Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Az a tizenkét fényes nap

Múltunk tanúi > Budakeszi

2016-11-10


1956. október 26-án a forradalom egy korai incidense zajlott le Budakeszin a kommunista Sziklai Sándor ezredes Fő utcai házánál, ahová Márity László társaival a helyi nemzetőrség döntésére az ezredes fegyvereinek begyűjtésére érkezett. Apósa, Kiss Lajos tárgyalt volna a fiatalokkal, Sziklai nem. Szóváltás után Sziklai egy baltával megölte apósát, pisztolyával Márityon halálos sebet ejtett, majd főbe lőtte magát.

A lövöldözésre a ház elé sereglő budakesziek az ezredes holttestét kivonszolták az utcára. az esetet követő perben kegyetlen példát statuáltak: Sziklai Sándort hősi halottá nyilvánították, tizenhat budakeszit ítéltek el, közülük hatot halálra, hatot életfogytiglanra. A hat kivégzésből négyük külföldre menekülése miatt csak kettőt hajtottak végre: Takács Kálmán és Bokor János arcképét a Terror Háza falán kifüggesztett áldozatok között is számon tartják. Márity László az akasztást csak Sziklai halálos lövésének köszönhetően kerülhette el.

Budakeszi önkormányzata az 1956-os emlékév Sinkovits Imre pályázatán teljes összegű finanszírozást nyert Budakeszi ’56-os eseményeit megelevenítő színmű bemutatására, Az a tizenkét fényes nap címmel. A sikeres pályázatot ’Sigmond Bertalan önkormányzati képviselő készítette, aki a rendezvény felelőse és fő szervezője is lett. Budakeszi korábban már sikerrel vállalkozott helyi témájú, Varga Lóránt Kővel, kő nélkül című, a makkosmáriai kegytemplom történetét feldolgozó színdarab bemutatására, profi és helyi amatőr szereplőkkel. A makkosi előadáson sikerrel szerepelt Danhauser Soma színészi és zenei kapcsolatainak köszönhetően gyorsan felállt az új csapat, melynek tagjai összehangoltan tették a dolgukat az ’56-os zenés színpadi mű mielőbbi megszületése érdekében. A forgatókönyvet Kovács István A gyermekkor tündöklete című önéletrajzi regénye alapján Szinovál Gyula, a darab rendezője írta. A zenét két dal kivételével, melyek Baka Gábor nevéhez fűződnek, Szepesi Richárd szerezte, a dalszövegeket Szinovál Gyula írta. Az előadás egyes jelenetei között megjelenő dalnok Nagy Gáspár Kossuth-díjas budakeszi költőnek a szintén Kossuth-díjas Huzella Péter megzenésítette verseit énekelte, minden egyes megjelenésével egy különös, lírai dimenzióba emelve az eseményeket. A zenei rendező Kósa Zsolt volt.

A darab több ponton eltér az eredeti budakeszi eseményektől és Kovács István visszaemlékezéseitől is aszerint, ahogy a dramaturgia megkívánta. Egyes szereplőket olyan tulajdonságokkal ruházott fel, amelyekkel a valóságban nem rendelkeztek.A negyven fő szereplőgárda közel felét budakeszi szereplők adták, ők prózai szerepeket kaptak és a tömegjelenetekben mutatkozhattak meg. Négy családból szülők és gyerekek együtt szerepeltek. A szám szerint tizenkilenc budakeszi közül Márity László szerepét Danhauser Soma alakította, barátnőjét, Verát Molnár Kinga. A gyermek Kovács István szerepét Tóth Bercelre osztották. A tehetséges fiú jelenleg négy zenés darabban is játszik a Fővárosi Operettszínházban. Nővére, Virág és édesapja Balázs is fontos szerepet kapott a darabban. De szerepet játszott Mózes Márk, Rajnai László, Pfendtner József és Mózes Zsófia is. A tömegjelenetekben főként budakesziekre támaszkodtak: Bosznai Emese, Kemény Zsófi, Malik Édua, Papp Ágoston, Papp Tamás, Pesa Viktória, Rab László, Rab Vilmos, Szilágyi Kristóf és Mózesné Kulánda Nikoletta emelték az előadás színvonalát.A telt házas előadásokat október 21-én premierként, október 22-én díszelőadásként mutatták be a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban. Záróképként megrázó sorozatot, a budakeszi Sziklai-ügyben elítélteket láthattuk kivetítőn. Az arcképeket a peranyagból a Budakeszi Kultúra Alapítvány hozta először nyilvánosságra Speck István A Sziklai-ügy Budakeszi 1956 című tanulmányának illusztrálására. A kötet tiszteletpéldányait az alapítvány felajánlásának köszönhetően a díszelőadás résztvevői  a belépéskor a kezükbe megkapták. Az 56-os budakeszi eset részleteit feldolgozó tanulmány megvásárolható a budakeszi Kiskápolna könyvesboltban.

Az előadáson elhangzott dalokat és Nagy Gáspár megzenésített verseit Cd-n tervezik kiadni. Az nagy sikerű előadást február 25-ét, a kommunizmus áldozatainak emléknapját követően várhatóan több helyen is játsszák majd az országban.
 
Koós Hutás Katalin

Vissza