Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Új továbbtanulási lehetőségek Zsámbékon

Kultúra > Zsámbék

2017-11-21


A Zsámbékon 21 éve működő „Premót” (Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközép-iskolát) egy országos lap az egyházi fenntartású, szakképzést adó középiskolák közül az előkelő második helyre sorolta a diákok tanulmányi előmenetele, továbbhaladása és az iskola ellátottsága alapján - számol be az igazgatóhelyettes. November 22-én 8.30-tól nyílt napot tartanak.A statisztikánkat még nem javítja az idei évben először megnyert Erasmus+ pályázat, melynek keretében szakmát tanuló diákjaink olasz és osztrák munkahelyeken próbálhatták ki magukat és nyelvtudásukat. Reményeink szerint a jövő évben is alkalom nyílik arra, hogy a 10-13. évfolyamos tanulóink külföldi munkatapasztalathoz jussanak.

Szakiskolánk széles kínálattal fedi le a helyi és környékbeli tanulni vágyók igényeit, legyen az duális szakképzés, szakgimnázium, vagy akár felnőtt oktatás. Az országban szinte egyedülálló módon tudunk a Premontrei Kft. közreműködésével gördülékenyen gyakorlati helyet adni szakmát tanuló diákjaink számára. Az asztalos, épület- és szerkezetlakatos, kőműves, pincér és szakács továbbá szociális gondozó és ápoló szakmát választó fiatalok a kft.-vel kötött tanulói munkaszerződésük értelmében a gyakorlatuk után a mindenkori minimálbér (jelenleg 127 000Ft) 15-20%-át kapják meg, ami körülbelül 20 000Ft. A hozzánk jelentkező tanuló felvételéről a korábbi eredményei és a felvételi elbeszélgetés (2018. február 27.) alapján döntünk, ezen felül a leendő diákoknak szakma specifikus egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági követelményeknek is meg kell felelniük (például mint tüdőszűrés, bőrgyógyászati vizsgálat). A szakmai képzéseinkre felvételt nyert tanulók idegen nyelvként a német és az angol nyelv közül választhatnak.

A fent felsorolt hat szakközépiskolai osztályunk a 3+2 évfolyamos modellt követi. Ennek megfelelően az első három évben a szakmai tárgyakat oktatjuk nagyobb arányban a közismereti tárgyakkal szemben. A harmadik év végén középfokú szakképesítést kap a tanulmányaiban jól haladó diák. Az erre épülő további két évben a közismereti tárgyak megnövekedett óraszáma a sikeres érettségi vizsgára készít fel. Mivel a diák már rendelkezik szakképesítéssel, az öt érettségi tárgy helyett csak négyből kell vizsgát tennie. Az eredményesen lezárt ötödik év után továbblépési lehetőség biztosított számukra a felsőfokú szakképzésbe, akár saját technikusi képzésünkre és a felsőoktatásba.

Szakgimnáziumi osztályaink ezzel szemben a 4+1 modellt követik. Ennek keretében az érettségire felkészítő közismereti tanulmányok mellett párhuzamosan vesz részt a diák a szakmai képzéseken. A negyedik év lezárása szakmai érettségi vizsgával történik, ami után továbblépési lehetőséget biztosítunk a felsőfokú technikusi képzésünkbe. Mindez jó kiindulópont a munka világába való könnyű és tartós elhelyezkedéshez, vagy akár a felsőoktatásban való továbbtanuláshoz.

Szakgimnáziumunk egyik közkedvelt képzése a gazdasági informatikus. Itt, a szakmai követelményeknek megfelelően, az angol nyelvet oktatjuk. Az érettségi vizsgával irodai informatikus szakképesítés szerezhető meg. A másik népszerű képzésünk a vendéglátásszervező szakirány. A vendéglátás-turisztika szakmában elhelyezkedni vágyók mind az angol, mind a német nyelvet választhatják. A jól teljesített negyedik év végén érettségi vizsgával és pincér szakképesítéssel fognak rendelkezni.

Új képzésként indítjuk el szakgimnáziumi oktatásunk keretében a szociális szolgáltatás szakmacsoporthoz tartozó, érettségi vizsgát is biztosító szociális asszisztens képzést, mely gyermek- és ifjúsági felügyelő és házi időszakos gyermekgondozó szakképesítést ad. Szintén újdonság az egészségügy szakmacsoporthoz tartozó gyakorló ápoló képzésünk, mely az érettségi vizsga keretében általános ápolási és egészségügyi asszisztens szakképesítést ad. Mindkét szakiránynál a német és az angol nyelv közül lehet választani.
Minden szakgimnáziumi képzésünkre való felvétel a tanulmányi eredmények, továbbá a magyar nyelv és a matematika központi írásbeli vizsga eredményei alapján történik. (A felvételi elbeszélgetés 2018. február 28-án lesz.) Ezen felül a gyakorló ápoló képzésnél az egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági követelményeknek is meg kell felelni.

Továbbra is folytatjuk a két éves érettségire felkészítő esti képzésünket felnőttek számára.
A 2017/2018-as tanévben is folytatódik a Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíj programunk, mely a hiányszakmák pótlását, a szakmai képzés támogatását célozza meg. A hiányszakmákat érintő szakközépiskolai képzéseink a 2017/2018-es tanévtől az asztalos, épület- és szerkezetlakatos, a kőműves, a szociális gondozó és ápoló, továbbá a szakgimnáziumi képzés keretében a gyakorló ápoló képzésünk. A Szabóky Adolf ösztöndíjat a tanulmányi átlag függvényében a szakközépiskolai képzéseknél 10 000-35 000Ft, szakgimnáziumi képzésen 20 000-50 000Ft között állapítják meg.

Mindezekről bővebben is tájékozódhat az iskola pót nyílt napján, 2017. november 22-én, szerdán 8:30-tól. Vagy keresse fel honlapunkat http://www.zspsz.sulinet.hu/. Szeretettel látjuk!

Dr. Veres Magdolna
igazgatóhelyettes

Vissza