiájában például a hős előtt megvilágosodik, hogy a halandók világában a beszéd többet ér, mint a tettek. Euripidész Hyppolitusában pedig megfogalmazza, hogy semmi sem az, aminek látszik, lehetetlen felismerni ki hazudik és ki nem.
A megtévesztésben különösen a szofisták jeleskedtek, ők Platón szerint úgy gondolták, hogy a kommunikáció értelme a rábeszélés, amely által hatalmat gyakorolhatunk mások fölött. Hasonlóság az akkori és a mai viszonyok között, hogy akkor is és most is a hazugságot – akár egyénileg, akár csoportosan követték el - törvénnyel büntették, akkor még száműzetéssel vagy halállal is, de sem akkor, sem ma nem sikerül maradéktalanul érvényesíteni a megtévesztettek és rágalmazottak érdekeit. Különbség azonban, hogy míg az ókori Görögországban Platón a polgár és az állam erkölcse közé egyenlőségjelet tett és Athénban a polgár becsapása a nemzeti jellemmel ellentétes volt, mára nálunk megbomlott az egyén és a közösség ez irányú viszonya. Mára megerősödött az a magatartásforma, amely lehetővé teszi a közösség, sőt egy egész nemzet becsapását, és az állam meglopását az egyénnel szemben, vagy az egyén és a közösség kijátszását egymás ellen. És már Szent Ágoston is kijelentette, hogy a határ az állam és a rablóbandák között teljesen elmosódott.
Ma a „blairizmus” (Tony Blair) a becsapást iparággá változtatta, a kormány profi szóvivők és véleményformálók kommunikációjára és P/R-csapatára építi hatalmát. Kiépült a hazugsággyártás technológiája, ennek ellenére mindenek előtt fontos megjegyezni, hogy a gazellát elfogyasztó, és azon egy időben krokodilkönnyeket hullató krokodil hazugságra nyíló, éhes szája megfelelő körülmények között egy ujjal lefogható! A hatástalanítás technikájának csak egy alapvető feltétele van: mindenek előtt tudatosítsuk magunkban, hogy a társadalmi kommunikáció nem elsősorban erkölcsi, hanem biológiai kategória, az erkölcs pedig sosem relatív, hanem csak különböző társadalmi körülmények között, különbözőképpen érvényesíthető!

Galgóczy Zsuzsa


Vissza