Budakörnyéki iránytű E-mail Keresés


Pályázati pénzből újították fel a Vénusz utcát

Gazdasági rovat > Remeteszőlős

2018-08-06


Remeteszőlős 2017-ben Pest megye gazdaság-fejlesztési pályázatán támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzat, a védőnői szolgálat és a gyermekorvosi rendelő elérhetőségét biztosító Vénusz utca teljes hosszának felújítására, 30.483.251 Ft tervezett összköltséggel, 95%-os támogatási intenzitással.

A Magyar Államkincstár 2017. június 27-én kelt levelében arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a PM_ONKORMUT_2016/156 számú pályázatunkról a nemzetgazdasági miniszter 2017. június 20-án támogató döntést hozott. A megítélt vissza nem térítendő támogatás összege 28.959.088 Ft.

A támogatási szerződés 2017. augusztus 14-én aláírásra került, mely alapján Remeteszőlős Község Önkormányzata megkezdte a projekt megvalósulásának előkészítését és elindította a közbeszerzési eljárást. Az eljárást a Strabag Építő Kft. nyerte nettó 21.389.086 Ft összegű ajánlati árral és 6 év vállalt jótállással.

A kivitelezési munkák 2018. április 1. és 2018. május 31. között jó minőségben lezajlottak, a megvalósítás költségei a tervezett költségkeretet nem haladták meg, így a projekt problémamentesen zárult. A fejlesztésnek köszönhetően megújult 300 m hosszú, 1.701 m2 felületű szilárd burkolat és 207 fm vízelvezetés, valamint 282 m2 zöldsáv is kialakításra került.

Ennek köszönhetően így már megújult burkolaton közelíthetik meg a remeteszőlősi lakosok az Önkormányzatot, a Védőnői Szolgálatot, a Gyermekorvosi rendelőt és a Bodza-liget közösségi parkot, erősítve ezzel az önkormányzati szolgáltatások színvonalát.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Kormány segítségével megújult Vénusz utca mind az itt élők, mind az erre látogatók számára hozzájárul a közlekedésbiztonság javulásához, a települési zöldfelületek növekedéséhez, sőt a belvizek elleni védekezést is segíti.

Remeteszőlős önkormányzata


Vissza