Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Önkormányzati célkitűzések - első kézből

Közélet > Perbál

2007-04-02


 

 

Varga László az őszi helyhatósági választáson lett Perbál polgármestere. Az előző tizenhat évben képviselő-testületi tagként dolgozott.


- Hogyan kezdődött a kalandnak ma már nem mondható önkormányzati munkája?
- A rendszerváltoztatás éveiben huszonéves voltam és barátaimmal együtt részt vettem minden megmozduláson: Duna-gate ügy, erdélyi falurombolás elleni tiltakozások, március 15-i megmozdulások… Amikor megkezdődött a pártok szerveződése a Zsámbéki-medencében elsőként alakítottunk működő Fidesz-csoportot. Aztán jöttek az első szabad választások, és barátommal Wentzel Ferenccel együtt képviselő-testületi tagok lettünk.
- Emlékszik-e olyan élményre, példaképre, ami elindította ezen az úton?
- A perbáli iskolába jártam. A Hősök terén épült egy szökőkút. Szépnek egyáltalán nem volt mondható, de nekünk gyerekeknek maga volt a csoda. Aztán egy napon eltűnt, és egy szovjet katona szobra került a helyére. Nem tudtam igazán mit jelképez a katona, csak azt fájlaltam, hogy  meg se kérdeztek bennünket. Középiskolásként a közéletiségről kellett fogalmazást írni, és megint csak ez az esemény jutott eszembe. Talán valamit megsejtettem gyerekként a másokért hozott döntés felelősségéből.
- A rendszerváltozás legnehezebb kérdésénél vagyunk! Ön szerint átérzik-e az itt élő emberek, hogy tehetnek, sőt tenniük kell az általuk fontosnak tartott dolgokért?A nyilvánosság kérdését sokszor összekeverjük a hírek jobb áramlásával. Mit tesz Ön polgármesterként azért, hogy a döntések előkészítésében, a tervek végrehajtásában helyet kapjanak a segíteni szándékozók?
- Fontosnak tartom a bizottsági munkát, ahol az önkormányzati munka előkészítése zajlik. Itt nem csak képviselők, hanem olyan személyek is dolgoznak, akik az adott ügyterület ismerői.
Ezen kívül megalakult a Kulturális Kerekasztal, ahol minden perbáli közösség, illetve szervezet képviselteti magát. A civil kezdeményezések is megerősödtek, például új egyesületek alakultak, amelyek ötleteikkel, problémafelvetéseikkel segíthetik a közös munkát. Igyekszem mindig figyelembe venni az emberek jobbító ötleteit. Ez számomra segítség! Az önkormányzati munka a polgárok jobbító javaslatai nélkül elképzelhetetlen lenne!
- Az elmúlt időszak nehéz feladata lehetett a 2007-es év költségvetésének megalkotása. Kérem foglalja össze a tervezés legfontosabb szempontjait!
- Az idei költségvetés sarokszáma 334 millió Ft. Az önkormányzati feladatellátásért adott állami normatíva idén 15%.-al kevesebb, mint egy évvel előtte. Ebből következik, hogy a legfontosabb szempont jelenleg a működőképesség megőrzése. Például az állami hozzájárulás az óvodai és iskolai működési költségek felét fedezi, a többit az önkormányzat egyéb bevételekből, helyi adókból, bérleti díjakból egészíti ki. A képviselő-testület álláspontja egységes abban, hogy a község oktatási-nevelési intézményeit, a szociális és egészségügyi ellátást, a közigazgatást és a közösségi élet működőképességét fenntartsa.
- A működőképesség fenntartásán túl milyen fejlesztési tervei vannak az önkormányzatnak?
- Jelentősebb fejlesztéseket csak pályázati úton tudunk elindítani. Ebben az évben az óvoda és iskola bővítése, felújítása a legfontosabb tervünk. A pályázati folyamat elkezdődött, a költségvetésünk tartalmazza a pályázati önrészeket, a tervek készen vannak, a pályázat kiírására várunk. Sikertelen pályázat esetén is el kell kezdeni a legfontosabb munkálatokat. A következő évek feladatai: útfelújítások, szennyvíz-iszapprés építése, egészségcentrum kialakítása, a Fő utca és a közterületek rekonstrukciója, utcabútorok beszerzése, irányítótáblák elhelyezése. Nagyon fontos feladat még a közbiztonság javítása. Például kamerás térfigyelő rendszer kiépítését tervezzük községünkben.
- Polgármesterként milyen célokat, illetve feladatokat tart fontosnak saját munkájában?
- A legfontosabbnak tűnik jelenleg sikeresen lobbizni, ill. jó érdekképviselettel rendelkezni a Kistérségnél, megyénél, pályázati ügyekkel foglakozó szervezeteknél. Kényszerítve vagyunk arra, hogy hatékonyabban működjünk együtt a környező településekkel, amelyből sok pozitív eredmény is születhet, de erre fel kell készülni. Ezeken túl pedig tisztában akarok lenni a község életével: gyakran végigjárom az utcákat, és minden közösségi eseményre elmegyek, ahova elhívnak. Figyelemmel kísérem a felújításokat, építkezéseket. A hivatal, a képviselő-testület, az intézmények, és a község lakossága közötti eredményes együttműködést szeretném építeni. 


Vissza

iranytu-cimlap-2021-3.jpg